Slika

Astrološki pokazatelji fizičkog izgleda


Analiziranje fizičkog izgleda sa astrološkog aspekta na prvi pogled može delovati kao besmislica jer osoba čiji se natal tumači, vrlo često, sedi u istoj prostoriji sa astrologom, a i kada to nije slučaj, njen fizički izgled je, na neki posredan način, dostupan astrologu, bilo preko opisa koji astrolog dobije, bilo preko fotografije. Pa zašto onda uopšte ovo raditi, zašto tumačiti nešto što je tako očigledno? Dva su razloga za to. Prvi se tiče onoga što nazivamo "učenje kroz ličnu praksu", a drugi rektifikacije. Uočavanje specifičnosti jedne karte i njihovo povezivanje sa specifičnostima fizičkog izgleda najbolji je način da se simbolika astroloških faktora razvije i razume u stvarnom životu jer fizički izgled je, uz temperament, možda najkonkretnija stvar koja se astrološki može najbolje objasniti i dokazati. Rektifikacija je drugi bitan razlog jer je analiziranje fizičkog izgleda najpouzdaniji način da se ovoj rizičnoj metodi pristupi. Stari su astrolozi vrlo revnosno i precizno pristupali ovom delu analize natalne karte. Postojanje mnogih detaljnih i ponekad neobičnih i bizarnih tabela, koje su do detalja opisivale fizičke specifičnosti svakog zodijačkog stepena, govori u prilog značaja ovog, za mnoge nezanimljivog, postupka astrološke analize. Pravila za procenjivanje fizičkog izgleda su brojna, ali sva se zasnivaju na ascendentu, njegovom vladaru, terminu u koji ascendent pada i vrlo bliskim aspektima koje prema njemu prave planete. Ipak, pre nego sto se pristupi analizi ovih stvari, mora se dobro proceniti temperament jer se on uvek odražava na fizički izgled.

Temperament je, u tom smislu, neka vrsta preduslova za pravilnu procenu fizičkog izgleda. Uopšteno rečeno, temeramenti daju sledeće karakteristike fizičkog izgleda. Kolerični ili vatreni temperament simbolizuje uspravne, vitke, energične, pokretne i muskulaturne fizionomije. Melanholičnu fizionomiju karakteriše vitkost i slaba muskulaturna osnova, sporo i tromo kretanje. Najoptimalniju i najlepšu fizionomiju simbolizuje vazduh i sangviničan temperament koji daje lepe i skladne proporcije, optimalan odnos između visine i težine, pokretne i lepo oblikovane udove i, uopšte, dopadljiv i lep fizički izgled. Flegmatici su tromi, slabo pokretni, mekše muskulature, skloni zadržavanju tečnosti i gojenju. Kako kod većine ljudi temperament predstavlja kombinacija pojedinih tipova temperamenta, analiza fizičkog izgleda predstavlja nešto složeniji zadatak.

Pored temperamenta od najvećeg značaja za procenu fizičkih karakteristika osobe je planeta koja blisko aspektuje (do 3 stepena od egzaktnosti) stepen ascendenta, ali se i ona mora kvalifikovati u odnosu na znak i poziciju prema Suncu. Ako dve planete blisko aspektuju ascendent, veći "uticaj" imaće ona koja je bliža egzaktnom aspektu i, ono sto je specifično, potpuno će "istisnuti" simboliku druge planete. Recimo, ako ascendent prima trigon od Merkura koji odstupa od egzaktnosti 3 stepena i sekstil od Venere u orbisu od 2 stepena, Venera će imati apsolutni primat u opisu fizčkog izgleda. Aspekti sa meridijanske ose, tzv. mundani aspekti, imaju naročitu težinu i jednako su važni kao i klasični aspekti.

Sam stepen ascendenta gleda se u odnosu na znak i termin u koji pada. Takođe, i fiksne zvezde na ascendentu imaju jendnak značaj kao i planete i preko planetarne prirode za koju se vezuju ispoljavaju svoju simboliku. Recimo, Regulus na ascendentu tumači se kao Mars i Jupiter na ascendentu je je priroda zvezde takva i osoba koja je ima tačno na stepenu istočnog horizonta biće vrlo snažna, muskulaturna i pokretljiva. Ukoliko ascendent ne prima ni jedan blizak aspekt tada, u prvi plan, dolazi znak u kome se nalazi ascendent, termin u koji pada i njegov vladar koji se tumači u odnosu na sopstvenu prirodu kvalifikovanu znakom u kojem se nalazi i pozicijom u odnosu na Sunce (orjentalnost, okcidentalnost). Dakle, najbolje je fizički izgled tumačiti kroz kombinaciju simbolike znaka ascendenta i planeta i fiksnih zvezda koje prema stepenu ascendenta prave vrlo blizak aspekt, a sve to u kontekstu i granicama koje nameće temperament osobe, rasa i rasni varijetet kome pripada.

