Slika

O simboličkom životu

Uticaj simboličkog života na svakodnevno funkcionisanje prema Jungu


“Većina ljudi nemajući simbolicki život očajnicki traga za istim. Jedino takav život izražava na dnevnom nivou istinsku potrebu duše." (K. G. Jung)

Iako razgovor sa dušom deluje kao nešto neupitno potrebno i korisno, niko kao posvećeni astrolog praktikant ne razume da življenje u simboličkom životu ima svoju cenu. Nismo uvek svesni da svakodnevna profesionalna rutina umanjuje veštinu življenja u sadašnjem trenutku usled stalnog angažovanja da se kvalitet vremena proceni iz perspektive “odozgo”. Ta perspektiva je tako postavljena jednako prema prostornom i vremenskom okviru, ali posledice prevelikog simboličkog angažovanja iz nje tiču se mogućeg gubitka kontrole ličnog života. Nije toliko teško prevazići poziciju običnog posmatrača koliko je teško vratiti se u istu.

Astrolog tako rizikuje da najvažnije momente svog života pregazi u anksioznosti anticipacije realnog ishoda stvari. I kada ne tumači sebi (nikada to ne bi trebalo ni da radi), astrolog “zna” ishod svoje životne situacije. Viši deo duše, izvežban u radu sa klijentima na dnevnom nivou, postaje stalno prisutan u percepciji stvarnosti najčešće kroz emocionalnu intuiciju koja lako moze da preraste u anksioznost.

Cena intenzivnog življenja simboličkog života je, upravo, ovo - nemogućnost da se lagodno prihvati sadašnjost, čak i kada se ne kalkuliše budućnost. Duša već zna šta će biti, ali duša astrologa to zna bolje od drugih i prepoznaje budućnost i kada ne traži odgovor na pitanje “Šta sledi?”. Ovo je cena posla kojim se bavimo i naročito je visoka kod solarnih tipova, kod ljudi kojima je Sunce uključeno u konstrukciju faktora almutena ili temperamenta duše. Sam Jung je ovo veoma dobro znao i lično iskusio.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Svako od nas je deo duše univerzuma."

(Plotin, grčki filozof)