Forum tradicionalne astrologije

Astrološke diskusije => Natalna astrologija => Temu započeo: Natasa Novembar 28, 2012, 10:09:12 pre podne

Naslov: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Novembar 28, 2012, 10:09:12 pre podne
Ovo je tekst o opstim korektivnim faktorima svih delova jednog natala, neka vrsta opstih pokazatelja srece u zivotu pojedinca, odnosno, nesrece. Kao slika opsteg utiska sluzi za korekciju svih pojedinacnih segmenata karte pocevsi od procene zivotnog veka i vitalnosti, preko finansija i profesionalne te socijalne afirmacije. Dakle, pre analize bilo koje pojedinacne sfere zivota, pocinje se od ovoga kao starta iz kojeg dalje proisticu svi potencijali. Veoma vazna stvar. Metod je, uz manje korekcije, reafirmisan od strane srednjevekovnih Arapa, ali je, kao i vecina stvari u astrologiji, metoda nastala u helenistickoj grckoj eri. Dakle, pokazatelji (ne)srece su:

1. Svetlo doba rodjenja, SO danju, MO nocu. Njegova pozicija prema znaku, kuci i aspektima, bliskim do 5 stepeni narocito. Dobro je ako je svetlo doba na uglu, narocito zodijacki snazno u dobrim bliskim aspektima sa beneficima ili vladarem asc ili stepenom asc pri cemu nema bitne veze sa maleficima koji su skrajnuti u karti, odnosno, losije pozicionirani od luminara. MO na 3,7 i 40. dan od rodjenja da li je sa maleficima ili beneficima (moze se gledati po celim znacima naredni, onaj u kvadratu ili opoziciji sa natalnim iako Maternus zahteva tacnu poziciju na pocetku odnosnog dana od dana rodjenja).
2.Triplicitetni dispozitori svetla rodjenja (vladari tripliciteta), SO po danu, MO po noci, narocito prva dva, gde je prvi vladar vazniji. Dobro je kada su u ugaonoj ili XI, V, IX kuci. Ako je jedan u dobroj, a drugi u losoj kuci stvar se procenjuje kroz mesavinu simbolike. Lose je ako su oba vladara tripliciteta kadentni i uz to su lose integrisana oba svetla, a nenefici mundano skrajnuti. Citav sticaj kadentnosti se tradicionalno smatra vrlo losim pokazateljem nesrece pojedinca. Takodje je lose ukoliko je prvi vladar tripliciteta spaljen cak i kada je u zodijackom sedistu. Po pravilu, ovo dodatno umanjuje godine alkohodena i umanjuje svako dobro na koje ukazuju beneficni delovi karte. Ovo se moze nabolje korigovati ugaonom pozicijom benefika, VE i JU, ili ugaonom pozicijom zodijacki dostojanstvenih MA ili SA koji nisu u medjusobnom aspektu. Dorotej kaze da ako postoji naglaseno los potencijal karte kroz slabo svetlo rodjenja ili kroz slabe dispozitore tripliciteta ili kroz veoma ugrozen ascendent onda ce, ukoliko na uglu blisko stoji JU, osoba biti zasticena u zivotu 12 godina u dobu na koje simbolicki ukazuje ugao. Ako je JU na IC, 12 godina detinjstva su srecne kao i poslednjih 12 godina zivota. Ako je na MC onda 12 godina od puberteta do zrele mladosti itd. prema svakom uglu. Ascendent pokriva detinjstvo, ali i ceo zivot generalno i vrlo je srecno imati JU na ovom uglu. VE koriguje los potencijal triplicitetnih vladara ukoliko je na uglu za 8 godina, SA 30, ME 20, MA 15, SO 19 i MO 25 godina stiti od nesrece u onom dobu zivota dakle koje je simbolicki pokriveno odnosnim uglom.
3. Velikom se srecom smatra ako je prvi vladar tripliciteta znaka svetla doba rodjenja u bliskom aspektu sa MO ili SO i pri tom na nekom uglu.
4. Ugaona pozicija vladara tripliciteta uz blizak aspekt sa stepenom asc.
5. Blizak aspekt vladara tripliciteta sa dispozitorom svetla doba rodjenja je, takodje, srecan predznak, ali uz uslov da se isti ne nalazi u jednoj od maleficnih kuca.
6. Sreca se procenjuje i kroz stanje vladara asc, MC-a i II kuce te tacke fortune prema opstim pokazateljima. Za fortunu je dobro kada je u Ta, Pi, Li, Sa, Le, Ca, Ge, Vi (samo u terminima benefika u ovom znaku). Snaga se procenjuje silazno prema redosledu znakova. Za ovu tacku dobro je ako je blisko aspektom povezana sa beneficima ili je na severnom cvoru, zatim I, X, IV, XI, II, V, IX ili III mundanoj kuci prema redosledu kuca. Konjunkcija sa Spikom, Regulusom i Antaresom. Za fortunu je izuzetno lose ako je u Sc, Co ili aspektu sa malefikom ili na juznom cvoru, u terminima malefika te XII, VIII, VI luci i konjunkciji sa Algolom. Najgore je ako je tacka fortune spaljena. Dakle, za procenu opste srece zivota uz triplicitetne dispozitore znaka svetla rodjenja potrebno je proceniti vladara asc, Mc-a i stanje tacke fortune. Ako su vladari ova dva ugla uz ostecenu fortunu pozicionirani kadentno ili u VIII kuci, stvar donekle, moze biti korigovana dobrim satnjem vladara VII, VIII, XI, V i IV kuce. Ako su oni mundano i zodijacki jaki, odnosno,vecina od ovih i u aspektu sa MO ili SO onda osoba nece biti toliko baksuzna u zivotu. Stvar je mesovitog karaktera.
7. Izuzetno dobar znak je ako je prvi vladar tripliciteta postavljan na uglu na udaljenosti manjoj od 15 stepeni kose ascenzije (ne longitude). Sreca je nesto umanjena ako je vladar triplicteta udaljen od ugla vise od 15, a manje od 30 stepeni kose ascenzije, a najslabiji je u udaljenosti vecoj od 30 stepeni kose ascenzije pa je pozicija izmedju 30 i 45 pozicija neistaknutosti u zivotu i socijalne te finansijske prosecnosti.
8. Ako malefici mundano dominiraju natalom, a benefici se nalaze u sukcedentnim pozicijama pri cemu MO poslednji aspekt jeste aspekt sa jednim od malefikom, a naredni aspekt aspekt sa benefikom, kaze se da ce osoba imati tesku mladost i detinjstvo, a srecno zrelo i pozno zivotno doba narocito ako MO u okviru svog orbisa povezuje separaciju sa aplikacijom, dakle, ako nema velikog prekida izmedju poslednjeg i narednog aspekta.
9. MA i SA u II kuci nisu srecan znak narocito ako je MA u II u dnevnom, a SA u II u nocnom rodjenju (obrnuta pozicija prema sekti). Slicno je ako su malefici u XI. Ovo sve prema ulozi malefika u zodijackom dostojanstvu jer SA, vladar II u II u nekom dostojanstvu, je, po prirodi stvari, veoma srecan znak.
10. Za procenu fortune od znacaja je njen aspektni odnos sa sopstveim triplicitetnim dispozitorima gde se smatra srecnim blizak aspekt fortune, ne samo sa benefikom ili vladarem tacke, vec i sa prvim vladarem tripliciteta znaka u koji pada.
11. Najveci baksuzluk i nesreca proisticu iz ugaonog MO u konjukciji, kvadratu ili opoziciji sa SA ili MA, narocito ako ga oba istovremeno aspektuju. Dorotej kaze da cak i da je osoba kraljev sin srecan i bogat biti nece. Dodatno lose je ako MO uvecava svoju juznu nebesku latitidu i deklinaciju. Ovo pravilo je jedno od osnovnih u proceni prezivljavanja novorodjenceta u kontekstu asc, njegovog vladara i njegovih triplictetnih vladara te vladara triplicteta svetla doba rodjenja. MO u rastu prema fazama i u rastu na epiciklu ga ojacava, u padu dodatno slabi.