[nastavak teksta ispod slike]

Slika

Osnovne karakteristike fizičkog izgleda koje planete simbolizuju su sledeće:

Saturn je po svojoj osnovnoj prirodi melanholična planeta i, sa tim u skladu, daje mršave i slabe fizionomije, osim ako se ne nalazi u znaku sopstvenog dostojanstva jer tada označava snažne i visoke ljude. Često daje nerazvijenost onog dela tela koji simbolizuje znak ili kuća u kojoj se nalazi, ali pod isključivim uslovom da iz tog znaka, odnosno kuće, blisko aspektuje ascendent. Recimo, ako SA iz blizanaca pravi aspekt ka ascendentu, osoba ce imati ili slabo razvijena ramena i šake ili izražen deformitet ovih delova, naročito ako je vladar ascendenta debilitiran ili je III kuća, na neki način, aflikovana. Retrogradan ili debilitiran Saturn može dati čak i gojaznost i veoma disproporcionalnu fizionomiju, ali pod uslovom da je temperament dominantno flegmatičan. U ovakvim slučajevima do izražaja dolazi njegova sekundarna priroda koja se vezuje za flegmatičnost jer je ovo planeta koja vlada zimskim znacima, a zima, kao godišnje doba, ima simboliku vode (flegme). Njegova debilitiranost može se odraziti na izražen višak kilograma ili neurednost jer u debilitaciji Saturn označava slabost karaktera, poročnost i nedostatak kontrole. Ponekad daje gustu, oštru, suvu ili izrazito kovrdžavu kosu.

Jupiter simbolizuje, na neki način, krupne fizionomije, bilo da se radi o visini ili težini. Daje lepa, ovalna lica, često lepo i snažno telo. U vazdušnim znacima simbolizuje natprosečno visoke osobe, a u vatrenim vrlo snažne i muskulaturne. U vodenim i zemljanim znacima ne daje uvek natprosečnu visinu, ali zato daje izdržljivost i vitalnost. U svakom slučaju, Jupiter simbolizuje lepu, uspravnu i pokretljivu figuru, meku i lepu kosu i uvećava one delove tela koje simbolizuje znak ili kuća u kojoj se nalazi. Jupiter u aspektu sa ascendentom ponekad daje natprosečno velika stopala ili šake.

Mars simbolizuje mišićave, snažne i vrlo pokretljive fizionomije, vitkije ljude izuzetne fizičke snage i sposobnosti regeneracije. Lica su ili naglašeno četvrtasta ili okrugla, pogled je oštar, obrve guste i nisko postavljene, a između njih su česte dve izražene horizontalne linije. Čelo je često nisko. Uobičajeno daje srednji ili nešto niži rast. Koža je sklona bledilu, crvenilu ili pegama, a kosa je, kod žena, vrlo gusta i oštra. Noge su često nepravilnog oblika u delu od kolena do članaka, a gornji deo tela je razvijeniji od donjeg.

Sunce simbolizuje krupne, upadljive i veoma atraktivne ljude, naročito ako aspektuje ascendent u nekom vazdušnom znaku ili se samo nalazi u takvom. Takođe, simbolizuje izraženo okrugla, puna lica, krupne oči, krupne i nepravilne zube, širok i upadljiv osmeh i svetlu boju tena. Kada je ascendent u biku ili vodenom znaku, ili se Sunce nalazi u istim, simbolizuje puniju figuru. Takođe, daje ili slabu ili vrlo lepu talasastu kosu.

Venera je simbol vode i okruglih oblika i, sa tim u skladu, simbolizuje oble fizionomije, srednji do niži rast, ovalno i puno lice sa lepo oblikovanim usnama, mali nos, svetlu kožu i meku kosu. Često daje rupice na obrazima i bradi. Kod žena je naglašena figura "peščanog sata". Ako je temperament flegmatičan, a Venera okcidentalna illi debilitirana ili se nalazi u vodenom znaku, fizikus je vrlo sklon debljanju. Ako je temperament dominantno sangviničan ili se ascendent nalazi u vazdušnom znaku ili je u takvom znaku Venera u aspektu sa granućim stepenom, osoba je vrlo lepih i skladnih proporcija bez viška kilograma.

Merkur, najčešće, daje vitke i mršave ljude. Ako je ascendent u zemljanom znaku, Merkur simbolizuje slabo razvijen fizikus ili izrazito nizak rast. U vazdušnim znacima daje vrlo mršave ljude natprosečne visine. Često se za njega vezuju mali i vitki prsti i mala površina noktiju. Lice je usko, duguljasto, a kod žena grudi su male, a ramena vrlo uska.

