Slika

Ljubav i brak u tradicionalnoj astrologiji


Pitanja ljubavi i braka najdetaljnije su razmatrane oblasti tradicionalne astrologije. Poglavlja astroloških udžbenika starih autora posvećena ovom segmentu natalnih horoskopa ubedljivo su najopširnija i veoma različita. Marko Manilije, rimski pesnik , astrolog i autor astrološke poeme u 5 knjiga „Astronomike“ sa samog početka hrišćanske ere, mundanim kućama posvećuje solidan segment svog dela. Naziva ih loca temples, sedes i partes i najpre navodi tzv. malefične delove natalnog dijagrama, one mundane kuće koje nisu u poznatoj geometrijskoj vezi sa ascendentom: 2, 6, 8 i 12. U II knjizi pomenutog dela od 864. stiha stoji:

„Ona koja se diže kao treća od najviših nebesa nesrećno je mesto, neprijateljsko prema budućim događajima i prepuno zla; nije sama jer jednaka joj je ona koja sija zvezdom na suprotnoj strani, blizu tačke zalaska. Čini se da se ova poslednja još više ističe i svaka od ovih kuća pokreće čoveka ka kardinalnoj tački i podjednako širi propast. Svaka je porta laboris per se (kapija napora); jedna za uspon (12.), druga za pad (6.). Bolja sudbina ne čeka ni tačku zalaska iznad (8.) ili ispod ascendenta (2.). Prva se obrušava, a druga se izmiče i povlači, a svaka se trese pri svom neminovnom kraju budući da je blizu kardinalne tačke i samo što nije igubila oslonac i propala. S pravom su poznate kao prebivalište Tifona Titana.“

Jedanaesto mundano polje Manilijevi savremenici nazivaju bonus daemon ili bonus genius dok je on imenuje fors na jednom i fortuna felix na drugom mestu. Ovo je tradicionalno kuća Jupitera i velike sreće, ali ništa preciznije o njoj ovaj pisac ne govori. Naspramnu 5. kuću zove daemonie i njoj dodeljuje, vrlo specifično i samo njemu svojstveno, oblast zdravlja i bolesti. Mundano polje deus je Manilijeva 9. kuća koja, takođe, ima vrlo posebno i izvanredno značenje u astrologiji ovog ranog astrološkog pisca. Po njemu ovo polje pokriva pitanje tela i vitalnosti jer pripada Suncu. 3. kuća ostaje nedorečena. Naziva je dea, njom vlada Mesec u skladu sa dominantnom tradicijom i jedino što za nju kaže jeste da „sija žutim svetlom i nadzire smrt“, verovatno zbog činjenice da kao kuća naspramna solarnoj 9., koju vezuje za vitalnost, ova mora imati suprotno značenje. U svemu je Manilije veoma specifičan pa tako i u pogledu značenja mc-a i 10. polja koje po njemu i još nekim drevnim astrolozima primarno pripada Veneri i stara se o pitanjima braka naspram 4. koja pripada Saturnu, precima i ocu pre svega. Prva kuća je Merkurova i ista vlada sudbinom dece dok 7. (ditus ianua) opisuje smrt natusa. Manilije se tako javlja kao najspecifičniji i najoriginalniji autor tradicionalne astrologije, u mnogočemu nedorečen i kontradiktoran i, jednako tako, vrlo originalan. U pogledu braka Manilije je jasan. Isti pripada Venerinoj 10. kući. Prema posebnom sistemu „kruga sreće“, tj. horoskopu zasnovanom na tački fortune, braku Marko Manilije dodeljuje 5. mundano polje što je jedini put da se u teoriji astrologije ovo polje javi u pitanjima partnerstava.

