Slika

Izgubljeno-nađeno

Rana pravila horarne astrologije o izgubljenim i ukradenim stvarima


Horarna karta za pitanja ove vrste može se praviti, kako za vreme u kojem saznajemo da nam je neka stvar nestala, tako i za vreme kada astrolog čuje ili pročita njemu postavljeno pitanje. Najjednostavniji način da se jasno predvidi da li će izgubljena ili ukradena stvar biti nađena ili vraćena jeste kroz procenu luminara. Ukoliko u karti pitanja, ili događaja, Mesec u noćnoj ili Sunce u dnevnoj karti blisko aspektiraju svoje dispozitore, stvar će biti vraćena vlasniku. Ukoliko se Mesec nađe u istom znaku sa vladarem tog znaka, uz istovremeno aspektovanje njega ili planete od strane Sunca, stvar će biti nađena.

Izgubljena ili ukradena stvar biće nađena i onda kada se na ascendentu ili mc-u pitanja nađe dodekatemorion Mesečevog znaka. Slična situacija postojaće i ako se Sunce nađe u znaku Mesečevog dodekatemoriona , ili u znaku u kojem stoji dispozitor Meseca, ili Mesec u noćnoj, odnosno, Sunce u dnevnoj karti blisko aspektuju orjentalnu planetu (onu koja izlazi pre Sunca tog dana). Dobar znak je i ukoliko Sunce ili Mesec blisko aspektuju tačku fortune. Stvar će biti nađena i kada se na ascendentu pitanja nađu Mesec ili Sunce. Ukoliko se Sunce nađe na ascendentu u vreme kada se sazna da je neka stvar nestala, dobar znak da će ista biti pronađena ili vraćena jeste Mesec koji u tom trenutku tranzitira kroz znak benefika u natalu vlasnika.

Da stvar neće biti nađena ili vraćena procenjuje se na osnovu sledećih horoskopskih situacija: pun Mesec u karti pitanja ili događaja, Mesec na kraju VII kuće ili vrhu VIII, bez aspekta sa Suncem, Mesec na spaljenom putu, oba luminara ispod horizonta, Mesec u završnoj fazi aplikacione konjunkcije sa Suncem.

Drugi način procenjivanja ovih karti jeste preko analize mundanih vrhova. Izgubljena stvar pripada ascendentu u kartama događaja, mc vlasniku, descendent mogućem lopovu i donji meridijan mestu na kojem se stvar nalazi. Ukoliko benefici stoje u znaku ascendenta ili blisko aspektiraju granući stepen stvar će biti pronađena. Pozicija tačke donjeg meridijana opisaće mesto na kojem se stvar nalazi prema prirodi znaka: vodeni znak ukazaće na blizinu vode, vlage ili mokrog čvora, u vazdušnom znaku označavaće visinu na neki način, zemlja na pod i donje delove nameštaja, a vatra na zidove i blizinu izvora toplote i svetlosti. Simboliku znaka može zameniti i blizak aspekt Meseca ili fortune sa nekom planetom pa se lokacija jednako može tražiti i preko simbolike planete, a ne isključivo znaka ic-a. Ukoliko Mesec padne u poslednju dekadu nekog znaka onda će ukradena ili izgubljena stvar biti često premeštana s mesta na mesto.

Da je stvar ukradena biće pokazano sledećim situacijama: blisko aspektovanje ascendenta od strane oba svetla (lopov je neko iz domaćinstva ili bliže porodice). Ukoliko samo jedno svetlo aspektuje stepen početka horoskopa, onda lopov nije član porodice, ali jeste prijatelj ili poznanik. Ukoliko se oba svetla nađu u znaku inkonjunkcije ili susednom znaku od ascendenta, lopov je potpuni stranac. Opis lopova se dobija iz znaka VII kuće i planeta u njemu. Ukoliko u VII kući nema planeta, onda se lopov posmatra kroz IX jer je u istoj Mesec u mundanom detrimentu. Na kraju, kao opcija ostaje XII kuća. Ukoliko je i ona prazna, onda će lopov biti prikazan planetom ka kojoj Mesec aplicira. Ako je Mesec u praznom hodu (bez skorašnjeg aspekta), onda će lopov biti prikazan planetom u poslednjem aspektu.

Jupiter simbolizuje visoke, krupne, lepuškaste i svetle fizionomije, ljude sa slabijom kosom, ili visokim čelom, ili izrađenim zaliscima. Saturn ukazuje na nekoga tamne puti i kose, sitnijeg ili izrazito mršavog, sa veoma gustom kosom, moguće i čoveka druge rase ili etničkog porekla. Mars simbolizuje mršavog, onižeg, muskulaturnog i veoma agresivnog čoveka grubih manira. Lice mu je izrazito ovalno ili četvrtasto u predelu vilice. Venera će ukazati na lopova lepe spoljašnjosti, moguće i ženu lopova ili čoveka lepih manira i visokog stila. Merkur je znak mlađih ljudi, vitkih, pokretljivih, proćelavih. Ukoliko u neku od navedenih kuća padne svetlo, onda se izgled lopova procenjuje prema planeti koja je u bliskom aspektu sa luminarom. Ako takve planete u aspektu sa svetlom nema, onda će Sunce ukazati na krupnog čoveka, okruglog lica i veoma krupnih, svetlih očiju, a Mesec na lepog muškarca ili ženu, okruglog i izrazito bledog lica.

Kada benefik blisko aspektira signifikatora lopova, vrlo je verovatno da on pripada višim socijalnim krugovima ili mu je porodica takva. Malefici simbolizuju suprotno, niže socijalne slojeve. Mars često ukazuje na mlađeg muškarca, ispod 40 godina života, Jupiter na muškarca između 40 i 55 godina, a Saturn na starijeg muškarca. Jednako tako, na mlađu osobu ukazaće i orjentalni signifikator, a na stariju retrogradni, stacionirani ili okcidentalni signifikator. Ukoliko se signifikator lopova nađe u istom znaku kao i Sunce, onda se radi o čoveku koji je već krao i krađa u pitanju mu nije prva. Ukoliko malefici ne vide znak tačke fortune, onda osoba koja je ukrala stvar u pitanju to čini po prvi put u svom životu. U kartama krađa Mars u bliskom aspektu sa Mesecom ili ascendentom najčešće jeste znak nasilnih provala, dok Jupiter ili Venera simbolizuju nekoga ko nije u kuću ušao sa namerom da ukrade, ali je kasnije podlegao iskušenju dopadljive ili skupe stvari.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Verujem da Bog vlada svime svojim božanskim proviđenjem i da su zvezde, uz njegovo dopuštenje, instrumenti."

(Vilijam Lili, engleski astrolog)