Tradicionalna astrologija

 • 22 Odgovora
 • 16825 Pregleda
*

Van mreže Natasa

 • *****
 • 1570
  • www.tradicionalnaastrologija.com
Tradicionalna astrologija
« poslato: Novembar 28, 2012, 09:13:01 pre podne »
Šta je, zapravo, astrologija?

Na ovo pitanje nije lako dati kratak odgovor. Do, otprilike, XVI - XVII veka, vremena u kome su živeli Frensis Bekon (1561 – 1626), začetnik modernog naučnog metoda i Rene Dekart (1596-1651), rodonačelnik racionalizma koji je u naučno razmišljanje uveo kriterijum sadržan u zahtevu da se svako naučno zapažanje mora nužno dovesti u vezu sa nekim referencijalnim sistemom u odnosu na koji mu se određuje mesto i pridaje vrednost, astrologija je smatrana naukom, ali je u to vreme i sama nauka imala jedan sasvim drugačiji smisao i značaj, nego što je to slučaj sa modernom, postbekonovskom naukom. U toku razdoblja od humanizma i renesanse do prosvetiteljstva toliko se izmenio dotadašnji pogled na svet i nauku da za astrologiju jedva da je ostalo mesta u svetu mislilaca i naučnika. To je bilo vreme u kojem je fizika odvojena od metafizike, a astronomija od astrologije, što je dovelo do toga da je astrologija delimično lišena doktrinarne podloge. Jedan od najznačajnijih mislilaca ovog perioda koji je odigrao možda i najvažniju ulogu u "izbacivanju" astrologije iz naučnog sveta bio je pomenuti Frensis Bekon, filozof, pravnik i član engleskog parlamenta, najviše poznat kao začetnik modernog naučnog metoda. Bekon je zamerao astrologiji odsustvo racionalnosti i činjenicu da se ona ne zasniva na čulnom iskustvu i mogućnosti opažanja. Afirmisanje značaja naučnog eksperimenta iskrivilo je dotadašnje ispravno poimanje astrologije. U svojim delima "Napredak nauke" (1605) i "Novi organon" (1620) Bekon kaže: "... Što se tiče astrologije, ona je toliko puna praznoverja da jedva da se išta zdravo može naći u njoj. Uprkos tome, ja bih pre želeo da je vidim očišćenu nego u potpunosti odbačenu, očišćenu, to jest, od sveg predanja koje nije zasnovano na razumu i fizičkim spekulacijama ...". Ovo "čišćenje" astrologije trajalo je, praktično, do kraja XIX veka kada su astrolozi, na čelu sa Alanom Leom (1860-1917), definitivno rešili da astrologiju izmene u skladu sa Kopernikovim (1473-1573) "beskonačnim svemirom" proširivši njen predmet i oduzevši joj filozofsku suštinu iz koje je izrasla i na osnovu koje je trajala više od četiri hiljada godina. Posledica ove izmene, kao što smo već napomenuli, najbolje se može videti u činjenici da astrolozi danas na različite načine objašnjavaju prirodu astrološke veze izmedju neba i Zemlje. Neki tu vezu pokušavaju da objasne fizičkim zakonima (baš kao i Frensis Bekon), dok drugi, kao što ćemo videti, prirodu te veze pre vide kao metafizičku.

Predmet astrologije uobličen je u istorijskoj epohi koja se uobičajeno označava kao klasični period antičke Grčke kroz nekoliko filozofskih ideja od kojih su dve od posebnog značaja: ideja o četiri elementa i kvaliteta i ideja o jedinstvu univerzuma. Priča o elementima započinje u VI veku p.n.e. kada su tri filozofa "izabrala" po jedan element kao "glavni sastojak" univerzuma iz kojeg su nastali svi ostali. Tales je odredio vodu, Anaksimen vazduh, a Heraklit vatru za prvu materiju kosmosa. Pitagorejci kasnije proširuju ovu priču drevnim učenjem o suprotnostima, da bi tu ideju Zenon iz Eleje iskoristio i od dva para suprotnosti (toplo-hladno i vlažno-suvo) stvorio sve ostalo. Aristotel spaja oba ova učenja i ideju suprotnosti povezuje sa elementima, pri čemu par toplo-suvo dodeljuje vatri, toplo-vlažno vazduhu, hladno-vlažno vodi i hladno-suvo zemlji. Dakle, ideja o elementima, kvalitetima i suprotnostima predstavlja osnovu starogrčke misli tzv. klasičnog perioda antičke Grčke na kojoj je izgradjena i doktrinarna osnova astrologije. Iako je nastala znatno ranije, kao što se može videti, astrologija je doktrinarno uobličena tek u periodu antičke Grčke. Stoička filozofska škola je, takodje, veoma značajna za nastanak drugog velikog učenja relevantnog za astrologiju, a to je učenje o jedinstvu univerzuma. Osnova ovog učenja leži u ideji jedinstva prirode i univerzuma. To jedinstvo nije ni čisto materijalne, ni čisto duhovne prirode jer su stoici verovali da su i duh i materija sačinjeni od iste tvari zbog čega je sve podredjeno istom zakonu koji su oni nazivali "Sudbina". Ove ideje se prilično razlikuju od Aristotelovih, iako su i stoici i Aristotel prihvatali filozofiju elemenata i suprotnosti. Razlike se prevashodno tiču Aristotelovog uverenja da postoje dve vrste fizike, jedna za sublunarni, a druga za nadlunarni svet. Stoici su priznavali postojanje samo jednog univerzalnog zakona koji povezuje sve postojeće i iz ovog razloga je njihovo učenje o jedinstvu univerzuma postalo osnova za objašnjenje prirode veze izmedju vidljivog neba i Zemlje koju mi danas označavamo kao sinhronicitet. Suština ove sinhronicitetne veze leži u istovremenosti promena i ciklusa koji se odvijaju na nebu, u vidu planetarnih kretanja, i u čoveku, a koja isključuje uzročno-posledični odnos izmedju neba i čoveka. Dakle, planete i nebeska sfera kreću se uporedo sa unutrašnjim čovekovim razvojem, pa je, u tom smislu, netačna tvrdnja da “zvezde utiču” na čoveka i njegovu sudbinu. Zvezde su samo pokazatelji i same po sebi ne uzrokuju ništa. Zbog svega ovoga astrološka veza neba i Zemlje ne može se okarakterisati kao uzročno-posledična kao što se to danas veoma često čini, već kao simbolična i mistična kako je i objašnjavana hiljadama godina.