Celu stvar proceniti prema sticaju vise pokazatelja.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Tanja Decembar 27, 2012, 02:33:43 posle podne
U skladu sa tematikom, pa i izvorom koji je korišćen u prethonom postu, pridodala bih još jedan tekst koji se tiče imovinskog i socijalnog statusa pojedinca.

Da li je razmatranje ropstva potpuno prevaziđeno?

Vrlo često savremeni proučavaoci astrologije potpuno zanemaruju one delove starih tekstova koji su posvećeni pitanju ropstva. Čak se dešava da sledbenici tzv. modernog trenda to uzimaju kao argument kritike tradicije opisujući je kao zaostalu i van vremensku. Posmatrano sa stanovišta društvenog uređenja, ova kritika bi imala smisla, ali ropstvo nije samo deo robovlasničkog sistema već može imati dublje značenje koje se olako previdi površnim razmatranjem aforizama koje nam daju helenistički astrolozi.

Istina, rob je u antičkom periodu predstavljao osobu koja nema nikakvih prava i sa kojom se može trgovati kao i sa svakom drugom pokretnom imovinom, iskorišćavati, unajmljivati, nasleđivati ili poklanjati. Ukoliko bi rob pokušao da pobegne od svog vlasnika, bivao bi gonjen, a vrlo često surovo kažnjavan ili čak ubijan. Neki su se rađali kao robovi jer im je takvo bivalo poreklo, a neki su u ropstvo padali tokom života usled finansijkog kraha ili osvajačkih pohoda.

Razlike u “rangiranju” ropstva su i u to vreme postojale. Dorotej u svojim aforizmima vezanim za za ovu tematiku ponekad koristi i opise kao što su ‘siromašno poreklo’, ‘sluga’, pa čak i ‘poput roba’ što bi ukazivalo na to da natus ima slobodu, ali da je lošeg imovinskog stanja, pripadnik niskih društvenih slojeva, što se u određenoj meri poistovećivalo sa robovanjem ili ga ka njemu vodilo.

Iako je u zapadnim zemljama robovlasničko društveno uređenje zvanično ukinuto pre više vekova ropstvo se u određenoj meri zadržalo i do današnjih dana. Složićete se da socijalna struktura, u ma kom sistemu, ne podrazumeva potpunu jednakost i da svuda postoje oni slojevi koji su zavisni od drugih, da ne pominjem mrežu “podzemnih” (pa i “nadzemnih”) kanala trgovine ljudima radi prostitucije, prinude na rad ili presađivanja organa koja je na određenim prostorima prilično razvijena.

Pored toga, postoji robovanje na jednom ličnom nivou koje podrazumeva ovisnost od opijata, alkohola, kocke itd., ograničavajući time potpuno ili delimično slobodno funkcionisanje natusa i neretko predstavljajući put ka imovinsko-socijalno ugroženim slojevima. Sklonosti ka ovisnostima često možemo naći i u poreklu natusa.

Kroz istoriju astrologije određene modifikacije razmatranja ropstva možemo tražiti u izmenama značenja XII i VI kuće koje se u helenističkom periodu vezuju za tu tematiku. Pa tako, srednjevekovni astrolozi VI kući pripisuju sluge, podređene najamne radnike koji su vrlo često živeli na imanjima vlastodavaca, radivši ponekad samo za smeštaj i hranu. XII je pridodato značenje zatvora i zatočeništva, koje više nego očigledno ukazuje na umanjenje prava i slobode. Slična značenja ove dve kuće su zadržale i do današnjih dana.

Na isti način može se pristupiti natalnim konfiguracijama koje su antički astrolozi vezivali za ropstvo. Dorotej je uglavnom razmatrao položaj Meseca, potom Tačke fortune, stepena prenatalne sizigije i Jupitera, što se i danas često uzima prilikom procene imovinskog stanja i društvenog položaja natusa.

Ovom prilikom ja ću neke od tih aforizama prikazati kroz prizmu savremenog načina življenja i ispisati modernijim jezikom, nakon čega prepuštam svim proučavaocima astrologije da sami procene koliko se pitanje ropstva suštinski izmenilo.

* * *

Osobi će tokom života biti uskraćivana određena prava i slobode, ili će biti ekonomski nesamostalna, pa čak i pripadati ugroženim kategorijama društva kada je Mesec u XII ili VI kući i vladari njegovog tripliciteta u lošim kućama.

Na slično ukazuje Tačka fortune ili njen vladar u XII ili VI kući, izuzev ako je u svom terminu, Jupiter u XII, VIII, VI ili II kući, kao i kada je Mesec po noći u muškom znaku, a Ascendent u ženskom, odnosno Sunce po danu u ženskom znaku, a Ascendent u muškom.

Vladari tripliciteta prenatalne sizigije u lošim kućama, takođe, pokazuju slabo imovinsko i socijalno stanje natusa. Ako je samo prvi vladar u lošoj kući, a drugi u dobroj, onda će natus vremenom uspeti da poboljša svoj status, ali ako je obrnuto, onda ga siromaštvo i ekonomska zavisnost očekuje u kasnijem delu života, posebno ukoliko je jedan malefik u znaku sizigije, a drugi je aspektuje.

Ukoliko je Mars po danu, ili Saturn po noći, na uglu i aspektuje Sunce ili Mesec, a da nema aspekta sa Jupiterom, tada će natus zarađivati kroz posao koje nije dovoljno priznat niti plaćen i koji podrazumeva loše uslove rada. Ovo je izraženije ako je Mesec u ženskom znaku i Venera ugrožena.

Kada je Mesec u ugaonoj kući i dispozitor mu je jedan od malefika, osoba će biti nezadovoljna svojim imovinsko-socijalnim statusom, posebno ako ga malefici i aspektuju jer će tada patiti u oskudici.

