Slika

Solarni povratak na starogrčki način

O kvalifikovanom metodu solarnog povratka u skladu sa učenjima Vetija Valensa


“Pošto odredimo poziciju zvezda na dan rođenja u godini koju analiziramo, ascendent povratka godine izračunavamo na sledeći način: dok Sunce jos uvek boravi u znaku u kojem je bilo u vreme rođjenja, tragamo za trenutkom u kojem će Mesec u odnosnoj godini doći do stepena na kojem je bio u natalu. Taj trenutak odrediće i ascendent u toj godini. (Vetije Valens)"

Ovo je kvalifikovan metod solarnog povratka koji podrazumeva, ne povratak Sunca na natalni stepen i minut, već povratak Meseca na natalni stepen (ne obavezno i minut), a prvi put za period u kojem Sunce prolazi kroz natalni znak. Kombinacije su takve da možemo kombinovati ovako izračunate kuće sa pozicijama planeta u trenutku egzaktnog povratka Sunca ili sa pozicijama planeta za tako iskombinovan solar. Ono sto je najvažnije, sudeći po Valensu, je da uočimo da li nešto egzaktno pada na osu horizonta i da li ista nešto egzaktno zahvata u natalu.

Dakle, uradite softverski uobičajen solarni povratak za poziciju Sunca pa, onda, odredite posebne vrhove kuća za poziciju povratka Meseca, dok je Sunce u natalnom znaku (nezavisno od toga da li je, ili ne, blizu natalnog stepena) i kombinujte planete iz egzaktnog povratka unutar rasporeda kombinovanog povratka ili gledajte samo planete iz ovog drugog.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Svako od nas je deo duše univerzuma."

(Plotin, grčki filozof)