Dorotej pitanja ljubavi i braka u svojoj „Carmen Astrologicum“ vrlo detaljno obrađuje u II knjizi pod naslovom „Predviđanja uz pomoć Venere“. Sam naslov nagoveštava da se suština ovog dela natalne problematike primarno razmatra na osnovu Venere i njenih triplicitetnih dispoizitora po čijoj primeni je ovaj autor najpoznatiji. Prema ovim pravilima ako su vladari tripliciteta Venerinog znaka u natalnom dijagramu ugaoni i u aspektu sa njom to je dobar znak za stabilan i srećan brak. Obično se posmatraju prva dva triplicitetna vladara. Svaki se faktor i finije može kvalifikovati pa tako dodatni benefični pokazatelj biće i ako su vladari tripliciteta i sama Venera zodijački snažni, brzi i u direktnom kretanju i daleko od Sunčeve pozicije, ali ne naspram njega jer su tada retrogradni ( u slučaju planeta suprasolarnog sektora). Ako se desi da su Venera i njeni triplicitetni vladari kadentni, debilitirani mundano ili zodijački, u konjunkciji ili opoziciji sa Suncem ili malefikom, tada se osoba neće ženiti/udavati ili će biti u vezi sa onima iz nižih socijanih slojeva, promiskuitetnima ili partnerima znatno starijim ili znatno mlađim od sebe. Ovde Dorotej, zapravo, ukazuje na neku vrstu potpuno neadekvatnog ljubavnog partnera i društveno neprihvatljiv ukus po ovim pitanjima. Nevolje zbog ljubavnih partnera nastaće i onda kada se desi da su vladari tripliciteta na ekvidistanci imeđu malefika, a Venera je kadentna ili ugožena po nekom osnovu.

Od posebnih aforizama na ovu temu ističu se sledeći: Venera i Jupiter u aspektu i benefičnim kućama simbolizuju dobar brak sa osobom snažnog moralnog integriteta ili brak sa uglednim i dobrostojećim partnerom; Venera u mundanoj kadenciji i istovremenom aspektu sa Marsom i Jupiterom, dok su njeni triplicitetni vladari na , simbolizuju brak muškarca sa promiskuitetnom ženom i ženom burne ljubavne prošlosti zbog čega će osoba izaći na loš glas i biti javno ponižena; malefik u konjunkciji, opoziciji ili dekster kvadratu prema Veneri je natalni pokazatelj lošeg i neuspešnog braka, tuge i nesreće zbog istog ili zbog bračnog partnera; Merkur u Vagi ili Biku u aspektu sa Saturnom simbolizuje ljubavne veze ili brak sa vrlo siromašnom osobom ili sa strancem/strankinjom; blizak aspekt između Jupitera, Venere i Meseca daće brak sa uglednom osobom ili srećan i stabilan brak; ukoliko je Mesec istovremeno aspektovan od strane oba malefika, ali iz oba zodijačka smera osoba će u životu ostvariti ljubavnu vezu sa partnerom neke ugledne osobe ili osobe od političke moći; ukoliko se u dnevnom rođenju desi da se Venera nađe na ascendentu ili mc-u i vrlo blizu Sunca, pri čemu je Mars na nekom uglu ili u konjunkciji sa tačkom braka, tada će osoba ostvariti brak sa osobom iz vrlo siromašne porodice ili osobom druge rase; ukoliko Merkur i Venera istovremeno aspektuju tačku braka muškarac će oženiti pevačicu, balerinu ili ženu sa estradnim zanimanjem.

Venera na jednom od dva ženska ugla (descendent ili ic) u muškim nativitetima često je znak gubitka partnerke usled njene prerane smrti ili pak braka u poznim životnim godinama. Takođe, ovakva mundana pozicija Venere simbol je nestabilnog emotivnog života muškarca i čestih i površnih ljubavnih veza. U ženskim natalima Mars na ovim uglovima označava isto u pogledu muškaraca i braka. Na preranu smrt žene u muškom natalu ukazaće i pozicija Venere u 12. ili 6. kući uz blizak aspekt od strane Jupitera iz 10. ili 8. kuće.