Mesec, kao najbrže nebesko telo, ima mnogo lica i njegov "uticaj" veoma zavisi od faze u kojoj se nalazi. U prvoj četvrti simbolizuje vrlo lepe, skladne i vitke proporcije, u drugoj mišićave i snažne ljude. Kada je u fazi opadanja od opozicije sa Suncem do poslednje četvrti, Mesec daje mršave, suve fizionomije slabe muskulature, a u poslednjoj četvrti daje najviše od svoje osnovne simbolike koja se tiče vode i flegmatičnog temperamenta pa je tada simbol debljih i tromijih ljudi. Od faza veći značaj imaju mundani kvadrati i konjunkcije sa ascendentom jer, tada, Mesec ima istu simboliku kao i u poslednjoj četvrti. Od svih planeta Mesečev uticaj ponajviše zavisi od temperamenta. Takođe, za njega se vezuje okruglo, mesnato lice, krupne oči, vrlo bled ten i izražena maljavost kada je u fazi rasta. Svoju simboliku Mesec naročito izražava ako se, u aspektu prema ascendentu, nađe na stepenima tzv. lunarnih kuća koje predstavljaju prosečnu dužinu njegovog dnevnog kretanja. Ti stepeni su: oko 23 i 26 stepeni kardinalnih znakova, 9 i 21 stepeni fiksnih i oko 4 i 17 stepeni fleksibilnih znakova.

Što se znakova tiče svaki znak ima neke svoje specificnosti, ali, generalno posmatrano, vazdušni su najviši, vatreni često nemaju izraženu simboliku što se visine tiče pa jednako mogu biti i visoki i niski. Vodeni i zemljani su niži. Ovan na ascendentu simbolizuje široko čelo, izražene obrve i arkade, uzak nos, sitnije oči i špicastu bradu. Lice je znatno šire u gornjem delu, trouglastog oblika. Bikovi su niži, snažnijeg gornjeg dela tela, okruglog lica i tromog hoda. Blizanci su vitki, dugačkih udova, malih i uskih grudi i, često, vrlo mladoliki. Rak simbolizuje spor i nepravilan hod, okruglo lice i veći razmak između očiju. Lav daje izraženo, okruglo lice i šira ramena kod muškaraca. Torzo je, često, upadljivo snažniji od donjeg dela tela pa noge deluju kraće. Device su suve, vitke, slične blizancima, ali znatno niže. Za njih je karakterističan nos i nozdrve koje su široke ili oštre. Vage su visoke, lepo građene, vitke i skladnih proporcija. Škorpije mogu biti jednako mršave i zdepaste što zavisi od vrlo bliskih aspekata koje stepen ascendenta pravi sa planetama. Obično nisu visoke i, kao i svi vodeni znaci, imaju šire bokove. Strelci, poput vaga, imaju često vrlo lepo i proporcionalno telo, duguljasto lice i izražen osmeh i zube. Od vatrenih znakova strelac je najviši. Jarac je, po osnovnoj simbolici, suv i viši, ali vrlo pokretan. Ima izraženo tanke noge i naglašene zglobove. Poput ovna daje širi gornji deo glave i špicastu bradu. Vodolije su visoke i najsnažnije od vazdušnih znakova. Često imaju jak gornji deo tela. Ribe simbolizuju niske, oble i mekše fizionomije, kraće noge i mala stopala. Vodeni znaci često daju masnu i vlažnu kožu.

Za analizu fizičkog izgleda od značaju su i tzv. azimenski stepeni ili deficitarni stepeni kako ih Vilijem Lili (William Lilly) zove. Ova posebna mesta na zodijačkom krugu imaju značaj za astrološko objašnje nekih većih fizičkih nedostataka i defekata jer se veruje da, ako se stepen ascendenta, njegov vladar ili neko svetlo nađu na njima, osoba će imati neki izražen nedostatak na delu tela koji simbolizuje znak u kome se nalaze ili na delu tela koji simbolizuje kuća kojom svetlo ili planeta vlada. Ti stepeni su sledeći: u Ovnu ih nema, u Biku (6. 7. 8. 9. 10.), u Blizancima ih nema, u Raku (9. 10. 11. 12.), u Lavu (18. 27. 28.), u Devici i Vagi ih nema, u Škorpiji (19. 28.), u Strelcu (1. 7. 8. 18. 19.), u Jarcu (26. 27. 28. 29. ), u Vodoliji (18. 19.), a u Ribama ih nema. Ovi su stepeni redni, a ne osnovni.

Belezi, mladeži, ožiljci i bradavice, najčešće su predstavljeni znakom na ascendentu, njegovim dispozitorom, vrhom VI kuće, dospozitorom VI kuće i pozicijom Meseca. Delovi tela predstavljeni su i znacima i kućama s tim što, po teoriji, vrh kuće se tumači prema znaku, a planeta prema mundanoj poziciji. Prvi deo kuće/znaka označava gornji deo određenog dela tela, a drugi deo kuće/znaka donji deo. Kada posmatramo planete, ako su one i znaci muški, beleg ili ožiljak biće na desnoj strani, ako su ženski onda na levoj.

Autor: Nataša Karalić Koprivica

"Astrologija je samo prst koji pokazuje na stvarnost."

(Stiven Forest, američki astrolog)