Ukoliko je Mesec u XII ili VI kući, a vladari njegovog tripliciteta (ili Sunca po danu) u dobrim kućama, onda je osoba potiče iz siromašne porodice. Na slično ukazuje ako je jedan od malefika u konjunkciji sa Mesecom, a drugi mu je dispozitor. Mesec na kraju znaka ukazuje na majku skromnog porekla, osim ako je u konjunkciji sa Jupiterom ili Venerom, koja je u svom domicilu. Sunce i Saturn u XII, VIII, VI ili IV kući se odnosi na lošu situaciju vezanu za oca. Kada su Sunce i Mesec u konjunkciji, a u lošoj kući i sa malefikom u opoziciji roditelji natusa su socijalno-imovinski ugroženi. Ako su Sunce i Mesec u terminima benefika i u aspektu sa svojim dispozitorima, onda su okolnosti vezane za roditelje povoljne, naročito ako su vladari Tačke fortune ili se nalaze na uglu. Ako je Jupiter na Ascendentu u bilo kom znaku, osim Jarca, osoba će napredovati u životu i sticati imovinsku sigurnost bez obzira kakvog je porekla. Ovo je posebno naglašeno ukoliko Jupiter ima aspekt sa Mesecom.

http://astrosensa.com
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Decembar 27, 2012, 02:44:14 posle podne
U sta da uglavimo korporativno roblje sa platama od par hiljada evra? Fakticki su neslobodni, nemaju radno vreme, cesto ni bolovanja, ali, zato, zimuju visoko i letuju nisko (egzoticno i morsko). Znam takve. Ne znaju za sebe i, na mnogo nacina, lice na robove antickog sveta. Ova su vremena prelazna, kazu neki. Bicemo ponovo robovi, u pravom smislu te reci. Takav futurizam je tek jedna od mogucih vizija buducnosti. Jedino sto smo sada umiveni i nahranjeni.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Tanja Decembar 27, 2012, 03:09:57 posle podne
Da, ima i takva vrsa robova. Oni se od "običnih" radnika u restriktivnom kapitalističkom društvu razlikuju samo po tome što voze dobra kola i eto zimuju/letuju na egzotičnim mestima. To ih prividno stavlja u više krugove društva, ali dovoljno je da pokažu samo jednom neposlušnost i srozavanje u niske slojeve se lako može desiti.

Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Decembar 27, 2012, 03:41:23 posle podne
Sloznije je to cak. Oni su psiholoski neslobodni. Deformisane su licnosti, neuroticne, nesrecne, pod prisilom i presijom. Svakodnevno vode rat sa kolegama, podmecu jedni drugima, sefovi se izivaljavaju, igraju igrice, navode ih da najgore iz sebe izvuku ne bi li sacuvali poziciju. Cinkare, podmecu, ogovaraju i, onda potroseni i nesrecni, traze svakojake pomoci. Da danas anonimno anketiraju ljude u formi DA-NE ili u smislu da li ste vise rob ili slobodan covek, verujem da bi postotak za robsku samopercepciju bio iznenadjujuci veliki. Kako si ovu temu aktivirala, podsetih se kako sam nedavno, razmisljajuci o tim nekim svojim klijentima, pomislila kako sam slobodna. Bas sam tu rec upotrebila za zakljucak. Sad' eto, plasim se jedino da tu slobodu nekako ne izgubim.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Miki Decembar 27, 2012, 03:50:18 posle podne
Sad ću bvam dati meru slobode; može li prosečni građanin Srbije da 2 puta mesečno sebi priušti izlet do obližnjeg grada sa prenoćištem doručkom i ručkom.
Ne može
A evo i zašto;
-41.558 (http://www.revizija-dst.co.rs/index.php?thisPage=statistika&tabela=tab1) je prosečna plata
-oko 10.000 su prosečni troškovi za struju, komunalije i grejanje,
-oko 500 din. su snevni troškovi za hranu (500x30=15.000)
U najboljem slučaju ostaje oko 15.000din, bez kupovine garderobe, izlazaka na piće, kupovine knjiga....
E sad da vidimo 1 vikend u susednom gradu
-Noćenje sa doručkom ili polupansion 11.800 (http://www.a-hotel-izvor.com/article/navigation/cenovnik.html) din plis gorivo ili autobus do tamo oko 1500 din plus jedan ručak oko 1500 din, i eto nas oko prosečne plate, a za drugi vikend ostaje ništa.
surovo ekonomsko robovlasništvo, i lažna iluzija slobode onih koji imaju čak i troduplo više-veći su im i trpškovi. Saturnova rabota, bez imalo Jupitera, nema slobode na ovom svetu. Mada postoji neka sekta, ili kult koji priča da ima neka planeta U(s)ran koja ih oslobađa.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Decembar 27, 2012, 04:06:15 posle podne
Moja mera jos gora. Moji troskovi za stan su 18 000 dinara mesecno, a stan je u vlasnistvu. Takodje, na hranu dnevno ode minimum 2000 dinara. Kako Miki do ove tvoje racunice da dodjem, Sunce te obasjalo. Za odecu, decje troskove i sve ono sto se naziva kulturnim potrebama i dokolicom, treba barem 200 dodatnih mesecnih evrica. Dakle, preko 100 000 dinara mesecno za minimum (troclana porodica). Ovo je solidno iznad dve plate na nivou republickog proseka. Beograd je skuplji i otuda moja racunica. Istina, u Beogradu prosecna plata ide oko 60 000 dinara, da je meni poznato.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Tanja Decembar 27, 2012, 04:21:46 posle podne
Robovanje zaista može biti na različitom nivou, ali u najčešćem slučaju se svodi na vezanost za materijalno. Naprosto, sve dok čovek ne može da napusti sve i ode na neko drugo mesto, a da nakon nekog vremena ne dođe u situaciju da ne može da zadovolji osnovne potrebe čoveka (hrana, smeštaj, osnovna garderoba) on teško može sebe smatrati slobodnim.

Ne govorim trenutno o slobodi duha, čistoj savesti i sličnim stvarima, već bukvalno se držim onoga što je neophodno da bi čovek preživeo kao sastavni deo ovog materijalnog zemaljskog sveta. Pa čak i u to antičko doba mnogi nisu ni imali želje da se ropstva oslobode jer nisu imali ideju kako bi preživeli ostatak života. Vrlo, ali vrlo slično je i danas. Ljudi se zadužuju u bankama, sklapaju kojekakve ugovore koji su krajnje izrabljivački, a u slučaju kršenja lako mogu završiti pred sudom ili čak u zatvoru. Da bi otplatili dugovanja trpe kojekakve poslodavce, narušavajući zdravlje što fizičko što mentalno. To u krajnjoj liniji i nema mnogo veze kolika mu je mesečna plata. Najgore je što se to toliko upetljalo i u najhumanija zanimanja (ne bih sad da pominjem ovde teške poslove u fizičkom smislu).