Mars i Venera u poziciji uzajamne recpecije po domicilu ili u istom znaku ukazuju na razvijenu seksualnost natusa. Trojna konjunkcija između Venere, Marsa i Merkura ili pozicija ove tri planete u istom znaku znak su velikih bračnih nestabilnosti i brojnih partnera. Ukoliko je prvi triplicitetni Venerin dispozitor dobro zodijački i mundano integrisan, a drugi loše, onda će bračne i ljubavne stvari biti dobre u mladosti, a loše u poznim životnim godinama, ili će prvi brak biti dobar, a drugi loš i isti će uslediti posle gubitka prvog partnera. Obrnuto tumačenje postojaće u slučaju da je prvi triplicitetni vladar loš, a drugi dobar.

Venera u svom domicilu je dobar znak za brak u svakom pogledu s tim što je u Biku stabilnija nego u Vagi u kojoj neretko daje brojne partnere pre braka. Ukoliko je Saturn u istom znaku sa Venerom ili se Venera nađe u Saturnovim terminima dok je Saturn istovremeno aspektuje, muškarac će oženiti udovicu ili od sebe stariju ženu ili neuglednu i siromašnu ženu. U ženskim natalima Venera u bliskoj vezi sa Marsom ili u Marsovim terminima, dok je on istovremeno aspektuje, znak je promiskuitetne i neverne žene ili neplodne i neverne žene u muškim natalima. Spaljena Venera ili Venera u solarnom orbisu, ili Jupiter u takvoj poziciji, a u vezi sa Venerom preko aspekta znak su braka sa ženom iznad 45. godina. Mesec i Venera u domicilu ili egzaltaciji Jupitera, pri čemu Mesec blisko aspektuje Jupitera, znak je ljubavne veze sa rođakom. Na isto ukazuje bliska opozicija između Venere i Meseca preko malefične kuće ili kada se ženske planete nađu u istom znaku u malefičnoj kući u muškom natalu. Na incestne veze takođe ukazuje i Venera ili Saturn na ascendentu u domicilu jedne od pomenutih planeta u međusobnom apsektu ili bliskom aspektu sa Mesecom te aspektna veza između tačke braka i njenog vladara i Meseca.

Blizak aspekt debilitirane Venere i Meseca u ženskim natalima znak je promiskuitetne žene i žene koja je sklona plaćanju seksualnih usluga. Na isto ukazuje i loš aspekt Saturna prema debilitiranoj ili Veneri u kardinalnom znaku. Bliska veza Venere i Marsa preko konjunkcije ili aspekta simbolizuje razvratnost. Ukoliko su obe planete u istočnom kvadrantu osoba će biti poznata po tome. Ukoliko su u zapadnim delovima natala onda će činiti sve da u tome ostane diskretna osim ako jednu ili obe planete ne aspektuje neki od luminara. U tom slučaju svoje ljubavne afere osoba neće moći da sakrije i po njima će biti poznata svojoj okolini.

Posle razmatranja Venere Dorotej se okreće 7. mundanom polju. Blizak aspekt između malefika i tačke zalaska Sunca, pri čemu je domicilni vladar znaka descendenta kadentan ili ugrožen na neki način, onda će brak biti loš ili ga uopšte neće ni biti. Planeta koja ugrožava descendent ukazaće na vrstu opstrukcije. Saturn donosi loše ljubavno iskustvo sa starijim partnerima ili loše bračno iskustvo zbog intervencije starije osobe. Jupiter je znak opstrukcije od strane nekog uglednog muškarca ili osobe iz viših socijalnih slojeva. Merkur narušava brak zbog tračeva, ogovaranja ili otkrivanje neke tajne jednog od supružnika, Mars narušava stabilnost usled agresije i svađa. Konjunkcija Merkura i Marsa na descendentu ili kvadrat ili opozicija ovakve konjunkcije prema descendentu znak je ubistva partnera, najčešće ubistva supruge.

