Slika

O ljubavi i sklapanju braka

Rana pravila horarne astrologije o ljubavi i sklapanju braka


Ono što, na prvom mestu, razlikuje prve, katarhai (za više informacija o tome šta je katarhai videti Horarna astrologija - pojam i poreklo i Šta je katarhai, a šta horarna astrologija?) od kasnijih horarnih metoda jeste odsustvo mundanih derivacija i odsustvo mundanog lociranja pitaoca te njegovog odvajanja od predmeta pitanja. Karta se uvek odnosi na stvar u pitanju, bez značaja kuća i njihovog izvlačenja (deriviranja) prema pirodi stvari. Tako recimo, trenutak u kojem se pita za sklopljeni brak ili trenutak kada se za isti čuje ili, pak, trenutak sklapanja braka se, praktično, jednako tumače tako što se, prema Doroteju Sidonskom, recimo, muž procenjuje preko pozicije Sunca, ascendenta i planete sa kojom je Mesec napravio poslednji aspekt, a žena prema Veneri, descendentu i Mesečevoj aplikaciji u sledu. Stanje braka, odnos između supružnika, javna slika braka prosuđuje se prema stanju južne meridijanske tačke (mc-a) i njegovog vladara, miraz i krajnji ishod preko severne tačke i njenog vladara. Stvar se uvek procenjuje prema najosnovnim pravilima. Tako recimo, ako je Sunce slabo, a Venera jaka, prema poziciji ili aspektima sa beneficima, žena bolje prolazi u braku, obrnuto je ako je Venera na bilo koji način ugrožena. Spaljena Venera je znak poslušne i zavisne žene koja je uvek u senci svoga muža. Nikako nije dobro ako je Mesec veoma ugrožen. Ovde treba gledati gde se nalazi Mesec i u kojoj kući se nalaze malefici koji ga ugrožavaju. Na primer, ako je Mesec previše ugrožen u V mundanom polju, nesreća u braku dolazi zbog dece, ili, ako malefik ugrožava Mesec iz II kuće, finansije i sredstva za život javljaju se kao glavni razlog. Za pitaja dece stvar može popraviti snažan Merkur ili Merkur u aplikaciji sa benefikom. Naročito je loše ako se u katarhai karti Mesec nađe u Raku ili Jarcu u lošem aspektu sa malefikom i lošoj kući. Veruje se da tada brak neće dugo trajati. Venera u istim znacima, u lošim aspektima i XII kući signifikator je ženinog neverstva. Nevernica će biti i ako se u katarhai karti (ponavljam to može biti pitanje, vest o braku ili trenutak sklapanja braka) Mesec nađe na prvih 5 i poslednjih 5 stepeni Bika, dok sredina ovog znaka daje vrlo dobru i vernu ženu. Izuzetno loše je ako se Mesec nađe u Raku, naizgled suprotno logici, obzirom na domicilnu poziciju ovog luminara, gde treba imati u vidu da su pravila nastala u patrijarhalnim društvima gde suviše snazna pozicija žene nije smatrana vrlinom pa se zato Mesečeva pozicija u Lavu smatrala srećnom stvari jer je Mesec u ovom znaku pod vlašću Sunca, opšteg muškog signifkatora. Za trenutak ženidbe dobro je da se Mesec nađe u znaku Device ukoliko se ženi zrelom ženom koja je već ranije bila udata, ali ne i sa mladom, do tada neudavanom devojkom. Mesec u Vagi je pozicija dobra za flert i udvaranje, ali ne i za trajnost braka pa je bolje ići u prošnju tada, nego sklapati brak u to vreme. Pozicija u Škorpiji je generalno loša zbog detrimentske pozicije Meseca, u Strelcu neutralna, u Jarcu i Vodoliji veoma loša, u Ribama osrednja.

U braku neće biti sreće ako je Venera oštećena, ili je jaka istovremeno sa Mesecom, osim ako iste ne nadjačava Jupiter prema svojoj mundanoj poziciji. Izuzetno je srećna stvar ako su Mesec i Venera u aspektu sa Jupiterom, naročito dobrom aspektu ili u konjunkciji. Katarhai kartu je uvek poželjno uporediti sa natalima supružnika.

Kod katarhai pitanja i događaja koji se tiču svađa i nevolja u braku, takođe, treba gledati primarno Sunce i Veneru. Ako je Sunce iznad horizonta u dobroj kući, a Venera retrogradna ili u prvoj stanici, onda to znači da će se spružnici pomiriti, ili će se žena vratiti mužu, ili ce popustiti u svojim stavovima, zavisno od konteksta situacije. Naročito je dobro ako je Venera okcidentalna (izlazi posle Sunca u dnevnom kretanju). Ukoliko je Venera orjentalna, brza u kretanju (više od 59 lučnih minuta i 8 lučnih sekundi longitude), a Sunce slabo, onda to znači da će žena insistirati na svojoj dominaciji. Isto se da zaključiti ako se u trenutu svađe i privremene rastave ili vesti o njima Venera nađe iznad horizonta, orjentalna (izlazi pre Sunca u dnevnom kretanju) ili orjentalna u fleksibilnom ili dvostrukom znaku (što je uz promenljive znake i Vodolija) uz istovremeno slabo Sunce ispod horizonta, ili Sunce u dvotelesnom znaku, ili u kadentnoj kući, onda od stabilnog braka i povratka supružnika neće biti ništa. Opozicija luminara u trenutku svađe ili rastanka donosi mnogo bola i borbe između supružnika i ako je opozicija separaciona, onda ima šanse za pomirenje, ali ako je aplikaciona, onda su šanse male, naročito ako su u karti istaknuti malefici na bilo koji način. Opozicija se kvalifikuje i stanjem benefika, takođe, koji stvar mogu suprotno rešiti.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Možda postoji obrazac na nebesima za onoga ko žudi da ga prepozna, i kada ga prepozna, da sebe nađe u tome."

(Platon, grčki filozof)