Slika

Temperament ličnosti

Pojam temperamenta u psihologiji i tradicionalnoj astrologiji, tipovi temperamenta, astrološko određenje


POJAM TEMPERAMENTA U PSIHOLOGIJI I TRADICIONALNOJ ASTROLOGIJI

Temperament u velikoj meri određuje ponašanje jedne osobe, pa je, u tom smislu, njegovo određivanje jedan od prvih koraka u procesu izrade natalnog horoskopa. Ovo nije niti jednostavan, niti zahvalan zadatak za astrologa. S jedne strane određivanje temperamenta zahteva ne samo dobro poznavanje pravila tradicionalne astrologije, već i dobro poznavanje mnogih pojmova opšte psihologije i psihologije ličnosti. S druge strane, to je jedan od onih astroloških zadataka čijim rezultatima klijenti vrlo često nisu zadovoljni. O tome šta je temperament je dosta toga napisano u psihologiji. Za potrebe ovog teksta sasvim dovoljno će biti da navedemo da se pod temperamentom podrazumeva skup karakteristika jedne ličnosti koje se odnose na emocionalni aspekt ličnosti, na emocije kao jednu psihičku funkciju i to, konkretnije, na: lakoću i intenzitet emocionalnog uzbuđivanja (emocionalnu osetljivost), karakteristične oblike emocionalnog reagovanja (govor, mimika lica, pokreti) i tipična emocionalna stanja jedne osobe. Temperament je pretežno urođena karakteristika ličnosti određena biohemijskim karakteristikama limbičkog i centralnog nervnog sistema. Da bi se pojam temperamenta bolje razumeo važno je naglasiti da se emocionalna osetljivost i oblici emocionalnih reagovanja posmatraju i procenjuju u odnosu na emocionalni nadražaj, stimulans kome je osoba bila izložena i koji proizvodi emocionalno uzbuđenje i emocionalno reagovanje. Tipična emocionalna stanja osobe su manje-više trajna stanja emocija, tzv. raspoloženje osobe u odnosu na stalno nadolazeće, svakodnevne emocije, životnu rutinu. Pojedini autori smatraju da pod pojmom temperamenta u psihologiji ne treba obuhvatati tipična emocionalna stanja osobe već samo emocionalnu osetljivost i oblike emocionalnih reagovanja na određeni emocionalni nadražaj. Važno je napomenuti da se u astrologiji ne pravi navedena razlika te da su pojmom temperamenta obuhvaćeni i emocionalna osetljivost i emocionalne reakcije, ali i tzv. raspoloženje osobe, te da, u tom smislu, tradicionalna astrologija temperament ličnosti analizira u njegovom najširem smislu.

TIPOVI TEMPERAMENTA

Iako danas postoji više tipologija temperamenta, ona koja razlikuje četiri tipa temperamenta (koleričan, sangviničan, flegmatičan i melanholičan) je najpoznatija i najčešće korišćena. Ova tipologija je razvijena u astrologiji antičke Grčke i temelji se na verovanju da se u prirodi sve sastoji od četiri elementa (vazduha, zemlje, vatre i vode) i da zakoni makrokosmosa vrede i za mikrokosmos, te da su, shodno ovome, navedena četiri elementa u ljudskom telu predstavljeni u obliku telesnih sokova (krvi, crne i žute žuči i sluzi). Ova tipologija, nastala pre više od 2000 godina, je preuzeta, naučno razvijena, uobličena i verifikovana od strane moderne psihologije, a grčki nazivi za pomenute četiri telesne tečnosti se i danas koriste za označavanje četiri odgovarajuća tipa temperamenta. Ova identičnost između saznanja antičkih grčkih astrologa i rezultata do kojih je došla moderna nauka je fascinantan primer i potvrda značaja doktrine tradicionalne psihologije.