Od relevatnih tačaka za ovu natalnu oblast Dorotej ističe: Saturnovu tačku braka sa formulom ascendent+ Venera- Saturn za muške natale, obrnuto za ženske; tačku braka fortune koja se dobija odbijanjem luka tačke fortune od stepena natalne Venere u muškim natalima, odnosno, odbijanjem luka ove tačke od stepena Marsa u ženskim natalima i tačku ljubavnih veza koja se dobija odbijanjem stepena natalne Venere od ascendenta prema prema njenoj udaljenosti od descendenta na onoj strani dijagramske hemisfere na kojoj se Venera nalazi.

Broj eventualnih brakova Dorotej rešava na sledeći način. U muškim natalima broj planete između mc-a i Venere pokazaće broj brakova ili broj ljubavnih partnerki. U ženskim natalima broj planeta između mc-a i Marsa daje broj partnera. Ukoliko je Mars na mc-u onda se broji od mc-a do Jupitera. Kadentna Venera u muškim natalima znak je emocionalne nestabilnosti i odsustva braka. Na isto ukazuje i Marsova kadencija u ženskim natalima.

HOMOSEKSUALNOST I PROMISKUITET PREMA DOROTEJU

Natalni signifikatori muškog homoseksualizma jesu: Venera u Blizancima ili Devici u 8. 6. 12. ili 2. kući ili Merkur u jednoj od pomenutih kuća uz Veneru u pomenutim znacima, Merkur i tačka braka u istom znaku dok je Merkur na nekom uglu, u muškom znaku, recepcija po domicilu između Marsa i Merkura ili bliska aspektna veza između ove dve planete, naročito preko muških znakova, Venera u jednom od znakova požude (Ovan, Bik, Jarac, Ribe), u okviru solarnog orbisa ili u superiornom aspektu od strane Marsa ili Saturna, opozicija između Venere i Meseca na osi horizonta, naročito u Lavu, Devici, Ovnu, Škorpiji, Jarcu i Vodoliji, Venera u uzajamnoj recepciji po znacima sa Saturnom, u 4. 7. 6 ili 12. kući.

Na žensku homoseksualnost ukazaće: kadentna Venera u malefičnoj kući u bliskoj vezi sa malefikom na uglu u ženskim znacima, luminari u ženskim znacima u lošem aspektu od strane Marsa ili Saturna u Ovnu, Biku, Jarcu, Vodoliji ili Ribama, luminari u muškim znacima zajedno sa Venerom u muškom znaku na uglu ili uglovima pri čemu su dve od ove tri planete ili sve tri u međusobnoj opoziciji ili kvadratu.

Mesec u Biku, Vodoliji ili Ribama uz konjunkciju Merkura i Marsa simbolizuje promiskuitet, naročito u ženskim geniturama. Venera na ascendentu ili mc-u u lošem aspektu prema malefiku.

Klaudije Ptolomej tematiku braka i ljubavi detaljno razmatra u 5. poglavlju 4. knjige svog četvoroknjižja. Počinje od muških natala i Meseca u tim geniturama. Pozicija ovog luminara u muškim kvadrantima daće brak u mladim godinama ili brak sa znatno mlađim ženama. Suprotno značenje imaće položaj Meseca u ženskim četvrtima. Na odsustvo braka u muškim geniturama, pre svega, ukazuje faza mladog ili tamnog Meseca uz istovremeni bliski aspekt sa Saturnom. Takođe, ukoliko se Mesec zatekne u jednotelesnom znaku daće jedan brak i obrnuto ukoliko se nađe u bikorporalnom znaku ili je bliskim aspektom povezan sa planetom iz promenljivog znaka. Osobine partnerke procenjuju se iz znaka i esencijalne prirode one planete prema kojoj Mesec aplicira.

