Slika

Personalni faktori u natalnom horoskopu

To što vam je Mars “jak” ne znači obavezno da imate osobine Marsa razvijene u svojoj ličnosti, ako taj Mars ne vlada ascendentom, časom, danom ili dušom. Saznajte zašto je tako


Značaj planete u jednom znaku, čak i kući, biće veći i primetniji u životu i ličnosti rođenog u odnosu na drugog rođenog sa istom postavkom ako je ta planeta uži personalni faktor, a to znači: ukoliko vlada ascendentom, ili je u znaku prve kuće, blisko povezana sa Mesecom, ili vlada geniturom (almuten natala), časom ili danom. Što više ovih pokazatelja, to je i značaj planete neposredniji i veći.

U izvorima se ponegde može naći pravilo trojnosti, a to znači da sa jednim pokazateljem nismo mnogo sigurni, sa dva već jesmo, dok sa tri više nema mesta za sumnju. Ako se planeta dva puta ili tri puta nađe u ulozi personalnog faktora (vlada ascendentom i povezana je sa Mesecom, ili vlada časom i danom i stoji u prvoj kući itd.), biće od neposrednog značaja u opisu ličnosti i prilika u životu. Tako dvoje ljudi sa istom planetom u istom znaku, čak i kući, neće imati jednako primetnu prirodu te planete u svojoj ličnosti jer dok kod jedne ista igra ulogu emocionalnog signifikatora duše i vlada časom rođenja, kod druge ne mora nijednim od personalnih mesta, već se, možda, nađe u ulozi vladara tačke braće i sestara.

To što vam je Mars “jak”, ne znači obavezno da imate osobine Marsa razvijene u svojoj ličnosti, ako taj Mars ne vlada ascendentom, časom, danom ili dušom. Takođe, planetu u značenju može zameniti i vladar kuće njenog radovanja pa ako na ascendentu imate vladara 6. kuće, priroda Marsa biće posredno prikazana kroz prirodu planete koja vlada šestom kućom.

Čoveka najdirektnije opisuje znak na ascendentu, vladar ascendenta prema svojoj prirodi, znaku, kući i aspektima, znak Meseca i njegov vladar, almuten geniture i vladar časa rođenja. Čak ni almuten neće uvek samostalno opisivati ličnost, ako ne zadovoljava jednu od uloga personalnih signifikatora iz prve linije.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Svako od nas je deo duše univerzuma."

(Plotin, grčki filozof)