KOLERIČNI TIP

Kolerici su osobe naglih i snažnih reakcija koje se lako uzbuđuju i čije su emocije visokog intenziteta i to ne samo, kako se obično misli, emocija besa, nego i drugih osećanja kao sto su sreća (kolerik će se uvek radovati intenzivnije od drugih), tuga i dr. Kolerici, veoma često, emocionalno neadekvatno reaguju - dramatizuju stvari, spremni su na prepirku zbog sitnica, na tuču zbog stvari koje to ne zaslužuju, plaču zbog događaja koji i nisu toliko tužni, euforično se raduju. Navedeno neadekvatno, preterano emocionalno reagovanje kolerika, koje je nesrazmerno u odnosu na intenzitet emocionalnog nadražaja čijem su uticaju bili izloženi, je i osnovno obeležje ovog tipa temperamenta. Kolerici se najčešće opisuju kao vrlo aktivne, pokretljive, radoznale osobe sa viškom energije za različite stvari (pokretljivost se odnosi kako na mentalnu, tako i na fizičku pokretljivost), kao osobe koje vole takmičenja i svakovrsna dokazivanja i rado prihvataju izvršenje i najzahtevnijih zadataka u nekoj operaciji. Koleričnom temperamentu odgovara atletski tip fizičke građe, pa su, shodno tome, kolerici veoma često fizički razvijene i spremne osobe. Bez obzira na trenutno stanje fizičke kondicije uvek poseduje rezervu fizičke snage koja je u stalnoj pripravnosti da bude upotrebljena. Često, čak i kada ne izgledaju kao atlete umeju da iznenade svojom snagom i spretnim reagovanjem. Koleričan temperament je u tradicionalnoj astrologiji simbolizovan kroz vatreni element (toplo i suvo) i planete Mars i Sunce.

SANGVINIČNI TIP

Iz literature o sangviničnom temperamentu možemo saznati da ga karakterišu relativno brze emocionalne reakcije na, po pravilu, ne posebno snažne i trajne emocije. Naravno, pridev "ne posebno snažne" (slabije) emocije u ovom slučaju se odnosi na poređenje sa emocionalnim reakcijama kolerika i melanholika. U poređenju sa kolerikom, na primer, sangvinik je manje osetljiv i reaguje podjednako brzo, a u poređenju sa melanholikom sangvinik je takođe manje osetljiv i još izrazitije brži u reakciji. Sangviničan temperament karakterišu emocionalne reakcije koje su srazmerne, adekvatne emocionalnim nadražajima. Na snažne emocionalne nadražaje sangvinici reaguju snažnije, slabiji nadražaji kod njih proizvode slabije emocionalne reakcije. Ova adekvatnost u emocionalnom reagovanju pruža mogucnost za to da se reakcije sangvinika mogu predvideti jer su, kao što je rečeno, uvek srazmerne emocionalnim stimulansima. Predvidivost u emocionalnom reagovanju sangvinični temperament čini poželjnim i prijatnim. O sangvinicima se često može pročitati da su skloni čestim promenama raspoloženja što je tačno, ali nedovoljno precizno. Naime, sangvinici lako menjaju raspoloženje kada za to postoje odgovarajući razlozi (uslovi). Ako razloga za promenu raspoloženja nema, njihovo raspoloženje će biti manje-više nepromenjeno i u toku dužeg vremenskog perioda. Konstatacija da "lako menjaju raspoloženje" se u slučaju sangvinika odnosi ponajviše na poređenje sa flegmaticima i melanholicima. U poređenju sa njima sangvinici, zaista, lakše i češće menjaju svoje raspoloženje. Sangvinici su, dakle, dobro i loše raspoloženi uvek sa razlogom, a kvalitet njihovog raspoloženja je uvek adekvatan objektivnim okolnostima kojima su izloženi. Sangvinici su, po pravilu, prijatne i ležerne osobe, pristupačne i otvorene za sugestije i dobronamerne kritike, realistični, racionalni, umereno optimistični ili umereno pesimistični. Najčešće su aktivni i govorljivi. Sangviničan temperament je astrološki simbolizovan kroz vazdušni element (toplo i vlažno) i planete Jupiter i Merkur.