Drugi značajan doprinos razvoju astrološke doktrine predstavlja učenje o strukturi tradicionalnog kosmosa koje su u toku srednjeg veka afirmisali Arapi, naročito oni iz perioda arapske prevlasti nad većim delom Iberijskog poluostrva, koji su stvorili državu pod nazivom Kordobski emirat (Kordobski kalifat), čiji je glavni grad, Kordoba, tokom IX i X veka bio najznačajniji intelektualni centar Evrope. Ovo učenje polazi od toga da je za astrologiju bitna vidljiva nebeska stvarnost (ona koja se golim okom može uočiti sa Zemlje), pri čemu se Zemlja posmatra kao nepomični centar oko kojeg se okreće nebo. Ovo, naravno, ne znači da astrolozi ne priznaju realnost heliocentrizma, već jedino da je suština astrološke astronomije simbolika vidljivog. Sistem sedam vidljivih planeta savršeno objašnjava filozofiju astrologije u kojoj se kosmos posmatra od spolja ka unutra, kroz seriju sfera, pa tako, redom, polazimo od sfere fiksnih zvezda, preko sfere Saturna, zatim Jupitera, Marsa, Sunca, Venere, Merkura, Meseca i na kraju Zemlje. Prema izloženom "haldejskom" redu vidimo da se Sunce (simbol Boga) nalazi na centralnoj poziciji gde mu je po logici stvari i mesto. Ovo svetlo vlada Lavom (najtoplijim znakom), a njegov odraz, Mesec, susednim Rakom. Nasuprot njih su "hladna" sazveždja Jarca i Vodolije i otud u njima Saturn, simbol hladnoće, oskudice, starosti i smrti. Tako vidimo liniju opozicije: Saturn (prva planeta) - Sunce (centar) i Saturn (prva planeta) - Mesec (poslednja). Sa ovim su pokrivena četiri zodijačka znaka. Dalje, šema predstavlja Merkura (koji prethodi Mesecu) u Blizancima i Devici (znaku posle Lava), Veneru u Biku i Vagi, Marsa u Ovnu i Škorpiji i Jupitera u Ribama i Strelcu. Ovde vidimo da sve planete, osim Sunca i Meseca, imaju po dva znaka prema redosledu koji zauzimaju. Ovo je šema tradicionalne astrologije čija je suština vidljiva kosmička stvarnost u kojoj nema mesta za, sa Zemlje, nevidljive objekte. Iznad sfere fiksnih zvezda nalaze se još tri nematerijalne i nevidljive sfere metafizičkog značaja. To su sfera zodijaka koja predstavlja sveukupnost arhetipskih potencijala stvaranja koji se artikulišu i realizuju kroz materijalne i vidljive sfere zvezda nekretnica i planeta i dve božanske sfere božijeg pijedestala i božijeg prestola koje se nalaze na samom vrhu ove hijerarhije. Ispod sfere Meseca nalazi se sublunarni svet kojem pripada čovek i koji je izgradjen od četiri osnovna elementa i njihovih kombinacija. Geocentrični sistem, na kojem se zasniva astrološki kosmički poredak, savršeno vizuelno predstavlja nebeski poredak koji čoveka stavlja u njegov centar, zbog čega se astrološki kosmos može smatrati homocentričnim. Iz ovog razloga astrološki geocentrizam na najbolji način predstavlja simboliku čovekovog mesta u univerzumu koju faktička bukvalnost heliocentrizma narušava. Ovo je i jedan od razloga upornog odbijanja srednjevekovnog hrišćanstva da prihvati faktičku činjenicu da se Zemlja i ostale planeta okreću oko Sunca. Heliocentrizam je i jedan od neposrednih uzroka udaljavanja astrologije od racionalnog sveta, uzrok koji se savršeno uklapao u poimanje "novih naučnika" i koji je iskrivio naše razumevanje o tome kako astrologija zaista funkcioniše.

Ono što tradicionalnu astrologiju bitno razlikuje od moderne astrologije može se u najkraćem izneti u sledećem:

1. Postojanje jasnog kosmološkog poretka i doslednost u njegovom tumačenju. Moderna astrologija o ovom poretku ne vodi računa zbog čega su tzv. transsaturni (Uran, Neptun, Pluton i asteroidi) bez osnova našli svoje mesto u njoj.

2. Striktno razdvajanje zodijačkih kuća (znakova) po pitanju aspekata koje postoji u tradicionalnoj astrologiji, dok u modernoj astrologiji nije neophodno te prirodni kvaliteti planeta koji se u delu moderne astrologije poistovećuju sa zodijačkim znacima.

3. Upotreba specifičnih astroloških elemenata koje moderna astrologija ne poznaje ili ne primenjuje dosledno i celovito. Medju najvažnijima su: zodijačka i mundana dostojanstva i debilitacije, planetarne recepcije, primogeniture, detaljna, na mitologiji zasnovana tumačenja zvezda nekretnica i dr. Pored navedenih elemenata, tu su i neke zaboravljene metode prediktivnih ciklusa poput firdarija, ingresija, profekcija itd.

