Slika

Lunarni princip u medicinskim horarnim kartama

Manje poznate metode horarnih medicinskih horoskopa u kojima je Mesec prvi i primarni signifikator


Mesec, jedina konstanta u svim vrstama horarnih karti, od najvećeg je značaja u medicinskim horarnim pitanjima, kako u najranijim vremenima horarne astrologije, tako i u vremenu njenog punog procvata u XVII veku. U klasičnim dekumbiturama ovog perioda akcenat se stavljao na poređenje mesečevih pozicija sa radikalnim faktorima karte na svakih 22,5 stepeni longitude u progresu, odnosno, na svakom stepenu promene njegove svetlosti u kretanju kroz Zodijak. Heksakaidekahedroni, ili šesnaest lunarnih figura, nastale su podelom zodijačkog kruga na 16 delova. Ptolomej ovo naziva "zaokretima" Meseca koji predstavljaju kvartilne tačke u odnosu na čvornu osu. Te tačke zajedno čine tetragon gde prvi pripada mladom Mesecu, a ostala tri trima ostalim lunarnim fazama. Iz ovih lunarnih tetragona izvedena je i metoda "horoskopa 16 kuća dekumbiture". U suštini, 22,5 stepeni predstavljaju stepene četvrtina pojedinačnih lunarnih faza. Stepeni aphesisa ili athezijski stepeni predstavljaju još jednu zodijačku kvalifikaciju lunarne simbolike. Ovi stepeni predstavljaju luk produžavanja Meseca u odnosu na Sunce prema njegovim fazama i polufazama, odnosno, stepenima uvećanja, umanjenja i svake promene njegove svetlosti i sjaja. Ti stepeni su: egzaktna konjunkcija sa Suncem (tamni Mese), zatim 12, 45, 90, 135, 168, 180, 192, 225, 270, 315 i 348 stepeni od pozicije Sunca. U praksi, kada se neka planeta, tačka ili ugao nađu na ovim stepenima smatra se da je taj faktor, na neki način, naglešen jer ovi stepeni imaju istu simboliku kao bliski aspekt sa Mesecom. Stepeni u fazama rasta Meseca su daleko snažniji od padajućih stepeni posle punog Meseca po prirodi stvari, ali svi ovi stepeni obeležavaju i ojačavaju svaki faktor sa kojim su u vezi. U horarnim kartama jedan ovakav stepen može ukazati na promenu ili prekretnicu u nekoj situaciji.

Vavilonsko nasleđe lunarne astrologije prilično je zastupljeno i kod srednjevekovnih Arapa poput Al Birunija i Abu Mašara. Prvobitna upotreba lunarne astrologije bila je u kalendarske svrhe pa se jedan mesec mogao deliti na više načina, a dva najčešća bili su podele na četiri, odnosno, tri dela. Danas, nama bliska četvorodelna podela jeste 28-dnevni mesec. 27, odnosno, 28 zvezdanih skupina kroz koje Mesec prolazi u svom sideričkom ciklusu od 27,5 dana, danas su nam poznate kao lunarne manzile (lunarne kuće, zastanci). Iako originalno vezane za sideralni zodijak lunarne kuće su vremenom dobile fiksno mesto u tropskom Zodijaku. Lunarni Zodijak originalno je izveden iz sfere fiksnih zvezda prema prosečnom, dnevnom mesečevom kretanju od 12 stepeni i 51 lučnih minuta nebeskog kruga. Jedan broj ovih lunarnih stepeni pokazali su se značajnim u medicinskim horarnim pitanjima. Tako recimo, Al Šaratan, prva lunarna kuća, jeste stepen malefične simbolike koji u horarnim medicinskim kartama ukazuje na teška ugrožavanja telesnog integriteta usled povreda nanetih oštrim predmetom, hladnim i vatrenim oružjem ili usled dejstva vatre. Ukoliko se Mesec ili primarni signifikator obolelog nađe na 1.stepenu Ovna, njegova će snaga biti znatno oslabljena. Druga lunarna kuća Al Butani sa početkom na 13.stepenu Ovna može biti znak stomačnih i crevnih bolesti. Malefično značenje ima i šesta lunarna manzila Al Hanah koja ukazuje na veoma tešku bolest ukoliko se Mesec ili primarni signifikator obolelog nađe na 5.stepenu Blizanaca. Osma lunarna kuća Al Natrah, sa početkom na stepenu letnjeg tropika (1.stepen Raka) simbolizuje hospitalizaciju obolelog. Takođe, loš je znak u pitanjima koja se odnose na oči i vid. Deseta mesečeva stanica Al Džaba s početkom na 26. stepenu Raka izuzetno je loša i ukazuje na teže disbalanse u pravcu flegmatičnog humora (vodenog elementa). Naglašena je kod ljudi sa ekstra senzornim sposobnostima kao i u slučaju osoba sa psihickim problemima. 11. lunarna kuća Al Zubrah jedna je od najbenefičnijih u horarnim medicinskim kartama ukoliko je oboleli na koga se pitanje odnosi muškarac, ali ima suprotno, malefično značenje u slučaju žena. Ova kuća počinje na 9. stepenu znaka Lava. 18. lunarna manzila Al Kalb na 9. stepenu Škorpije ukazuje na bolesti srca ili mozga ukoliko se Mesec ili primarni signifkator nađu na ovom stepenu u horarnoj karti. 23. lunarna stanica Al Bulah na 13. stepenu Jarca znak je brzog oporavka obolelog zbog srećnog izbora tretmana i leka ukoliko se na ovom stepenu nađu Mesec, signifikator obolelog ili signifikator lekara, odnosno, signifikator leka i tretmana. Naredna u sledu, 24. lunarna manzila Al Sad na 26. stepenu Jarca je jedna od najmalefičnijih. 25. Mesečeva stanica Al Ahbijah vrlo je slična u značenju Al Bulah manzile jer simbolizuje dobrog lekara i dobar i uspešan medicinski tretman. Nalazi se na 9.stepenu Vodolije. Poslednja lunarna kuća Al Batan koja, počinje na 18. stepenu Riba, ima izrazito malefičnu simboliku u medicinskim horarnim pitanjima.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Astronom ima zvezdanu mapu prošlosti, a astrolog naše budućnosti."

(Teri Žuilmets, američka autorka i antologičarka)