Možda grešim, ali mi se čini da su od robovanja pošteđeni zemljoradnici, pod uslovom da poseduju kvalitetan (rodan) komad zemlje. Većina država i na tom planu pokušava da nametne svoju šapu u vidu diktiranja tržišta, nuđenja raznih "podsticajnih" kredita i sl. Nekako ti ljudi više zavise od svog fizičkog rada, kao i od neba i zemlje u bukvalnom smislu, ali mnogo manje od drugih ljudi.

Mi smo robovska civilizacija i ma kako se zvanično nazivao društveni sistem prihvaćen na nekom prostoru, svi mi manje-više pripadamo grupaciji robova u ovom ili onom smislu.

Kad se već bavite računicom, u ovim mojim krajevima mnoge i četvoročlane porodice žive sa nekih 20.000, 00 mesečno, zajedno sa strahom da će i to izgubiti. Možda su neke stvari po unutrašnjosti jeftinije kada govorimo o smeštaju i hrani (iako to nisu neka ogromna odstupanja), ali struja i komunalije su svuda iste ili približne vrednosti.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Decembar 27, 2012, 04:39:31 posle podne
Nisu ni zemljoradnici danas slobodni. Daleko od toga. Ne znam, mmogo se zale. 20 000 dinara jeste srbijanska istina, ali to, nikako, ne moze biti i jedini izvor prihoda, osim za one koji se, valjda, mogu smatrati socijalnim gubitnicima po svim standardima, ali se onda postavlja pitanje koliko svako od nas ima u svom zivotu 6. i 12. horoskopske kuce, ma kako one u natalu stajale. Gde je granica? Koji to prihod i kakav kvlitativno isti mora da bude da bi se osetili zaista slobodnim. Koga danas da postavim u ropsku kategoriju. Tog nekog menadzera sa 300 000 dinara plate ili ipak samo tog nesretnika koji 4,5 hrani sa 20 000 hiljada? U antickom Rimu, pa i Grckoj, cenzus je bio javna stvar. Status slobodnog gradjanina vrlo egzaktna kategorija koja se mogla i naknadno steci na vise nacina. Gde danas nasa sloboda pocinje? Da li ce taj korporativni ovisnik imati, mozda, i goru horoskopsku strukturu od nekog sa prosecnom platom, a ko se, eto, cudom nekim, oseca sigurnijim u svojim zivotnim okolnostima i sta coveka zaista cini robom. Koliko god da o tome razmisljam, shvatam da moja zivotna infrastruktura ima vrlo konkretne brojke i da su one, u poredjenju sa drugim brojkama, vrlo skromne. Sta je rob danas? Toliki Romi zive u kartonskim naseljima i sigurna sam da neki od njih imaju odlicne natale, sve sa luminarima na uglovima, bez malefika u snazi...Opet, to je neki njihov zivotni kontekst koji ce im obezbediti, mozda, nesto cvrsci materijal za krov nad glavom, ali ce objektivno on i dalje biti rob u odnosu na prvopomenutog menadzera sa krcatom 6. ili 12. sve sa oba luminara i vladarima tripliciteta. Sve ovo podseca na prvo pravilo da je kontekst najvazniji i da astrologija ne daje objektivne mere stvari na ovom svetu, vec samo sliku univerzalnog ritma u jednoj tacki vremena koja se odnosi na, apsolutno, sve. U ta davna vremena, u robovlasnickim i kasnije feudalnim drustvima, stvari su bile jasnije i jednostavnije. Danas bi se astrolozi iz tog vremena vrlo zacudili kako neko iz kartonske kucice ima bolji, zdraviji horoskop od tamo nekog na sredini hijerarhije kakve "ugledne" banke. Pravila su danas slozenija u daleko vecoj meri da bismo nase stare aforizme mogli lako da primenjujemo. Prosto, ljudi sa odlicnim socijalnim i profesionalnim pozicijama danas neretko imaju ropske natale i obratno, najveca beda, desi se da se radja sa vrlo solidnim nebeskim slikama. Kako ovo objasniti? Nije za cuditi se zasto modernjaci posao trpaju u 6. Izgleda da se osecaju kao robovi radeci poslove koje, uglavnom, preziru. Iz ovoga bi se moglo naslutiti da ne postoje objektivne mere stvari, vec samo nase intimne vrednosti koje dodeljujemo stvarima i situacijama. Ovde, moze biti, zivi ta biblijska "slobodna volja". Nju ne vredi traziti u svetu u kojem zivimo, jer je taj svet njena suprotnost.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Tanja Decembar 27, 2012, 08:10:30 posle podne
Jeste vrlo teško podvući granicu jer se stvari prepliću. Danas se može lako nazvati robom i onaj sa punim džepom, kao i onaj koji gladuje. No, ipak ako je neko u boljoj imovinskoj situaciji lakše će ipak jednog dana "okrenuti" list i rešiti se bar nekih ovisnosti, makar nakon toga bio primoran da skromnije živi. Onaj kome je stomak prazan (ili njegovoj deci) takvu mogućnost gotovo da ne može ni da zamisli. Moguće je da je ovo moje razmišljanje čisto "zapadno", jer pod takvim uslovima i shvatanjima sam odrasla. Romska populacija ima nešto drugačiju filozofiju. Mnogima od njih se i javlja mogućnost da se uklope u zapadni način življenja, ali oni to negde svesno odbijaju jer sloboda kod njih ima drugačije značenje. Znam za primer Romkinje koja je odgajila dete nađeno bukvalno kraj kontejnera. Kasnije, to dete je postiglo određeni uspeh na profesionalnom planu i steklo određenu imovinu. Kada je kupio stan u želji da žena koja ga je odgajila ima jedan "normalan" život, ona je odbila rečima: "Ja sam Ciganka-čergarka i drugačije ne umem da živim". Tako je živela i tako umrla. To je bilo njeno poimanje slobode.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Miki Decembar 27, 2012, 09:07:33 posle podne
  Kako Miki do ove tvoje racunice da dodjem
Nikako, ovo je bila računica zvana minimum-minimuma, hipotetička, najnezahvalnija, samo da ilustrujem koliko je čovek rob.

Možda grešim, ali mi se čini da su od robovanja pošteđeni zemljoradnici, pod uslovom da poseduju kvalitetan (rodan) komad zemlje. 
Oni tek ne mogu. Zemljoradnici su najveći robovi, stalne ovce za šišanje. Pogledaj samo šta sa cenama žitarica rade, određuju je po potrebi da zarade nakupci.