4. Najvažnija razlika između tradicionalne i moderne astrologije je u predmetu ove discipline i razumevanju prirode astrološke veze izmedju neba i Zemlje. Tradicionalna astrologija ima tačno definisan predmet dok moderna o ovome ne vodi računa jer se predmet moderne astrologije menja i proširuje sa gotovo svakim novootkrivenim objektom u bližem kosmosu. O prirodi astrološke veze astrolozi koji se bave modernom astrologijom, takodje, ne vode računa pa tako, ukoliko uopšte govore o ovoj temi, ovu vezu, kao što smo videli u tekstu, objašnjavaju kao uzročno-posledičnu, najčešće je opisujući kao silu koja nauci još uvek nije poznata i koja tek treba da bude otkrivena. Osnovno obeležje moderne astrologije je pored odsustva doktrinarne utemeljenosti i odsustva definisanog predmeta i nestabilna metodološka osnova koja se stalno menja i proširuje.
astrološki tekstovi, izrada horoskopa, škola astrologije
www.tradicionalnaastrologija.com

*

Van mreže Natasa

 • *****
 • 1570
  • www.tradicionalnaastrologija.com
Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #1 poslato: Novembar 28, 2012, 09:13:44 pre podne »
Moderna astrologija je pojam tesno povezan sa istorijskom, socioloskom, kulturoloskom i naucnom kvalifikacijom jednog dela ljudske istorije poznatog pod nazivom moderna era. Ona zapocinje, formalno, zavrsetkom srednjeg veka, otkricem americkog kontinenta krajem XV veka. Pocetak ovog perioda na kulturoloskom i naucnom nivou obelezen je renesansnim pokretom koji zapocinje u poslednjem veku prethodne ere i traje negde do XVII veka. Ovih par vekova povratili su anticku astrologiju koja je u hriscanskoj Evropi bila potisnuta iz javnog zivota i, uglavnom, se cuvala po manastirima i kakvim tajnim bibliotekama u skladu sa opstom crkvenom odbranom od paganskog i grcko-filozofskog. Vizantija, srediste tadasnje grcke kulture, takodje, je skrajnula ovu vestinu u svoje nepristupacne biblioteke. Civilizacija koja ju je cuvala i razvijala sve vreme evropskog srednjevekovnog mraka bio je islamski svet. U svetlu ovoga, tradicionalna astrologija se, vrlo grubo, moze podeliti na: vavilonsko-egipatski perod s napomenom da su Egipcani imalo vrlo malo od astrologije iako se pogresno veruje da ta civilizacija cuva sustinu hermeticke filozofije, grcko-klasicni period prve evropske astrologiej koji traje od ranog IV v.p.n.e do helenske astroloske epohe II v.p.n.e koja se zavrsava sa prvim vekovima nove ere, tacnije do IV, odnosno, V veka kada zapocinje epoha srednjeg veka u Evropi. XII vek i pozni period ove epohe na svetlo dana ponovo izvlace anticku i hermeticku astrologiju, a zamah ovom procesu daje pocetak renesanse. Period izmedju pripada arapskoj, persijskoj odnosno, muslimanskoj astrologiji koja je, u svojoj sustini, grcka astrologija helenskog hermetickog pravca. Ono sto se olako pripisuje Egipcanima, najvecim delom pripada grckoj helenskoj sistematizaciji za vreme njihove vlasti u Egiptu. Dakle, vrlo grubo, tradicionalna zapadna astrologija ima svoja 4 perioda od koji svaki bastini posebne specificnosti, ali su svi povezani istim predmetom i metodologijom koja je principijelno od njega neodvojiva. O svakom bi se periodu mogla knjiga napisati tako da ovde, sada, necu ulaziti u specificnosti svakog. Da se vratim na moderno doba koje zapocinje renesansom, prolazi kroz reformaciju protestantizma, zatim doba nacucnog bekonovskog metoda, dekartovskog racionalizma, perioda prosvetiteljstva u XVIII veku, dobom velikih politickih revolucija Francuske i SAD, industrijske engleske revolucije itd. do svih podperioda XIX i XX veka cija analiza nije predmet ovog pisanija. Dakle, Moderna astrologija je astrologija Moderne istorijske epohe koja traje sustinski od XVIII veka do danas, a ciji su koreni tamo gde i koreni obnovljene anticke astrologije u periodu renesanse i humanizma. Ovih par vekova jesu prekretnica u sustinskom razumevanju ljudske uloge u istoriji i covekovog kosmoloskog polozaja. O kvalitetu ovog najveceg istorijskog obrta, takodje, se moze mnogo toga procitati i ovde nema mesta za opsirna razmatranja jer se lako mozemo izgubiti samo u tome bez obracanje paznje na astrologiju. Sustina koja je dovoljna za objasnjavanje sta se sa astrologijom desilo u ovoj epohi moze se svesti na ono sto pomenuh kao kopernikanski obrt sa duhovnog ka profanom. TA je nedvosmisleno geocentricna astrologija homocentricnog vremenskog kosmosa koji je odbacen kopernikanskim prosirenjem ka beskonacnosti gde se izgubilo ono centralno simbolicko mesto Zemlje i Sunca tradicionalnog astroloskog kosmosa. Ovo je jedan od razloga zbog kojeg MA i TA jesu sustinski razlicite astrologije. Ta promena svesti nije se desila odjednom vec je proces, kao sto vidimo, bio veoma dug pa su se tako u jednom istorijskom trenutku obreli oni koji su, u svojoj sustini bili tradicionalisti i oni koji su jednom nogom vec zakoracili u ideje modernog doba. Tako recimo, jedan od znacajnijih kriticara tradicionalne predikcionisticke astrologije bese ucenjak Djovani Piko koji je ziveo na kraju XIV veka i koji je, poput Bekona jedan ipo vek kasnije, imao za potrebu da "revidira" astrologiju u skladu sa novom mislju negirajuci joj metafizicke sfere i svodeci predmet na uzrok i posledicu. Bekon je bio nedvosmislen u tome kada je za astrologiju klasike rekao da je puna praznoverja i da se ista zdravo vise moze naci u njoj pa je neophodno izmeniti je. Kepler, jedan od poslednjih tradicionalnih astrologa jednim je delom vec bio okrenut ka reformi tradicije koju je bastinio za razliku od Zan Batista Morena koji je cvrsto ostao u proslosti. Evo kako razlike izmedju savremenika opisuje Dzim Tester jedini ozbiljni istoricar astrologije:" No Kepler pripada buducnosti i njegovo obrazovanje, iskustvo, cak i nacin gledanja na probleme, potpuno su savremeni. S druge strane, citavo Morenovo obrazovanje-njegov geocentrizam, njegova antikartezijanska nauka, njegova alhemija i astrologija-drze ga cvrsto okrenutog unatrag. On nije mogao izbeci-cak i da je pokusao-svoju pripadnost proslosti nista vise nego sto je Kepler mogao izbeci da pripadne buducnosti. U razumevanju ovoga lezi odgovor zasto je Kepler prosirio metodu aspekata i zasto je odbacio zodijacki zarad matematickog modela povezivanja planeta. Promene koje su pokreti XIV, XV, XVI i XVII veka nacele nisu postale dominantan model razmisljanja obicnog, pa ni ucenog coveka tako lako i brzo i zato se pod TA danas podrazumeva astrologija do XVII veka, zakljucno sa njim. Nametanje naucnog metoda skrajnulo ju je na marginu drustvenog zivota u XVIII i dobrom delu XIX veka kada ce je na svetlo dana ponovo izvuci Teozofi Alana Lea i jos poneki znacajni otac moderne astrologije, ali od kraja XIX veka to vise nece, ni po predmetu ni po metodama, biti ona astrologija koja je postojala do dve veka pre vec astrologija poptuno nove duhovne osnove sa blagim flertom prema dominantno sekularnoj i materijalistickoj naucnoj svesti doba u kojem se obrela. "Tako je astrologija umrla, kao neka zivotinja ili biljka koju je evolucija ostavila nasukanu. Nije ubijena. Ona se raspravljala sa antiastroloski orjentisanim misliocima neprekidno od svog nastanka, a ipak je prezivela. Prezivela je jer su je, na neobican nacin, i oni koji behu najzesci u svojim napadima u stvari prihvatali:uklapala se u njihovu sliku sveta. Kod nekih kao sto je Ficino, uklapala se sasvim dobro, kod nekih kao sto je Piko, ne u toj meri. Ali tokom citavog razdoblja koje je trajalao do XVII veka ostala je istinska mogucnost, podobna da se prihvati ili odbaci u ovom, onom ili svim oblicima, no uvek kao deo astrologia/astronomia celine. Potom se svet promenio svuda oko nje i ostavio je iza sebe. Nije bilo potrebe da je nekakav autoritet osudi, nije bilo istinske potrebe da je neko jos uvek napada. Da astrologija vec bese mrtva u XVIII veku jasno je ne samo po izostanku interesa za nju kod Njutna i njegovog drustva, te kod onih zivahnih londonskih serklova koji su se okupljali oko ljudi kao sto je Semjuel Dzonson na primer, vec i po cinjenici da napadi vise nisu dolazili od prirodnih filozofa vec od satiricara poput Pjera Bejla i Svifta. Njen osnovni eksponent postao je petparacki almanah, stivo polupismenih. Nije vise bilo ucenih rasprava o njoj. Almanasi, ciji se raspon kretao od petparackih do ubogih, behu zaista gotovo jedini modus opstanka astrologije u XVIII i pocetkom XIX veka:sve manje i manje razumljiva vestina u rukama amaterskih "profesionalaca" i sarlatana. Paralela izmedju dva perioda moze se povuci i po tome sto u XVIII veku, kao i u ranom srednjem veku, astrologija biva lisena svoje ucene podloge. Svet nove nauke je prestao da obezbedjuje onaj stalni kontakt i opskrbu idejama koje su proisticale iz razvoja astronomije. Nijedna vestina ne moze da prezivi ako je razumevanje njenih bazicnih principa izgubljeno:ne moze nastaviti da zivi od beslovesne imitacije. Naravno, razlozi za prekid takve opskrbe behu vrlo razliciti u ova dva slucaja. U ranijem razdoblju osnovni razlog, recima Semjuela Dzonsona, bese "Neznanje, Gospo, neznanje". U XVIII veku razlog je bio taj sto se svet nauke promenio. Astronomija je konacno bila odvojena od astrologije. Oblast astrologia (objedinjavala i astronomiju i astrologiju) vise nije postojala.