FLEGMATIČNI TIP

Emocionalne reakcije osoba sa flegmatičnim temperamentom su retke, spore i slabe, i to u odnosu na sve ostale tipove temperamenta. Flegmatici su slabo osetljive osobe koje svoje emocije teško ispoljavaju i u očima drugih uvek ostavljaju utisak neemotivnih ili nezainteresovanih, odsutnih ljudi. Flegmatični temperament je, moglo bi se reći, suprotan koleričnom. Kolerici su osetljivi i brzi u reakcijama, flegmatici su slabo osetljivi i spori. Flegmatici su mirne, pasivne, slabo pokretljive osobe. Kao i u slučaju sangvinika i kod flegmatika je moguće predvideti emocionalno reagovanje i ponašanje ličnosti koje je time uslovljeno. Kada je predvidljivost flegmatika u pitanju, postoji i jedan interesantan paradoks. Naime, dok su za jedan broj ljudi flegmatici vrlo prijatne osobe, za druge su izuzetno iritirajući. O flegmaticima se može pročitati da su skloni hedonizmu, robovanju sopstvenim fantazijama i željama i da su, uopšte uzev, slabe ličnosti. Neke od nepoželjnih pratećih osobina ovog tipa temperamenta mogu biti odsustvo motivacije i inicijative, svakovrsna pasivnost i nedostatak želje za kompeticijom. Flegmatični tip temperamenta je astrološki simbolizovan kroz vodeni element (hladno i vlažno) i planete Veneru i Mesec.

MELANHOLIČNI TIP

Melanholici su osobe sa intenzivnim i dugotrajnim osećanjima koja, suprotno od onoga sto bi se moglo očekivati, retko dovode do emocionalnog reagovanja. U tom smislu, melanholični tip temperamenta je, uslovno rečeno, suprotan sangviničnom. Dok sangvinici, uopšteno rečeno, brzo reaguju iako imaju emocije nižeg intenziteta, melanholici reaguju vrlo sporo, iako imaju vrlo intenzivne emocije. Melanholici su osobe okrenute sopstvenim predstavama o sebi, pa se, u tom smislu, za njih često kaže da kada reaguju, reaguju na ono što je usmereno ka sopstvenoj ličnosti. Zbog neprijatnih osećanja tuge i stalne zabrinutosti, koja kod melanholika preovladavaju, često nisu omiljene osobe u društvu. Još se opisuju i kao rigidne, izrazitije pesimistične, vrlo oprezne, sumnjičave i često nedruštvene i vrlo tihe osobe. Melanholični tip temperamenta je astrološki simbolizovan zemljanim elementom (hladno i suvo) i planetama Saturnom i Merkurom.

ZAKLJUČAK

U psihologiji je vršeno opisivanje pojedinih tipova temperamenta (Olport) dodeljivanjem odgovarajućih prideva i to u odnosu na: emocionalnu osetljivost (jak ili slab) i emocionalno reagovanje (brz ili spor). Došlo se do sledećih zaključaka:

KOLERIČNI TIP – JAK i BRZ
SANGVINIČNI TIP – SLAB i BRZ
FLEGMATIČNI TIP – SLAB i SPOR
MELANHOLIČNI TIP – JAK i SPOR

U astrologiji je od najdavnijih vremena prisutno skraćeno opisivanje pojedinih tipova temperamenta dodeljivanjem odgovarajucih prideva (suv ili vlažan i topao ili hladan). Ovi pridevi su dodeljeni pojedinim tipovima temperamenta na sledeći način:

KOLERIČNI TIP – SUV i TOPAO
SANGVINIČNI TIP – VLAŽAN i TOPAO
FLEGMATIČNI TIP – VLAŽAN i HLADAN
MELANHOLIČNI TIP – SUV i HLADAN

Ako se izvrši uporedna analiza navedenih skraćenih opisivanja tipova temperamenta dolazi se do zaključka da je moderna psihologija došla, kada su u pitanju tipovi temperamenta ličnosti, do gotovo identičnih saznanja i zaključaka do kojih su došli astrolozi i mislioci antičke Grčke pre više od dve hiljade godina.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

Ovo je izmenjena i proširena verzija teksta koji je prvi put objavljen na Astro-Art forumu septembra 2004. godine, a potom i na starom sajtu astrologa Nataše Karalić Koprivice. Nakon toga, tekst je, u celini ili u delovima, objavljivan na više lokacija na internetu, uključujući i slučajeve objavljivanja bez navođenja imena autora teksta.

"Astrologija je samo prst koji pokazuje na stvarnost."

(Stiven Forest, američki astrolog)