Nisu ni zemljoradnici danas slobodni. Daleko od toga. Ne znam, mmogo se zale. 20 000 dinara jeste srbijanska istina, ali to, nikako, ne moze biti i jedini izvor prihoda, osim za one koji se, valjda, mogu smatrati socijalnim gubitnicima po svim standardima, ali se onda postavlja pitanje koliko svako od nas ima u svom zivotu 6. i 12. horoskopske kuce, ma kako one u natalu stajale. Gde je granica? Koji to prihod i kakav kvlitativno isti mora da bude da bi se osetili zaista slobodnim. Koga danas da postavim u ropsku kategoriju. Tog nekog menadzera sa 300 000 dinara plate ili ipak samo tog nesretnika koji 4,5 hrani sa 20 000 hiljada? U antickom Rimu, pa i Grckoj, cenzus je bio javna stvar.

Niko nije slobodan, samo su slobodniji oni koji imaju više imovine ili bolje upravljaju njome. Sloboda je još jedan oblik manipulacije. Saturn drži i nož i pogaču.
Slobode nema
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Decembar 27, 2012, 09:24:07 posle podne
Mislim da se tvoja racunica odnosila na jednog coveka, a ja sam izracunala za troje.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Miki Decembar 27, 2012, 09:36:09 posle podne
Da za jednog, jer povećanjem članova familije rastu samo troškovi, mada i za jednog je neodrživo mala cifra 500 din dnevno za klopu.
I sa 10x  većom platom nema slobode
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Tanja Decembar 27, 2012, 09:48:07 posle podne
Nisu ni zemljoradnici danas slobodni. Daleko od toga. Ne znam, mmogo se zale.

Žale se, ali to je deo njihovog "sujeverja"  ;D

Ne kažem ja da je to lagodan život, daleko od toga, ali zato svako gazdinstvo preko 10ha u dobrom kraju, ako su iole radni, može da živi mnogo lagodnije od prosečene porodice u gradu. Ovo govorim na osnovu onoga što ovde (poljoprivredni kraj) vidim i čujem. Zanimljivo je da svi oni ostvare sve moguće beneficije u vidu dečijih dodataka, ili se pak pozapošljavaju, ali rade neko vrlo čudno radno vreme (u vidu kratkoće). Jedno je sigurno, ne gladuju i kuće su im u boljem stanju 10 puta nego stanovi u kojima mi kaldrmaši živimo i opremljene svim i svačim. Još ako su pametno ulagali u mehanizaciju nema više izlaska na njive i u bašte po najvećim temperaturama ili lošim uslovima.

Opet ponavljam, nije to lagodan život i ne verujem da bih mogla da tako živim sad kada sam pregurala pola života, ali ne bi trebalo ni potcenjivati mogućnosti koje posedovanje gazdinstva može da ima i mogućnosti samostalnijeg življenja u odnosu na nas koji smo vezani za gomilu drugih ljudi.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Decembar 27, 2012, 10:14:29 posle podne
Ne znam, generacije nasih roditelja, uglavnom, svi sa sela pobegose u gradske petoletke i evo nas potomaka koji, niti znaju sta je to zemlja, niti zele da znaju, a sve ce gore biti i kada, zaista, zagusti i bude stani-pani, nece ni tim seljanima biti slobodno jer ce na njihovo krenuti ovi urbani sto ni crno ispod nokta vise nemaju. Kako je cela istorija prica o tucama i otimacini, zaista, niko u toj zavrzlami nikada nije bio, niti ce biti slobodan, a ni voljan sva je prilika, jer zivot je takav, kukavan i okovan sa svih strana. Mi, kada tumacimo natale, zapravo, tumacimo samo, i to vrlo grubo, stepen te okovanosti, odnosno, stepen pritiska okova na meso.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Tanja Decembar 27, 2012, 10:32:47 posle podne
Kako je cela istorija prica o tucama i otimacini, zaista, niko u toj zavrzlami nikada nije bio, niti ce biti slobodan, a ni voljan sva je prilika, jer zivot je takav, kukavan i okovan sa svih strana. Mi, kada tumacimo natale, zapravo, tumacimo samo, i to vrlo grubo, stepen te okovanosti, odnosno, stepen pritiska okova na meso.

Ovakav stav, bez ikakvih izmena, mogla bih slobodno pripisati i sebi.
Na žalost, kada se čovek oguli od svih stanja razvijenosti duha, uma i svesti ostaje ono u se', na se' i pda se', bez čega se na žalost u ovozemaljskom životu ne može. I to je prvi osnov za robovanje, sve ostalo je samo nadogradnja.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 06:12:51 posle podne
Da, cinimi se da je to neka granica ljudskih sposobnosti i intelekta.Tesko je povezati Solarnu istinu sa ovom prirodnom nama nametnutom istinom sublunarnog sveta...cinimi se da iznad samog intelekta lezi istina koja je u neku ruku i domen adnjeoskog ranga...Pa dok sami nepostanemo andjeli to jest ljudi sa krilima oslobodjenih ljudsko bozanskih bica tesko je sagledati i nadvladati planetarne uticaje na ljudsko mesnato stvorenje.Mislim neznam kolko sam razuman...:D
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Decembar 28, 2012, 06:55:05 posle podne
Ne znam po kojoj to eshatologiji ljudi mogu da postanu andjeli, ali, ajde, da ne ispadne da znam sve ;)
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 07:04:30 posle podne
Pa nakon sto se oslobode od ropstva ljudske prirode i carstva..to jest kada se svih 7 sfera isciste u njemu...Onda se iz te izmucene caure odleprsa slobodan leptir tj covek postane feniks.Ali to je sve teorija nema nista bez direktnog iskustva.Isus je bogami uspeo u toj raboti.Naravno krila su samo simboli slobode kao sto to i predpostavljamo.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Decembar 28, 2012, 07:06:05 posle podne
Cija je to teorija kada se i u hermetizmu i u hriscanstvu tacno zna ko je ko.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 07:07:26 posle podne
Mislim da te nisam razumeo Nat.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Decembar 28, 2012, 07:12:51 posle podne
Gde si citao da su ljudi i andjeli u eshatoloskom potencijalu jedno te isto?
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 07:17:10 posle podne
Pa po onoj teoriji da je covek stvorem po slici i prilici boga...sto je istina.Cilj je samo roditi se u tom superiornom duhovnom odredu,rodu...E sad Jevreji dodeljuju neka imena tim razredima andjela,ali cinimi se da je najbolje otici na te visine pa tek onda pricati...tako mi se cini.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 07:35:30 posle podne
Da sam ja neki umetnik i slikar i da crtam ikone ili tako nesto slicno, cinimi se da bih epizodu kada Isus vaskrese slikao Isusa sa krilima.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Cor scorpii Decembar 28, 2012, 07:41:00 posle podne
Isusu nisu potrebna krila jer je Gospod Bog

Ovako najvjerovatnije izgleda nas Spasitelj
 O tome svjedoci, pored Akiane Kramarik, cuda od djeteta koje Ga je naslikalo, i prica malenog Todd Burpa iz USA koji je dozivio klinicku smrt i bio u Njegovom narucju.

http://www.epubbud.com/book.php?g=PWXQ88ZA

Knjigu treba procitati, ja sam to uspio u par sati, ne moze se ispustiti iz ruku.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 07:43:34 posle podne
Mislio sam na ascension day
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 07:44:52 posle podne
Ma nisu ni andjelima potrebna krila...To je samo figurativno.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Cor scorpii Decembar 28, 2012, 07:47:11 posle podne
Ma nisu ni andjelima potrebna krila...To je samo figurativno.

