Šta je katarhai, a šta horarna astrologija?

Š

U radu sa ljudima koji sa mnom uče astrologiju primetila sam da je jedna od tema koje teže savladavaju podela astrologije na astrološke grane, odnosno, razlikovanje katarhai i horarne. Zapažam da ljudi za Grke površno vezuju horarnu astrologiju u užem smislu, a istina je da ona, kao zasebna grana, nije postojala do srednjeg veka i da je, u tom smislu, najmlađa astrološka grana.

Katarhai je skup metoda koji se odnosio na sve ono što nije natal čoveka ili što nije horoskop nekog univerzalnog ciklusa, poput godišnjeg doba, eklipse, konjunkcije planeta ili faza Meseca. Iz mase tih opštih metoda koje podvodimo pod katarhai razvila se elekciona, astrologija objektivnih događaja, metode za interpretaciju misli klijenta koji zahteva konsultaciju po nekom pitanju (Bendžamin Dajks o ovome piše u knjizi “Potraga za suštinom”) i, tek kasnije, horarna u užem smislu. Puna metodska obrada horarne javlja se tek u 8. na 9. vek kod Teofila, Mašalaha i drugih. Vrlo je malo teorijskih diskusija na temu horarne u helenističkoj astrologiji i kada se i pominje pominje se u kontekstu onoga što danas izdvajamo kao zasebnu katarhai granu. Glavni izvor katarhai kod Grka je, svakako, Dorotejeva 5. knjiga, nekoliko pasusa koji se pripisuju Hermesu i indijski spis grčkog porekla Javanajataka (još jedan materijalni dokaz da su Indusi preuzeli astrologiju od Grka i da je indijska istorijski poznija). Da horarna nije postojala kod Grka posredno svedoče i kritičari astrologije (Ciceron, Sekstus, Avgustin) te epohe koji pominju tri glavne grane astrologije od kojih je natalna na prvom mestu. Momenti koji su relevantni za postavljanje katarhai karte su početak nekog događaja (objava rata, prijem pisma, proklamacija, deklaracija, proglašenje, povreda, pad u krevet zbog bolesti…), momenat kada osoba involvirana u neki događaj saznaje za bitne okolnosti istog (saznanje žene da je muž vara, upoznavanje sa dijagnozom bolesti, saznanje za događaj od nacionalnog, regionalnog, svetskog značaja…), dok je momenat koji konstituiše horoskop za neko pitanje onaj u kojem zainteresovana osoba postavi pitanje tumaču. Bez tumača horarni horoskop ne postoji! Vreme katarhai karte nije striktno vezano za saznanje tumača, već događaj koji se spontano dešava. Jednu sportsku utkamicu možemo da tumačimo astrološki jednako preko katarhai i horarne astrologije. Katarhai horoskop sportskog događaja zasniva se na karti koja se postavlja za mesto i vreme u kojem utakmica počinje, a horarni horoskop za isti taj događaj se postavlja za mesto i vreme u kojem je i kada astrolog tumač primio pitanje u vezi sa istim. Utakmica može da se odigrava u Sidneju i katarhai će biti vezan za tu tačku na zemlji, dok horarni horoskop za isti događaj može da se postavi u Londonu, ako je tumač u tom gradu.

Horarna se u periodu Vizantije obično podvodi pod termin erotesis, a u arapskom pod masail. Poznajemo je još pod terminima ispitivanja i pitanja. Razvija se intenzivnije od 8. do 17. veka i formira kao zasebna astrološka grana. Telo astrologije se nije menjalo od helenskog doba, ono je  vezano za tradicionalni model kosmosa, ali metode jesu i taj razvoj traje sve do kraja srednjeg veka. Kada govorimo o tradicionalnoj astrologiji mislimo na period od antičke Grčke do evropskog 17. veka.

Dodajte komentar

Kategorije

Najnoviji tekstovi

Najnoviji komentari

Arhiva

Tagovi

Meta