Slika

ŠTA JE KATARHAI, A ŠTA HORARNA ASTROLOGIJA?

Pojam katarhai i horarne astrologije; Kako je i kada nastala horarna astrologija; Razlike između katarhai i horarne astrologije


U radu sa ljudima koji sa mnom uče astrologiju primetila sam da je jedna od tema koje teže savladavaju podela astrologije na astrološke grane, odnosno, razlikovanje katarhai i horarne astrologije. Zapažam da ljudi za Grke površno vezuju horarnu astrologiju u užem smislu, a istina je da ona, kao zasebna grana, nije postojala do srednjeg veka i da je, u tom smislu, najmlađa astrološka grana.

Katarhai je skup metoda koji se odnosio na sve ono što nije natal čoveka ili što nije horoskop nekog univerzalnog ciklusa, poput godišnjeg doba, eklipse, konjunkcije planeta ili faza Meseca. Iz mase tih opštih metoda koje podvodimo pod katarhai razvila se elekciona, astrologija objektivnih događaja, metode za interpretaciju misli klijenta koji zahteva konsultaciju po nekom pitanju (Bendžamin Dajks o ovome piše u knjizi “Potraga za suštinom”) i, tek kasnije, horarna astrologija u užem smislu. Puna metodska obrada horarne astrologije javlja se tek u 8. na 9. vek kod Teofila, Mašalaha i drugih. Vrlo je malo teorijskih diskusija na temu horarne u helenističkoj astrologiji i kada se i pominje, pominje se u kontekstu onoga što danas izdvajamo kao zasebnu katarhai granu. Glavni izvor katarhai kod Grka je, svakako, Dorotejeva 5. knjiga, nekoliko pasusa koji se pripisuju Hermesu i indijski spis grčkog porekla Javanajataka (još jedan materijalni dokaz da su Indusi preuzeli astrologiju od Grka i da je indijska istorijski poznija). Da horarna astrologija nije postojala kod Grka posredno svedoče i kritičari astrologije (Ciceron, Sekstus, Avgustin) te epohe koji pominju tri glavne grane astrologije, od kojih je natalna astrologija na prvom mestu.

Momenti koji su relevantni za postavljanje katarhai karte su početak nekog događaja (objava rata, prijem pisma, proklamacija, deklaracija, proglašenje, povreda, pad u krevet zbog bolesti…), momenat kada osoba involvirana u neki događaj saznaje za bitne okolnosti istog (saznanje žene da je muž vara, upoznavanje sa dijagnozom bolesti, saznanje za događaj od nacionalnog, regionalnog, svetskog značaja…), dok je momenat koji konstituiše horoskop za neko pitanje onaj u kojem zainteresovana osoba postavi pitanje tumaču. Bez tumača horarni horoskop ne postoji! Vreme katarhai karte nije striktno vezano za saznanje tumača, već događaj koji se spontano dešava. Jednu sportsku utakmicu možemo da tumačimo astrološki jednako preko katarhai i horarne astrologije. Katarhai horoskop sportskog događaja zasniva se na karti koja se postavlja za mesto i vreme u kojem utakmica počinje, a horarni horoskop za isti taj događaj se postavlja za mesto i vreme u kojem je i kada astrolog tumač primio pitanje u vezi sa istim. Utakmica može da se odigrava u Sidneju i katarhai će biti vezan za tu tačku na zemlji, dok horarni horoskop za isti događaj može da se postavi u Londonu, ako je tumač u tom gradu.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Svako od nas je deo duše univerzuma."

(Plotin, grčki filozof)