Ni na dan vaznesenja ni bilo kada Isus nije imao niti ce imati krila, a andjeli ih imaju...bukvalno.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 07:50:40 posle podne
Ako Isus rece da ide svome Ocu verovatno je mislio na Sunce, kraljevstvo nase treba mu se verovati.A tamo verovatno postaji neki svet van svih mogucih imaginacija.Ovo je nase carstvo prirode tj,Mati zemlje koje se treba odreci ili osloboditi ali ne na silu nego mic po mic.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 07:51:54 posle podne
Ma nisu ni andjelima potrebna krila...To je samo figurativno.

Ni na dan vaznesenja ni bilo kada Isus nije imao niti ce imati krila, a andjeli ih imaju...bukvalno.

Nemogu ti zasigurno reci ali mislim da jok...cini mi se da od sunca do zemlje nisu potrebna krila.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Cor scorpii Decembar 28, 2012, 07:56:09 posle podne
Otkad Sunce ima bilo kakve veze sa andjelima i krilima???

I da, tvoje misljenje nije mjerilo, zna se kakvi su andjeli.

Ako Isus rece da ide svome Ocu verovatno je mislio na Sunce, kraljevstvo nase treba mu se verovati.A tamo verovatno postaji neki svet van svih mogucih imaginacija.Ovo je nase carstvo prirode tj,Mati zemlje koje se treba odreci ili osloboditi ali ne na silu nego mic po mic.

"Vjerovato" je mislio na Sunce a ovamo kazes treba mu se vjerovati kao da znas na sta je Isus tacno mislio???
Ti ne da lupetas, nego je to strasno.
Licno mislim da se drogiras, jer nacin tvog razmisljanja i argumentovanja je prosto krajnje cudan, blago receno. Nemoguce da je plod svjesnog i cistog uma.

Ionako skrenusmo  sa teme.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 07:59:40 posle podne
Pa sami andjeli su prikazani u ljudskom obliku sa krilima...Tako da pretpostavljam da je u pitanju visi rod,koji je sacinjen od oslobodjenih ljudi koji eto imaju krila slobode...a posto zive kod boga Oca i okruzuju ga onda pretpostavljam da se radi o suncu.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 08:01:13 posle podne
A kad ih bog posalje sa misiom na zemlju onda su prirode SO/ME posto uglavnom imaju nesto da izjave...
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 08:07:49 posle podne
Otkad Sunce ima bilo kakve veze sa andjelima i krilima???

I da, tvoje misljenje nije mjerilo, zna se kakvi su andjeli.

Ako Isus rece da ide svome Ocu verovatno je mislio na Sunce, kraljevstvo nase treba mu se verovati.A tamo verovatno postaji neki svet van svih mogucih imaginacija.Ovo je nase carstvo prirode tj,Mati zemlje koje se treba odreci ili osloboditi ali ne na silu nego mic po mic.

"Vjerovato" je mislio na Sunce a ovamo kazes treba mu se vjerovati kao da znas na sta je Isus tacno mislio???


Ti ne da lupetas, nego je to strasno.
Licno mislim da se drogiras, jer nacin tvog razmisljanja i argumentovanja je prosto krajnje cudan, blago receno. Nemoguce da je plod svjesnog i cistog uma.

Ionako skrenusmo  sa teme.

Pa sto da ne dali si citao bibliju...Idi i potseti se malo...Procitaj onaj pasus gde se kaze da je "Bog Gutajuca Vatra"...Sa tobom kada se metafizike tice kao da pricam sa obicnim vernikom...haha
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 08:13:18 posle podne
http://www.jesus-resurrection.info/consuming-fire.html
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 08:18:16 posle podne
Inace samo da dodam za one koje to interesuje cela Sanathana dharma je zasnovana na MOKSHA (i) ili oslobodjneje, sto je cilj svake religije u principu.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Miki Decembar 28, 2012, 08:28:38 posle podne
Ne znam po kojoj to eshatologiji ljudi mogu da postanu andjeli, ali, ajde, da ne ispadne da znam sve ;)
Ako se "urade" nečim jakim mogu svašta da postanu; mislim na šašave ljude.....
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 08:31:22 posle podne
Inace sasvim je moguce da je feniks i andjeo jedno te isto u simbolici.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 08:37:07 posle podne
Posto je Feniks poslednja i krajnja faza alhemiske trazmutacije i slobodnog bogo coveka.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Decembar 28, 2012, 09:46:07 posle podne
Goki za tebe...Life is Lowe (by guru Ravi Shankar) smesno!obrati paznju na "kada zemlja prestane da te voli"

http://www.youtube.com/watch?v=9t-iaQF-ipg
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Alex Januar 09, 2013, 02:41:27 posle podne
http://en.wikipedia.org/wiki/Seraph interesantno
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: mina Februar 14, 2013, 10:56:08 pre podne
Dakle ovako, koliko sam ja upoznata kao prvo monasi kada se rukopolazu primaju na sebe angelski cin, angelski obraz, zaklinjuci se, sam cin rukopolozenja je itekako strasan, imala sam prilike da procitam tekst, (nazalost ne mogu da ga pronadjem sada) ali parafraziram - nije samo odricanje od telesnog itd...vec bukvalno ukoliko uradim to, neka mi bude to, a "to" je uglavnom vrlo strasno i mucno po njih same (zato imamo primere retke doduse kada su se rascinjavali da su odredjeni ljudi imali vizije da im na ledjima bukvalno stoji krst kao znak da su trebali biti monasi itd...)

Sto se krila tice, tu je podeljeno misljenje, jedno je da zaista imaju dakle bukvalno krila sami andjeli, a drugo je da je nas um ne bi izdrzao vidjenje andjela kao same svetlosti koja bi nas sprzila te da zato imaju personifikovani oblik uz dodatak tih krila...

Covek svakako kad umre ide u krilo Avraamovo, odnosno ide tamo odakle je i dosao, kod Boga...i predaje svoju dusu Bogu, uz posredstvo andjela cuvara koji se kasnije opet vraca na zemlju da nekom drugom bude andjeo cuvar...