U ženskim natalima pre svega mora se analizirati Sunce koje u muškim kvadrantima daje rane udaje ili vezivanja za znatnije mlađe muškarce i vice versa u slučaju ženskih mundanih pozicija dnevnog luminara. Ako se isti nađe u fisksnom znaku ili je u aplikaciji prema planeti u tom delu mundanog kruga udaće se jednom. Ukoliko se desi da Sunce padne u promenljivi znak ili ukoliko aplicira ka više planeta udavaće se više puta. Osnovna priroda supruga procenjuje se na osnovu znaka i kuće Sunca te planeta ka kojima aplicira. Kvalitet seksualnog nagona prema Ptolomeju primarno se tumači preko pozicije Marsa u muškim, odnosno, Venere u ženskim nativitetima.

Vetius Valens iako u ranijem poglavlju svoje Antologije braku dodeljuje 5. kuću poput prethodnika Manilija, u delu knjige u kojem detaljno razrađuje ovu materiju nedvosmisleno prvo upućuje na 7. znak od ascendenta i Venere, odnosno, planete u Biku i Vagi kao Venerinim nebeskim kućama. Razmatrajući kvalitet Venere uporedo analizira i kvalitet njenog, odnosno, dispozitora svih planeta u njenim kućama. Posebno su zanimljive relevantne tematske tačke na koje ovaj autor upućuje. Prvo navodi formulu iz međusobnog odnosa Venere i Jupitera prema ascendirajućem stepenu. Gde god ova tačka u natalu pala na matematičkoj opoziciji stoji tačka prevare i preljube. Druga tačka koju pominje posebno je određena u zavisnosti od polnog identiteta. Za muškarce ova tačka se dobija razdaljinom između Sunca i Venere projektovana od ascendenta, a za ženu razdaljinom između Meseca i Marsa. Generalno, Venera je nosilac ljubavnog potencijala u ženskim, a Mars u muškim natalima. Takođe, neophodno je ove tačke povezati sa tačkama fortune i duha. Prva treba da je u vezi sa tačkom braka u ženskim, a druga u muškim geniturama. Fortuna i duh su relevantni iz jednostavnog razloga lunarne i solarne simbolike koju objedinjuju u sebi. Fortuna se još naziva i tačkom ljubavi muškarca prema ženi, a duh tačkom ljubavi žene prema muškarcu.

SINASTRIJSKI METOD KLAUDIJA PTOLOMEJA

Sinastriju Ptolomej obrazlaže u 5. i 7. poglavlju IV knjige Tetrabiblosa kada govori o braku , prijateljstvima i neprijateljstvima. On je prvi pisac koji je uveo standarde u ovom metodu koji se tiču muško-ženskih planetarnih parnjaka (Sunce-Mesec i Mars-Venera). U ljubavnim i bračnim vezama od primarnog je značaja da luminari budu u bliskom aspektu trigona ili sekstila do 5 stepeni od perfekcije. Ukoliko se desi da su luminari iz dve natalne pozicije u aspektu kvadrata trajnost veze je i dalje moguća pod uslovom da se svetla nalaze i u međusobnoj recepciji koju Ptolomej naziva ’’izmenom, razmenom’’. Raskidi i razvodi i zbog najmanjih povoda po njemu se dešavaju kada se luminari iz dva natalna dijagrama ne vide (kada ne formiraju jedan od 5 tradicionalnih aspekata) ili su u opoziciji ili kvadratu bez recepcije i najmanjeg zodijačkog dostojanstva. U tom smislu i dekanat može ’’spasiti’’ stvar ako je jedan od luminara sa luminarom druge karte povezan preko pozicije u njegovom licu. Sinastrija je dobra i onda kada luminar jednog partnera pada u znak benefika drugog ili od njega prima blizak aspekt. Suprotno ovome postoji u slučaju deljenja iste zodijačke pozicije luminara i malefika. Benefici mogu popraviti i loš aspekt između luminara ili odsustvo istog ukoliko blisko stoji u vezi sa njima u natalnoj razmeni. Ptolomej je standardizovao ne samo signifikatore profesije već i opšte signifikatore sinastrije, a to su Venera, Mars i Saturn koji obavezno moraju biti u vezi sa luminarima u natalnoj razmeni kako bi se procenio opšti kvalitet jednog odnosa. Pretpostavka kvalitetnog i trajnog ljubavnog odnosa jeste ’’familijarnost’’ opštih signifkatora sa mestima luminara. Odnos između partnera reflektuje se kroz odnos koji Venera ima prema Marsu i Saturnu. Mars je relevantan u onim vezama u kojima su partneri generacijski bliski dok je Saturn preuzima primat u vezama u kojima postoji veća razlika u godinama. Ovo Ptolomej objašnjava prostom astrološkom činjenicom da Venera i Mars ostvaruju svoje zodijačke egzaltacije preko trigona sa domicilom one druge dok u slučaju Venere i Saturna imamo direktnu vezu preko domicilnog trigona. Na ovaj način Ptolomej u prvi plan ističe snagu trigonskog aspekta.