Promena koja je pogodila osnovu svih naucnih ideja ovog sveta bila je rezultat razvoja na univerzitetima severne Italije, a narocito Padovi. No ta "padovska revolucija" ne bi mogla da se dogodi bez nove logike i novih tekstova iz XIII i XIV veka. Svi ovi tekstovi, ili bar ogromna vecina njih, dosla je na zapad preko Arapa ili preko njih na dugom talasu onoga sto je pocelo kao "renesansa XII veka", isti pokret koji je uveo i ponovo ozivljenu grcku astrologia (astronomija i astrologija kao celina). Taj pokret oporavka i ponovnog otkrivanja u jednom pravcu je vodio do punog razvoja renesansne astrologije, a u drugom, tokom mnogo duzeg razdoblja (posto se kod prvog pravca radilo uglavnom o prenosenju i prihvatanju astrologije kao dela jedne vece, harmonicne slike sveta, dok je drugi ukljucivao i dosta misaonog posla i postepenog odbacivanja onoga sto je vekovima predstavljalo podrazumevajuci i autoritativni poredak ideja), vodio do onog odvajanja nauke od metafizike, te astronomije i astrologije, koje je, kako smo videli, ostavilo astrologiju na samrti. Tek krajem XIX veka, sa pocecima odbacivanja celokupnog racionalnog misljenja Zapada u korist potpun tudje neracionalnosti Istoka, izvesni aspekti astrologije ponovo su oziveli".