Pri stvaranju sveta znamo da andjeli nemaju dar pokajanja, za razliku od coveka i da je zato covek nazvan 'krunom stvaranja' zbog tog istog dara...a da su pali andjeli nemocni da se ponovo uzvinu i priblize Tvorcu....
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Miki Februar 14, 2013, 06:31:11 posle podne
Dakle ovako, koliko sam ja upoznata kao prvo monasi kada se rukopolazu primaju na sebe angelski cin, angelski obraz, zaklinjuci se, sam cin rukopolozenja je itekako strasan, imala sam prilike da procitam tekst, (nazalost ne mogu da ga pronadjem sada) ali parafraziram - nije samo odricanje od telesnog itd...vec bukvalno ukoliko uradim to, neka mi bude to, a "to" je uglavnom vrlo strasno i mucno po njih same (zato imamo primere retke doduse kada su se rascinjavali da su odredjeni ljudi imali vizije da im na ledjima bukvalno stoji krst kao znak da su trebali biti monasi itd...)
Jel i Pahomije polagao ovakvu zakletvu?
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: mina Februar 14, 2013, 08:54:09 posle podne
Jeste...ali mu proradili niski nagoni sa kojima je ocito natalno rodjen...i cuveno 'uzeo preveliki podvig na sebe' pa ne mogase podneti i izdrzati...
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Miki Februar 15, 2013, 08:15:50 pre podne
I da jeste i da nije, ajde malo skrati monaške teme, ovo je forum tradicionalne astrologije. A ko hoće o monasima eno mu manastira na biranje......
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Eoja Februar 19, 2013, 03:20:37 posle podne

1. Svetlo doba rodjenja, SO danju, MO nocu. Njegova pozicija prema znaku, kuci i aspektima, bliskim do 5 stepeni narocito. Dobro je ako je svetlo doba na uglu, narocito zodijacki snazno u dobrim bliskim aspektima sa beneficima ili vladarem asc ili stepenom asc pri cemu nema bitne veze sa maleficima koji su skrajnuti u karti, odnosno, losije pozicionirani od luminara.
2.Triplicitetni dispozitori svetla rodjenja (vladari tripliciteta), SO po danu, MO po noci, narocito prva dva, gde je prvi vladar vazniji. Dobro je kada su u ugaonoj ili XI, V, IX kuci. Ako je jedan u dobroj, a drugi u losoj kuci stvar se procenjuje kroz mesavinu simbolike. Lose je ako su oba vladara tripliciteta kadentni i uz to su lose integrisana oba svetla, a nenefici mundano skrajnuti. Citav sticaj kadentnosti se tradicionalno smatra vrlo losim pokazateljem nesrece pojedinca. Takodje je lose ukoliko je prvi vladar tripliciteta spaljen cak i kada je u zodijackom sedistu. Po pravilu, ovo dodatno umanjuje godine alkohodena i umanjuje svako dobro na koje ukazuju beneficni delovi karte. Ovo se moze nabolje korigovati ugaonom pozicijom benefika, VE i JU, ili ugaonom pozicijom zodijacki dostojanstvenih MA ili SA koji nisu u medjusobnom aspektu. Dorotej kaze da ako postoji naglaseno los potencijal karte kroz slabo svetlo rodjenja ili kroz slabe dispozitore tripliciteta ili kroz veoma ugrozen ascendent onda ce, ukoliko na uglu blisko stoji JU, osoba biti zasticena u zivotu 12 godina u dobu na koje simbolicki ukazuje ugao. Ako je JU na IC, 12 godina detinjstva su srecne kao i poslednjih 12 godina zivota. Ako je na MC onda 12 godina od puberteta do zrele mladosti itd. prema svakom uglu. Ascendent pokriva detinjstvo, ali i ceo zivot generalno i vrlo je srecno imati JU na ovom uglu. VE koriguje los potencijal triplicitetnih vladara ukoliko je na uglu za 8 godina, SA 30, ME 20, MA 15, SO 19 i MO 25 godina stiti od nesrece u onom dobu zivota dakle koje je simbolicki pokriveno odnosnim uglom.
3. Velikom se srecom smatra ako je prvi vladar tripliciteta znaka svetla doba rodjenja u bliskom aspektu sa MO ili SO i pri tom na nekom uglu.
4. Ugaona pozicija vladara tripliciteta uz blizak aspekt sa stepenom asc.
5. Blizak aspekt vladara tripliciteta sa dispozitorom svetla doba rodjenja je, takodje, srecan predznak, ali uz uslov da se isti ne nalazi u jednoj od maleficnih kuca.
6. Sreca se procenjuje i kroz stanje vladara asc, MC-a i II kuce te tacke fortune prema opstim pokazateljima. Za fortunu je dobro kada je u Ta, Pi, Li, Sa, Le, Ca, Ge, Vi (samo u terminima benefika u ovom znaku). Snaga se procenjuje silazno prema redosledu znakova. Za ovu tacku dobro je ako je blisko aspektom povezana sa beneficima ili je na severnom cvoru, zatim I, X, IV, XI, II, V, IX ili III mundanoj kuci prema redosledu kuca. Konjunkcija sa Spikom, Regulusom i Antaresom. Za fortunu je izuzetno lose ako je u Sc, Co ili aspektu sa malefikom ili na juznom cvoru, u terminima malefika te XII, VIII, VI luci i konjunkciji sa Algolom. Najgore je ako je tacka fortune spaljena. Dakle, za procenu opste srece zivota uz triplicitetne dispozitore znaka svetla rodjenja potrebno je proceniti vladara asc, Mc-a i stanje tacke fortune. Ako su vladari ova dva ugla uz ostecenu fortunu pozicionirani kadentno ili u VIII kuci, stvar donekle, moze biti korigovana dobrim satnjem vladara VII, VIII, XI, V i IV kuce. Ako su oni mundano i zodijacki jaki, odnosno,vecina od ovih i u aspektu sa MO ili SO onda osoba nece biti toliko baksuzna u zivotu. Stvar je mesovitog karaktera.
7. Izuzetno dobar znak je ako je prvi vladar tripliciteta postavljan na uglu na udaljenosti manjoj od 15 stepeni kose ascenzije (ne longitude). Sreca je nesto umanjena ako je vladar triplicteta udaljen od ugla vise od 15, a manje od 30 stepeni kose ascenzije, a najslabiji je u udaljenosti vecoj od 30 stepeni kose ascenzije pa je pozicija izmedju 30 i 45 pozicija neistaknutosti u zivotu i socijalne te finansijske prosecnosti.
8. Ako malefici mundano dominiraju natalom, a benefici se nalaze u sukcedentnim pozicijama pri cemu MO poslednji aspekt jeste aspekt sa jednim od malefikom, a naredni aspekt aspekt sa benefikom, kaze se da ce osoba imati tesku mladost i detinjstvo, a srecno zrelo i pozno zivotno doba narocito ako MO u okviru svog orbisa povezuje separaciju sa aplikacijom, dakle, ako nema velikog prekida izmedju poslednjeg i narednog aspekta.
9. MA i SA u II kuci nisu srecan znak narocito ako je MA u II u dnevnom, a SA u II u nocnom rodjenju (obrnuta pozicija prema sekti). Slicno je ako su malefici u XI. Ovo sve prema ulozi malefika u zodijackom dostojanstvu jer SA, vladar II u II u nekom dostojanstvu, je, po prirodi stvari, veoma srecan znak.
10. Za procenu fortune od znacaja je njen aspektni odnos sa sopstveim triplicitetnim dispozitorima gde se smatra srecnim blizak aspekt fortune, ne samo sa benefikom ili vladarem tacke, vec i sa prvim vladarem tripliciteta znaka u koji pada.
11. Najveci baksuzluk i nesreca proisticu iz ugaonog MO u konjukciji, kvadratu ili opoziciji sa SA ili MA, narocito ako ga oba istovremeno aspektuju. Dorotej kaze da cak i da je osoba kraljev sin srecan i bogat biti nece. Dodatno lose je ako MO uvecava svoju juznu nebesku latitidu i deklinaciju. Ovo pravilo je jedno od osnovnih u proceni prezivljavanja novorodjenceta u kontekstu asc, njegovog vladara i njegovih triplictetnih vladara te vladara triplicteta svetla doba rodjenja. MO u rastu prema fazama i u rastu na epiciklu ga ojacava, u padu dodatno slabi.