Posebno sinastrijsko istraživanje izloženo je u 7. poglavlju pomenute knjige i za njega je karakteristično to što se kao primarni faktori analize ističu: Sunce, Mesec, ascendent i tačka fortune koje po osnovnoj svojoj prirodi simbolizuje odnos između luminara projektovan od stepena ascendenta. Po njemu najčvršće veze nastaju iz sinastrija u kojima su pomenuti faktori u istoj znakovnoj poziciji ili u poziciji susednih znakova ukoliko razmak između njih preko granice nije veći od 17 lučnih stepeni. Ovde se Ptolomej poziva, u suštini, na solarni orbis, odnosno, na solarni radius koji prenosi na sve primarne sinastrijske faktore. Suprotno ovome najdublja neprijateljstva i neslaganja biće prikazana u onim sinastrijama u kojima su ovi faktori u razdvojenim ili znacima opozicije. Sekstil i trigon benefično vezuju, ali takve veze nemaju kvalitet kao veze preko konjunkcije koje se smatraju najsnažnijim i najtrajnijim. On prijateljstva i neprijateljstva deli u tri kategorije u zavisnosti od poveznog primarnog faktora. Tako, recimo, ako je jedna sinastrija bazirana primarno na vezama luminara odnos će biti posledica najdublje privlačnosti i naklonosti. U slučaju neprijateljstva, ukoliko su luminari ti koji su u međusobno lošem odnosu, ono će biti duboko, ozbiljno i trajno. Kada su tačke fortuna stožeri sinastrije ljudi se povezuju prema interesu dok ascendenti povezuju, pre svega, preko fizičke privlačnosti ili zajedničkih tragedija, nevolja, incidenata. Dominantan partner u vezi biće onaj čiji su sinatsrijski faktori u dekster poziciji prema faktorima drugog partnera. Do upoznavanja i početka jednog odnosa obično dolazi kada se primarnom direkcijom faktor iz jednog natala nađe u egzaktnoj vezi sa faktorom iz drugog natala. Trajne i snažnije veze između dvoje ljudi dešavaju se u vreme kontakta 4 primarna faktora, a prolazne ukoliko ekvatorijalni luk poveže planete iz drugog plana, izvan sistema 4 glavna. Takođe, od značaja u proceni intenziteta novog poznanstva biće i povezivanje direkcijom preko uglova, odnosno, kadencije.

Iako Klaudije nije poseban značaj pridavao dodekatemorijama većina drugih autora jeste pa se sinastrija 4 primarna faktora jednako može primenjivati i preko ovog sistema. Tako, recimo, ukoliko ascendenti dvoje ljudi ne stoje u posebnoj vezi mogu biti povezani preko stepena svojih dodekatemorija. Jednako važi i za ostala 3 faktora: Sunce, Mesec, i fortunu i njihove međusobne kombinacije. Veze preko sistema dodekatemorija jednako su snažne kao i osnovne zodijačke veze.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Astrologija je jedan od najranijih pokušaja čovekovih da otkrije red skriven iza ili unutar zbunjujućeg i prividnog haosa u postojećem svetu."

(Karen Hamaker - Zontag, holandski astrolog)