Dzim Tester

Evo sta, nezavisno od napisanog konteksta, prakticno nedvosmisleno razdvaja TA od MA

TA se zasniva na nepormenljivom predmetnom principu koji Zemlju i vidljivo nebo povezuje prema kretanju 7 haldejskih planeta, a u kontekstu 4 vavilonske nebeske tacke, 4 kardinesa iz cijeg ukrstanja proisticu sva zodijacka dostojanstva, prirodne veze planeta i kuca i sve, bukvalno sve metode koje iz pomenutog predmeta proizilaze. Najpre,kopiracu tekst sa topika "Domicili i egzaltacije" da bih objasnila tu nepromenljivst 7 planeta i 4 nebeske tacke iz kojih se izvlace sva poznata tradicionalna dostojanstva i debilitacije.

Vidim da je tema o nekim astroloskim fundamentima ponovo interesantna i da se aktivirala na MA. Mislim na dva osnovna zodijacka dostojanstva planeta:domicil i egzaltaciju, dve retke stvari koje su prezivele nespretnu i nesrecnu reformu astrologije novog doba.

Da bismo objasnili njihovo poreklo neophodno je da razumemo iz cega su potekle ove ideje. Dva su izvora:Haldejski planetarni poredak i Solarno-Lunarni planetarni sektori u okviru njega. Haldejski poredak, kako mu ime kaze, potice iz oblasti i od naroda drevne Mesopotamije i Vavilona i, zajedno sa zodijakom 12 znakova, predstavlja najstarije, tzv. objaveljene osnove astrologije, koje se ne dovode u pitanje pa se i sve ono sto je iz njega principijelno izvedeno, takodje, nikada ne menja. Ova prva astroloska nacela, kada su dosla u Grcku izmedju VI i IV veka pre nove ere, inspirisala su razvoj grcke filozofije i njen pocetak kroz filozofe prirode, tzv. fizicare i presokratovsku misao. Ove fundamente Grci nikada nisu narusili i iz njih su dalje razvili astrologiju kakvu, u najvecem delu, danas poznajemo. Jedan od prvih grckih filozofa, Tales iz Mileta i sam je bio astrolog i licno je vodio neke astronomske tabele i predvideo jednu eklipsu maja 585. godine p.n.e. Ovo pominjem da bih ukazala na direktnu vezu prve grcke filozofije i astrologije koja se u to vreme tek pojavila u grckoj Maloj Aziji.

Da se vratim Haldejskom poretku. On se zasniva na redosledu planeta koje covek moze videti sa Zemlje u odnosu na njihov prolazak preko neba (u odnosu na zamisljeni obrt oko Zemlje, a stvarni obrt oko Sunca) i ucestalost njihovih izlazaka u istim zodijackim znacima na istoj geografskoj poziciji. Taj poredak izgleda ovako: SA-JU-MA-SO-VE-ME-MO. SA je najudaljenija planetarna sfera pa je SA potrebno najvise vremena da obrne krug u zodijackom smeru (priblizno 28 godina), a MO, najblizoj nebeskoj sferi, granici supralunarnog i sublunarnog dela kosmosa, najmanje (priblizno 28 dana). Ovde vidimo prvu simbolicku vremensku povezanost izmedju prve i zadnje sfere. Drugi izvor zodijackih dostojanstava su dva sektora unutar celog Haldejskog poretka. Kako je SO u sredini, prvi, gornji, spoljasnji, solarni ili muski sektor cine SA, JU i MA, a zenski, unutrasnji, lunarni cine VE, ME i MO. Dakle, po tri planete oko solarnog centra. Luminari odredjuju ove sektore jer se radi o najsjajnijim nebeskim telima koja, zbog takve prirode, imaju poseban metafizicki znacaj koji se prelama kroz brojne simbolike solarnog i lunarnog principa od musko-zensko, otac-majka, svesno-nesvesno, aktivno-pasivno do najvise metafizicke simbolike bozanske manifestacije u vezi sa granicom prema ontoloskom sredistu manifestovanog kosmosa koji predstavlja Zemlja, ispod lunarne sfere.

Domicili su izvedeni na sledeci nacin. Kako su Ca i Le najseverniji znaci (najseverniji jer se na 1. Ca nalazi letnji tropik i tacka u kojoj SO krece ka nebeskom jugu sa krajnje severne tacke nebeske hemisfere) dodeljeni su luminarima. Le, muski znak, muskom SO, a Ca, zenski znak, zenskom MO. Od ove dve zodijacke pozicije izvedeni su dalje solarni i lunarni zodijacki polukrugovi. Solarno ide od Le do Co (zimski i juzni tropik), a od Aq do Ca stoji lunarno zodijacki polukrug tako da se u svakom od polukrugova jedan znak moze pripisati svakoj od 5 planeta od kojih jedan ima aspekt ka SO znaku, a drugi ka MO sedistu dosledno sferama u njihovom kretanju iznetim u Haldejskom poretku. Iz ovog razloga SA pipadaju dva naspramna znaka oko zimskog tropika, Co i Aq jer je SA najudaljenija planetarna sfera od centralnog SO i prvog MO, a ovi znaci su najdalji od njihovih domicila. JU, koji stoji ispod SA sfere prema planetarnom poretku, pripadaju dva susedna znaka od SA sedista, Sa i Pi i on stoji u trigonu prema luminarnim kucama (jedan od izvora JU beneficnosti). Sledeci je MA, posle JU, koji dobija naredne kuce u dva polukruga, Sc i Ar koji stoje u kvadratnom odnosu prema luminarnim domicilima (jedan od izvora MA maleficnosti). Posle MA, prva posle SO koje je u centru, na pocetku lunarnog sektora, stoji VE koja dobija naredna dva znaka prema redosledu, a to su Li i Ta i oni stoje u sekstilu prema luminarnim kucama (jedan od izvora VE beneficnosti). Na kraju ostaje ME, pre granice sa sublunarnim svetom, i njemu pripadaju dva znaka odmah do luminara, Ge i Vi. Ovu cete semu najbolje razumeti prostim crtanjem i povlacenjem poveznih linija. Vrlo lako zaista.