Celu stvar proceniti prema sticaju vise pokazatelja.

Odličan je tekst, čitam i dolazim do jedne protivrječnosti u konkretnom slučaju. Naime, konkretni slučaj je moj gdje je svjetlo doba rođenja Sunce; triplicitetni vladar Raka je Mars. Mars je ugaon, na samom MC (unutar četiri stepena) i ima aplikacioni aspekat sa Mjesecom sa vrha 4 kuće. Te tako imamo ispunjenu i stavku 3 (velika sreća) i stavku 11 (najveća nesreća), jer je ugaoni Mjesec u aplikaciji sa MA.

I šta će prevagnuti?
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Cor scorpii Februar 19, 2013, 03:48:47 posle podne
Citat
Odličan je tekst, čitam i dolazim do jedne protivrječnosti u konkretnom slučaju. Naime, konkretni slučaj je moj gdje je svjetlo doba rođenja Sunce; triplicitetni vladar Raka je Mars. Mars je ugaon, na samom MC (unutar četiri stepena) i ima aplikacioni aspekat sa Mjesecom sa vrha 4 kuće. Te tako imamo ispunjenu i stavku 3 (velika sreća) i stavku 11 (najveća nesreća), jer je ugaoni Mjesec u aplikaciji sa MA.

I šta će prevagnuti?
VE ti je prvi triplicitetni vladar SU, MA je drugi. A oboje u averziji sa SU, mada stvar djelimicno izvlaci aspekt sa MO.

Mislim  da tu nema izrazite 'prevage', mada ova ugaonost MO/MA aplikacione opozicije na osi MC/IC jest istaknutija od bilo cega drugog. Opet, i ti imas taj fenomen "vrtloga" koji stvaraju triplicitetni vladari svjetla vremena u opoziciji.

Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: mina Februar 19, 2013, 07:29:49 posle podne
ajd da budem i ja radoznala
jel moj Mo 90 Sa taj baksuzluk onako pridodao? posto je ona Fortuna u 6 na Algolu... :scared:
jel mi makar dete bolje srece (ne moras u detalje samo majka da ne brine) :king:
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: alea Oktobar 25, 2013, 07:15:31 posle podne
Citat
Najgore je ako je tacka fortune spaljena.

Moze li POF, u kontekstu ovog tumacnje, da bude kazimi?  :confused:
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: Natasa Oktobar 25, 2013, 07:48:03 posle podne
Zasto da ne. Ovde se radi o eklitpici, blizini ekliptici, ali u slucaju tacke mozemo tumaciti samo konvencionalni kazimi jer tacka nije telo. Dakle, onih 17 minuta. Ipak, kako fortuna zavisi od tacnog stepena asc, vrlo tesko, zapravo, nemoguce je zakljuciti preciznost u okviru ovako malog dela stepena.
Naslov: Re: Rodjen pod (ne)srecnom zvezdom
Poruka od: alea Oktobar 25, 2013, 09:12:17 posle podne
Meni je POF na istom stepenu kao i SO, i kao sto kazes, vrlo je diskutabilno da li je kazimi ili ne.
Mada, ako je spaljenost njeno najvece ostecenje, ja licno ne verujem da je moja POF spaljena.

Inace, na spisak nabrojanih pokazatelja (ne) srece, dodala bih  SA u 12 polju (mada je u neku ruku vec naveden u kontekstu kadetnosti)
Mislim da je on ovde, u kuci gde se raduje, vrlo los, i vrlo tezak.

Licno imam natal osobe, koja je zaista rodjena da za svaku svoju gresku ispasta petostruko.

Recimo, jedan banalan primer, osoba u sustini ne pije, ne pusi, ono, popije jako, jako retko, i prilicno malo, ali bukvalno istog tog dana zaustavi ga policija i dobije zabranu voznje naredna 3 meseca. Reklo bi se, takav covek nema prava na gresku.

Vladar ASC spaljen od SO u izgonu VI polju, a dispozitor im je retrogradni SA u 12 p. u konjunkciji sa MO, koji je svetlo vremena rodjenja, i ciji je dispozitor opet, taj spaljeni ME. Kao zacarani krug...
:confused:

Citat
Kroz istoriju astrologije određene modifikacije razmatranja ropstva možemo tražiti u izmenama značenja XII i VI kuće koje se u helenističkom periodu vezuju za tu tematiku. Pa tako, srednjevekovni astrolozi VI kući pripisuju sluge, podređene najamne radnike koji su vrlo često živeli na imanjima vlastodavaca, radivši ponekad samo za smeštaj i hranu. XII je pridodato značenje zatvora i zatočeništva, koje više nego očigledno ukazuje na umanjenje prava i slobode. Slična značenja ove dve kuće su zadržale i do današnjih dana

Imam primer muske osobe, koja je boravila u zatvoru, malo vise od godinu dana.

ASC je Rak a MO u Ovnu na vrhu 11. kuce, i 180SA u Vagi u 5.
Ali u 1 polju, skoro na ASC ima MA od koga se odvaja ME koji je zatim jos spaljen od SO u Raku ( MA/ME cest pokazatelj lopova inace, po Bonatiju, ako se ne varam, a verovatno i jos nekim astrolozima ).
MO se odvaja od njih, pa mozda zato nije dugo bio u zatvoru.
Inace, ME je vladar 12 p. a MA u Raku u konjunkciji sa ASC od 2*, vladar je 6 p. koje je u Skorpiji.
Mozda ga je ta separacija MO od MA0ME0SO oslobodila zatocenistva u zatvoru, ali nije ga oslobodila zatocenistva u ljubavi. Otprilike, sada je rob u sopstvenoj vezi, koja se zasniva na jednom sadisticko/mazohistickom odnosu... :thumbsdown: