Slika

Jatromatematičke dekumbiture

Rana pravila medicinskih horarnih pitanja


Za razliku od dekumbitura (medicinskih horarnih karti) koje su najviše afirmisali engleski astrolozi XVII veka, poput Nikolasa Kalpepera, Ričarda Sondersa i Vilijema Lilija, Dorotejeve jatromatematičke karte bolesti ističu se po specifičnosti mundanog lociranja bolesnika i lekara u karti koja se mogla praviti za trenutak početka pregleda i uspostavljanja dijagnoze, početka tretmana, prvog susreta između lekara i obolele osobe, vesti kada je lekar čuo za bolest itd. Za razliku od engleske škole XVII veka, ova prva pravila lekare, koji su neretko u isto vreme bili i astrolozi, smeštaju u I mundano polje, a obolelog u X. Ovakvo horoskopsko lociranje najverovatnije je posledica logičkog sagledavanja uloge lekara kao aktivne i činjenice da njegovo medicinsko znanje i veštine, na neki način, drže sudbinu bolesnika u njegovim rukama. Vrh horoskopske karte dodeljuje se bolesniku jer je on predmet pitanja i cilj lekarove akcije (neposredna veza ascendenta i zenita). U VII kući se traga za uzrokom bolesti i disbalansom telesnih humora jer je zapadna tačka prirodna pozicija mesečeve vladavine prema haldejskom planetarnom sledu. Što dalje idemo u astrološku prošlost više se susrećemo sa simboličkom vezom između luminara noći i tela, odnosno vitalnosti jer je Mesec najbliže nebesko telo Zemlji i prvi koji je odvaja od viših planetarnih sfera supralunarnog kosmosa. Iz istog razloga se i tačka fortune, tačka lunarne simbolike, kod nekih antičkih autora povezuje sa otelotvorenom dušom, zbog čega joj se dodeljuje uloga alternativnog ascendenta, dok tačka duha, solarna tačka, simbolizuje nematerijalnu vertikalu koja čoveka povezuje sa izvanvremenskim i transcedentnim sferama. Zbog toga tačka duha, za razliku od fortune, ne igra značajnu ulogu u pitanjima zdravlja i vitalnosti. Zapadni horizont se dovodi u vezu sa bolešću i zato što je to tačka horizonta u kojoj Sunce zalazi i gubi snagu (vidljivost) diurnalne vladavine simbolizujući gubitak vitalnosti i kraj života čiji se početak nalazi na istočnoj strani. Poslednja, četvrta, kardinalna mundana tačka, imum coeli ili nadir, u zavisnosti od mundanog sistema, dodeljivana je krajnjem ishodu stvari, odnosno oporavku ili smrti bolesnika. U skladu sa ovim opštim odrednicama, ukoliko se u karti benefici nađu u VII kući, verovalo se da će se bolesnik brzo oporaviti bez dugotrajnog i ozbiljnog tretmana. Ukoliko je, međutim, takav benefik aflikovan malefikom u znaku I mundane kuće, to je znak da lekar ugrožava bolesnika koji bi se oporavio da se isti nije upleo u tretman i lečenje.

Ako je Mesec izašao iz aspekta sa benefikom u trenutku postavljanja pitanja ili početka pregleda, to je pozitivan znak oporavka. Separacija sa Marsom je znak visoke temperature, agonije ili hirurške intervencije koja se mora preduzeti, ali i znak amputacije i ožiljaka nanetih usled medicinskog tretmana. Vrlo je loše ukoliko se Mesec nađe u separaciji od Marsa, u rastu posle prvog krešenda (treći dan od poslednjeg konjunkcijskog sizigijuma) sve do punog Meseca, uključujući i ovu fazu. Bolje je ako pada iz aspekta sa Marsom. Separacija sa Saturnom označava dugotrajnu i tešku bolest pa bi stvar valjalo dodatno tumačiti u kontekstu stanja meridijanske ose. Dodatni otežavajući faktor je ako se Mesec u rastu nađe u fiksnom znaku ispod horizonta. Sunce ispod horizonta, jednako tako, nije srećan znak.

Kartu bolesti bi trebalo uporediti sa bolesnikovim natalom. Ako u tom poređenju Mesec padne u znak u kome u natalu stoji jedan od malefika, ili vladar VI kuće, ili je Mesec horarne karte u VI kući natala, prognoza neće biti dobra. Na težinu bolesti ukazaće i pozicija horarnog Meseca u natalnoj XII kući. Ako Mesec padne u znak benefika natala ili je u aspektu sa njima, veruje se da će se bolesnik oporaviti. Bolest će biti dugotrajna i teška ukoliko Mesec napravi sinister kvadrat sa svojom natalnom pozicijom ili padne u znak koji u natalu okupira prvi vladar tripliciteta donjeg meridijana ili nadira, ukoliko je isti debilitiran, ili ugrožen mundanom ili aspektnom pozicijom, ili pozicijom na malefičnoj nekretnici.

Provera toka bolesti vrši se kada Mesec prođe 10 i 40 stepeni od svoje osnovne pozicije i ovde treba pogledati njegove aspekte sa ostalim faktorima karte, ali i sa tranzitnim faktorima u realnom vremenu jednako. Ukoliko na tim pozicijama dođe u kontakt sa beneficima, bolesnik će se oporaviti, ali ako su na tom mestu ostvareni kontakti sa maleficima, to je vrlo loš znak koji ukazuje na smrt.

Hirurške intervencije ne bi trebalo preduzimati kada ascendent i Mesec padaju u znak Bika, Device, Jarca ili Riba, kada je Mesec blizu Sunca ili 180 stepeni od njega, ukoliko malefici aspektuju znak I kuće ili Mesec za vreme kada je početak operacije planiran. Dobro je ako Mesec opada u fazama, ali je dovoljno daleko od Sunca, bar jedan znak, kada malefici zodijački slede Mesec, a Venera i Jupiter prave asepkt sa ascendentom ili Mesecom karte početka operacije. Mesec i ascendent operacije ne treba da padaju u onaj znak koji se dovodi u vezu sa delom tela na kojem se hirurški zahvat izvodi.

Loše će biti i ako Mesec raste na epiciklu (Ptolomejev geometrijski model koji je služio za objašnjenje varijacija u brzini, pravcu kretanja i udaljenosti luminara i planeta na osnovu kretanja zamišljenih planetarnih krugova unutar većeg, referentnog, kruga koji se naziva deferent) u istom znaku u kojem leže Sunce ili Mars jatromatematičke karte. Ovo je siguran znak smrti koja će, verovatno, nastupiti kada ovaj luminar dođe u kvadrat ili opoziciju sa svojom osnovnom pozicijom.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Astrologija je poput bilo kojeg drugog znanja. Može se koristiti za dobro ili loše, na ispravan ili neispravan način, od strane obučenih i manje obučenih praktikanata."

(Elizabet Kler Profet, američki pisac i spiritualni lider)