Slika

Škola astrologije

Izučavajte astrologiju na pravilan i efikasan način


Zainteresovani za izučavanje astrologije na ovoj stranici mogu naći detaljnije informacije o školi astrologije koju astrolog Nataša Karalić Koprivica organizuje od 2005. godine. Natašina škola obuhvata pet zasebnih onlajn astroloških kurseva:

 1. Početni kurs astrologije
 2. Kurs natalne astrologije
 3. Kurs horarne astrologije
 4. Kurs mundane astrologije
 5. Napredni kurs astrologije

POČETNI KURS ASTROLOGIJE

Početni kurs astrologije je namenjen kako onima koji bi želeli da po prvi put započnu izučavanje astrologije, tako i onima koji su astrologiju samostalno učili iz različite literature, ili u okviru neke od mnogobrojnih škola astrologije, a koji nisu zadovoljni stečenim znanjem i, posebno, rezultatima u praktičnoj primeni astroloških znanja. U toku početnog kursa polaznici imaju priliku da izučavaju materiju razvrstanu po sledećim temama:

 • Pojam i predmet astrologije
 • Astrološki mehanizam u delima antičkih filozofa (Plotin, stoici, Aristotel)
 • Grane astrologije
 • Zodijak
 • Planete
 • Zodijačka dostojanstva
 • Aspekti
 • Recepcije
 • Aristotelova kosmološka referenca
 • Osnovi astronomije za astrologe
 • Teorija nebeske sfere
 • Fiksne zvezde
 • Mundane kuće
 • Veština izrade horoskopske karte
 • Mundana dostojanstva
 • Razlike izmedju tradicionalne i moderne astrologije

Većina navedenih tema sadrži i praktične zadatke, kao i pitanja za proveru stečenog znanja. Na kraju kursa, svi polaznici rešavaju završni test provere celokupnog znanja.

KURS NATALNE ASTROLOGIJE

Cilj kursa natalne astrologije je kako da se polaznici upoznaju sa najvažnijim pojmovima, pravilima i tehnikama natalne astrologije, tako i da se osposobe za samostalnu izradu natalnih horoskopa, što podrazumeva i umeće polaznika da uspešno rešava uobičajene probleme koji se javljaju prilikom izrade ove vrste horoskopa. U okviru kursa natalne astrologije polaznici izučavaju sledeće teme:

 • Pravila za izračunavanje dužine života
 • Temperament ličnosti
 • Astrološki pokazatelji fizičkog izgleda
 • Vladar ponašanja
 • Primogenitura (najznačajnija planeta natalne karte)
 • Sinteza ličnih faktora
 • Kvalitet uma i karaktera
 • II i IV mundano polje
 • V i VII mundano polje
 • Vitalnost i bolesti
 • Profesija i X mundano polje
 • XI i XII mundano polje
 • Astrološke intervencije
 • Sinastrija
 • Tumačenje predikcija (solarni i lunarni povratak, ekvatorijalni lukovi, profekcije, terminske direkcije, firdari, progresije, tranziti)

Većina tema sadrži praktične zadatke. Na kraju kursa svi polaznici rešavaju završni test provere celokupnog znanja.

KURS HORARNE ASTROLOGIJE

U toku kursa horarne astrologije polaznici se upoznaju sa najvažnijim pojmovima, pravilima i tehnikama horarne astrologije i osposobljavaju za samostalnu i uspešnu izradu horarnih horoskopa, što podrazumeva i rešavanje uobičajenih problema koji se javljaju prilikom izrade horarnih horoskopa. U okviru kursa horarne astrologije izučavaju se sledeće teme:

 • Osnovni pojmovi horarne astrologije (vreme, mesto, način postavljanja horarnih pitanja i drugi osnovni pojmovi horarne astrologije)
 • Mundane kuće i zodijački znaci u horarnoj astrologiji
 • Planete u horarnoj astrologiji
 • Zodijačka i mundana dostojanstva u horarnoj astrologiji
 • Recepcije, Aspekti, Fiksne zvezde i arapske tačke u horarnoj astrologiji
 • Kvalifikovanje vremenskih jedinica u horarnoj astrologiji
 • Pitanja I i II mundanog polja (fizički izgled, izgubljene stvari, ukradene stvari, novac i dr.)
 • Pitanja III i IV mundanog polja (pisma, pošiljke, kupoprodaja nekretnina)
 • Pitanja V i VI mundanog polja (trudnoća, medicinska horarna pitanja, smrt)
 • Pitanja VII i VIII mundanog polja (ljubav, brak, ortakluci, partnerstva, sportska takmičenja, sudski sporovi)
 • Pitanja IX i X mundanog polja (putovanja, školovanje, snovi, poslovna pitanja)
 • Pitanja XI i XII mundanog polja (prijateljstva, stipendije, nagrade, porezi, zatvor)
 • Vremenske prognoze u horarnoj astrologiji
 • Intervencije u horarnoj astrologiji
Sve teme sadrže i veći broj praktičnih zadataka. Na kraju kursa, svi polaznici rešavaju završni test provere stečenog znanja.

KURS MUNDANE ASTROLOGIJE

Kurs mundane astrologije je namenjen iskusnijim poznavaocima astrologije u toku koga se mogu steći znanja o drevnim veštinama mundanih analiza i predikcija. U toku kursa polaznici izučavaju sledeće teme:

 • Podela sveta prema Klaudiju Ptolomeju
 • Radikalni mundani horoskopi
 • Mundani ciklusi - opšti deo
 • Mundani ciklus hronokratorskih konjunkcija
 • Solarne i lunarne eklipse
 • Sinodički ciklusi
 • Ciklusi ekvinocijskih i tropičkih ingresija
 • Astrološka meteorologija
 • Konvencionalne prediktivne metode u mundanoj astrologiji

NAPREDNI KURS ASTROLOGIJE

Napredni kurs je namenjen iskusnijim poznavaocima natalne i mundane astrologije i po svom karakteru predstavlja vrstu specijalističkog kursa u ovim oblastima astrologije. Na ovom kursu se izučavaju zaboravljene ili ređe primenjivane astrološke tehnike natalne i mundane astrologije. U toku kursa se izučavaju sledeće teme:

 • Rektifikacija
 • Firdarije
 • Ciklusi ingresija i planetarnih stanica
 • Ciklusi planetarnih aspekata
 • Ciklusi solarnih ingresija
 • Ciklusi solarnih i lunarnih eklipsi
 • Ciklusi lunarnih faza i lunarne kuće (studija o Mesecu)
 • Profekcije
 • Natprosečne sudbine
 • Pravila i tehnike elekcione astrologije

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje astroloških kurseva, molimo vas da pažljivo pročitate Opšte uslove za pohađanje astroloških kurseva, koji sadrže detaljnije informacije koje bi vas mogle zanimati.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa izborom odgovarajućeg kursa, sadržinom i načinom pohađanja kurseva, literaturom i sl. molimo vas da kontaktirate sa Astrologom.

"Astrologija je jezik. Ako ga razumete, nebo vam govori."

(Dejn Rudjar, američki pisac, kompozitor i astrolog)