Egzaltacije su izvedene na sledeci nacin. I ovde se krece od luminara, ali, za razliku od domicila gde je referentna, polazna tacka letnji tropik, ovde se polazi od prolecnog ekvinocija na 1. Ar. Iz ovog se razloga ovaj znak dodeljuje SO egzaltaciji jer, posle ove kosmicke tacke, dan postaje duzi, a SO zapocinje svoj tranzit prema muskom, severnom i visem nebeskom polukrugu dok u Li ide suprotno, pa analogno domicilnim vezama, Li postaje znak SA egzaltacije (setite se domicilne opozicije ) jer ova planeta stoji na suprotnom kraju od SO. MO dobija Ta jer, polazeci od Ar gde SO ima egzaltaciju, u Ta MO, posle konjunkcije sa SO u prethodnom znaku, povecava svoje svetlo i, naizgled svoju punocu i tezinu. Ta je sredisnji znak njegove prve faze ako se mlad Mesec uzme na 1.Ar, odnosno, MO na 3. Ta dobija prvi vidljivi oblik u odnosu na SO na 19. stepenu prethodnog znaka. Ovi znaci luminarnih egzaltacija su referentni zodijacki polaznici za egzaltacije drugih planeta. MA, prvi u spoljasnjem krugu od SO egzaltiran je u Co koji stoji 90 prema SO egzaltaciji. JU, iznad MA sfere, ima egzaltaciju u Ca, takodje 90 prema SO egzaltaciji i 180 prema susednom MA u Haldejskom redu. SA koji sam vec objasnila, stoji 90 prema obe planete spoljasnjeg kruga, MA i JU (Li prema Co i Ca). Primeticete lako da znaci egzaltacija spoljasnjeg planetarnog sektora (od SA do SO) jesu 4 kardinalna znaka i znaka 4 tacke nebeskih "kardinesa" koje sam vec negde pominjala i preko koji se ostvaruju antiscije i kontraantiscije planeta i po dva ekvinocija i tropika. Egzaltacije dve planete lunarnog, unutrasnjeg sektora, izvedene su na sledeci nacin. VE pripada Pi jer je 60 od MO sedista (VE pripada lunarnom sektoru), a ME, jedini koji ostaje, dobija direktnu opoziciju VE bas kao sto MA u odnosu na susednog JU ima egzaltaciju na 180. VE i ME u poretku stoje kao MA i JU i zato je Vi, a ne Ge ujedno domicil i egzaltacija ME. Za redne, egzaktne stepene ovih egzaltacija veruje se da su dati objavom i da se uzimaju kao pravilo u koje se ne sumnja. Nema materijalnih tragova o njihovom poreklu, za razliku od znakova egzaltacija, u smislu astronomske izvedenosti.

Tripliciteti su, takodje, cvrsto vezani za 7 planeta. Termini i lica takodje. Drzali se mi egipatskih ili haldejskih terminskih podela, Ptolomejevih ili Dorotejevih tripliciteta uvek cemo se vratiti na 7 planeta. Tradicionalni astrolozi jesu svi oni koji ovo postuju u svom radu i koji, na osnovu ovoga, izvlace metode starih autora. Niti jedna se metoda bez ovoga ne moze izvesti. Da krenemo od vladara vremena o kojima Ptolomej govori na kraju Tetrabiblosa u 10. poglavlju IV knjige. Postavlja se pitanje kako cete uvodjenjem transsaturna sacuvati haldejski poredak i iz njega izvedena dostojanstva i debilitacije, kako cete dalje dati godine tim transsaturnima jer se godine na osnovu termina odredjuju, sto znaci da cete termine morati da izmenite, a da biste izmenili njih pre toga morate izmeniti triplicitete i tako redom do domicila. Kako cete izvuci tako vazne tradicionalne faktore stanja vladara tripliciteta svetala vremena, tako vaznog opsteg preduslova za generalnu procenu karte, kako cete odrediti tacke koje jednako pominje i Ptolomej i Arapi, kako cete protumaciti bilo koji deo natalnog ili nekog drugog horoskopa bez ove sustine 7 planeta. Ono sto zelim da kazem je da podela na TA i MA nije samo filozofska i istorijska vec i predmetno-metodoloska jer ne moze se za sebe reci da sam tradicionalni astrolog, a uvazavati prosireni kosmos MA jer se na taj nacin "ruse" temelji astrologije do XVII veka. Dakle, ova podela nije proizvoljna vec nuzna. Onaj koji transsaturne koristi prema dostojanstvima i egzaltacijama MA ne moze u svom radu zadrzati Ptolomejevu tabelu dostojanstava, pa samim tim, ni izvesti bilo koji tradicionalno astrolosku metodu u svom radu. Horarna astrologija sa ovom podelom nikakve veze nema. To je prva, najniza grana tradicionalne astroloske klasifikacije, a ne njena sustina kako se ovde, iz meni nepoznatog razloga, pogresno insinuira. Horarna astrologija postoji i pre Ptolomeja kroz jatromatematicke dekumbiture, nastavlja se i u arapskom periodu da bi kulminaciju dozivela u Engleskoj XVI i XVII veka. Evo kako Froli objasnjava hijerahiju grana astrologije:

http://www.skyscript.co.uk/frawley.html
« Poslednja izmena: Januar 10, 2017, 09:24:42 posle podne od strane Natasa »
astrološki tekstovi, izrada horoskopa, škola astrologije
www.tradicionalnaastrologija.com

*

Van mreže Natasa

 • *****
 • 1570
  • www.tradicionalnaastrologija.com
Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #2 poslato: Jun 27, 2013, 12:00:16 posle podne »
Cor je startovao svoj blog. Objavicu link ovde jer nemam temu za ove stvari na forumu. Da znate.

http://7heavenastrology.wordpress.com/about/

astrološki tekstovi, izrada horoskopa, škola astrologije
www.tradicionalnaastrologija.com

*

Van mreže alea

 • *****
 • 160
Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #3 poslato: Jun 27, 2013, 04:45:18 posle podne »
Iako bas i nismo u ljubavi, drago mi je sto je otvoio svoj blog.  :thumbsup2:

Sigrno cu ga citati.

Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #4 poslato: Jun 27, 2013, 09:32:57 posle podne »
Lepo, trebalo je odavno da krene da pise nesto  :goodjob:

*

Van mreže Tanja

 • *****
 • 310
  • AstroSensa
Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #5 poslato: Jul 02, 2013, 09:13:39 posle podne »
Večita tema: sudbina vs slobodna volja https://www.facebook.com/groups/150879084959769/?hc_location=stream
i zanimljiv komentar Roberta Henda:

Citat
No symbolism in astrology has only one possible outcome. If one chooses a course that answers to the symbolism in a more positive way. one can make that choice. That is free will, but it requires wisdom, consciousness and not being completely caught up in a chain of causation aka karma. Lack of understanding and ignorance are the principal causes of actual fate. By the way the best of us fall victim to our own ignorance. Free will is not easily attained, but it is not the planets that cause this. It is our own willingness or lack thereof to recognize possibilities. That is the main problem.
"Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razloge." M. Selimović

Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #6 poslato: Jul 02, 2013, 10:11:50 posle podne »
Ili ti karakter je nasa sudbina :)

*

Van mreže Natasa

 • *****
 • 1570
  • www.tradicionalnaastrologija.com
Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #7 poslato: Jul 02, 2013, 11:22:04 posle podne »
Ovo lici na ono moje o magijanju i mogucem usmeravanju manifestacije simbola kada sam rekla da je magija jedina sloboda koju, zapravo, imamo. Ne mozemo promeniti ontoloski prvi nivo (kvalitet planete), ali mozda mozemo da "izaberemo" manifestaciju po zelji, a prema kvalitetu zadatog simbola.
astrološki tekstovi, izrada horoskopa, škola astrologije
www.tradicionalnaastrologija.com

Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #8 poslato: Jul 03, 2013, 12:13:23 pre podne »
Mene zanima samo kako to moze da se uradi protiv volje osobe ciji je natal? Recimo u tom smislu zasto je lose kada vama neko gleda vise puta a nije lose da neciji natal prezvakavamo 100 puta ( tipa javne licnosti i tome slicno ) odnosno zar time mi ne uticemo na njihove zivote ako uopste bilo ko moze da utice na nekoga do on sam na sebe. Naravno moze da se utice nekom pricom pa da osoba svesno promeni neke stvari ali ja i dalje ne kapiram kako neko moze da ugrozi svoju neku buducnost gledanjem a tudju ne. Jer onda ne bi bilo u redu niciji natal da diramo vise puta zar ne? Naravno ne moramo da se slozimo ovo je samo neko moje razmisljanje i mozda je potpuno pogresno iz necijeg ugla ali eto imam neke nedoumice oko tog uticaja jer onda bismo trebali sakriti nase javno posatavljene podatke o datumu i vremenu rodjenja jer svako moze da uzme i da gleda bilo ciji natal i utice na njegov zivot.

*

Van mreže Natasa

 • *****
 • 1570
  • www.tradicionalnaastrologija.com
Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #9 poslato: Jul 03, 2013, 01:22:32 pre podne »
Mehanizam kojim se to postize ne mogu ti objasniti bolje nego sto sam. Ometanje ne dolazi automatski, tako sto se gomila skupi pa zgiri i tumaci nekoj, vise ili manje, poznatoj osobi natal, vec kvalifikovano, kroz misaono i emocionalno angazovanje nad predmetnom kartom, osobe koja je, da to tako nazovem, uhvatila taj neki talas, kontakt, sta god sa visim sferama, a nema dobre namere ili ih pak ima, licno je angazovana prema osobi cijeg se natala uhvatila pa pocinje nenamerno da brlja projektujuci svoje strahove u vezi sa zeljenim. Mi kada sebi sami ceprkamo itekako smo "angazovani" emocijom, radoznaloscu, nestrpljenjem...Dakle, potrebna je angazovanost na neki nacin. Zato sam ti i rekla da se drzis samo onih tumaca za koje si sigurna da nemaju takvu vrstu licnog odnosa prema tebi. Objektivnost se "podrazumeva", ali malo ko ide dalje od te konstatacije. Kada mozemo da kazemo da smo objektivni prema predmetu analize i sta objektivnost podrazumeva. Sve ovo ima veze sa pozicijom coveka u tradicionalnom kosmosu. On je tacno na sredini i jedino je bice koje ima slobodu da poveze svetove iznad i ispod, da iskupi prirodu i sebe kroz taj cin. Ove ti reci nece nista znaciti izvan celokupnog konteksta tradicionalne duhovnosti. U te stvari se veruje i astrologija je tek sredstvo interpretacije stvarnosti koja se podrazumeva u takvim verskim okvirima. Moc koja je coveku data da iskupi palu prirodu, sebe i kroz taj cin povuce i bica na nizoj lestvici od sopstvene, na prvom se mestu otvara kroz veru, na nizem, kosmoloskom nivou, kroz sve oblike magije. Dakle, nije ti potrebna nikakva posebna moc jer je imas rodjenjem u ljudskoj vrsti, to ti pripada, to je tvoja privilegija i prerogativ, ali moc nece biti mehanicki pokrenuta vec je za nju potrebno to neko angazovanje, intenzivno, ne obicno, a u vreme astroloke analize. Volja osobe ciji se natal analizira u tom trenutku ne postoji prema datoj stvari jer ljudi pojma nemaju sta tumacenje zaista moze da znaci u punom potencijalu. Agripa, Kornelije Agripa svasta nesto drobio o ovome, na mestima je cak i strasan sa opaskama o mislima i osecanjima u vreme pisanja astroloskih simbola. Astroloski simbol je sredstvo magije koje se nece automatski aktivirati vec samo kroz tumacevo angazovanje. Prepoznavanje ovoga se desava kroz versku praksu kojoj pripada, verovali ili ne, i tradicionalna astrologija. Ona ne postoji izvan konteksta vere i to najcesce nije ortodoksno hriscanska vec gnosticka, platonisticka. Ja sam ovo sa punim srcem pokusala da objasnim svima koji me prate, koji citaju ono sto pisem i vratilo mi se kroz konstataciju da tradiciju 'obezbedjujem" za sebe, da verujem da na nju ekskluzivno imam pravo. I tu se videlo da me ne razumeju, da ne shvataju da masovno sirenje ove stvari ne moze biti dobro ni za koga, niti zdravo jer previse ljudi oko jedne magijske stvari u isto vreme trpa svoje dusevne sadrzaje, a da toga nije ni svesno. Istina, najveci broj nece se angazovati do te, za magijsku intervenciju, potrebne mere, ali najveci broj i nije problem, problem postaje ona nekolicina koja se svojim angazovanjem uplete u stvar. Statisticki postoji velika verovatnoca da se to desi. Recimo, ti bacis svoj natal na forum, a ne znas ko sve to gleda i stavlja na svoj kompjuter, kako te taj tumac dozivljava, sta na tebe projektuje, sta ti intimno zeli u krajnjoj liniji, zasto da ne, iskusila sam puno pakosti i besa u licnom iskustvu. Ponavljam, nije svaka misao prema tebi dovoljna, vec kvalifikovana misao i osecanje u momentu analize. Jednako tako kada sama sebi gatas automatski ubacujes svoje strahove, premisljanja, projekcije, sta god. Nisi objektivna ni ti ni oni kojima, recimo, nisi "simpaticna". Nemoj ovo licno da shvatis, uzela sam tebe za primer jer se sa tobom dopisujem, vazi za sve. Miki je veoma, veoma pametan covek pa nikada o svom natalu javno ne zbori.
« Poslednja izmena: Jul 03, 2013, 03:08:23 pre podne od strane Natasa »
astrološki tekstovi, izrada horoskopa, škola astrologije
www.tradicionalnaastrologija.com

Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #10 poslato: Jul 03, 2013, 02:22:28 pre podne »
Hvala ti na iscrpnom odgovoru jasno mi je sta govoris samo se sada javlja pitanje da li ikome vise trebam dopustiti da mi gleda natal :) jer ako to trebas dopustiti onome ko nema trunke lose namere prema tebi trebas izabrati nekoga koga dobro poznajes kakav je a tog koga dobro poznajes je verovatno neko ko ti je koliko toliko blizak a to opet nije dobro jer je emotivno upleten.

*

Van mreže Tanja

 • *****
 • 310
  • AstroSensa
Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #11 poslato: Jul 03, 2013, 08:02:31 pre podne »
Ovo lici na ono moje o magijanju i mogucem usmeravanju manifestacije simbola kada sam rekla da je magija jedina sloboda koju, zapravo, imamo. Ne mozemo promeniti ontoloski prvi nivo (kvalitet planete), ali mozda mozemo da "izaberemo" manifestaciju po zelji, a prema kvalitetu zadatog simbola.

I na neka moja pisanja o tome da sudbina ne predstavlja unapred tačno nasnimljen film života, već da u okviru jednog sudbinskog pravca imamo nekoliko mogućnosti koje na prvi pogled deluju različite, ali u širem kontekstu to je jedno te isto, samo što ne prepozneje svako i uvel sličnosti i razlike.
"Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razloge." M. Selimović

*

Van mreže Natasa

 • *****
 • 1570
  • www.tradicionalnaastrologija.com
Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #12 poslato: Jul 03, 2013, 10:24:50 pre podne »
Hvala ti na iscrpnom odgovoru jasno mi je sta govoris samo se sada javlja pitanje da li ikome vise trebam dopustiti da mi gleda natal :) jer ako to trebas dopustiti onome ko nema trunke lose namere prema tebi trebas izabrati nekoga koga dobro poznajes kakav je a tog koga dobro poznajes je verovatno neko ko ti je koliko toliko blizak a to opet nije dobro jer je emotivno upleten.

Ne znam za tebe, danas postoji problem u vezi sa stvari koja se zove internet pa niko, zapravo, ne zna kako da pravila o divinaciji primeni na takvu masovnu situaciju. Vecina uopste nema problem sa objektivnoscu astrologa, vecina astrologa nema licni odnos prema klijentu, tako je i nekada bilo, vec danasnji astrolozi imaju problem sa objektivnoscu u odnosu na astrologiju jer sebe identifikuju sa istom. Necu siriti pricu u ovom pravcu, ukratko, astrolog nekada i astrolog danas veze nemaju, a sto se magije tice tu na prvom mestu stoji jedna stvar, a to je da ljudi uopste ne razumeju sta je magija i iz nekog meni nejasnog razloga astrologiju izvlace iz ezoterijskog obrasca, a da kao kompenzaciju vise ne daju nista i tako astrologija ostaje "nesto", danas egzotericno u svakom pogledu, a bespredmetno jer da bi ucenje bilo egzotericno ono mora biti "opravdano" naucnim argumentima. Magija nije hokus-pokus obrazac iz filmova o Merlinu, to veze nema, magija cak nije toliko ni retka i mozda bi danas bolje bilo koristiti neki drugi izraz jer se ovaj nikako vise ne razume. Takodje, moram priznati da to nesto sto sam u vezi sa ovim procitala pretpostavlja pisanje astroloskih simbola, list papira koji se iscrtava, izdvaja, tumaci, a ne kompjuterski generisanu sliku tako da ne mogu do kraja tvrditi da "stvari rade" na ovaj masovni IT nacin. Potpuno je nova situacija. Cesto cete na slikama starih alhemicara i astrologa videti nacrtanu ciniju ispred njih. Ta cinija je bila punjena vodom koja je za ulogu imala da pokupi svaku suvisnu misao tumaca i ona bi se posle okoncane analize bacala iz kuce u pravcu zapada, ali pod uslovom da vetar ne duva sa istoka, u tom slucaju voda se izrucivala ka jugu kako bi sa sobom odnela svaki nepotrebni suvisak. Ne postoje dokazi da su svi ovo radili, ali postoje pisani dokazi da neki jesu.
« Poslednja izmena: Jul 03, 2013, 10:27:10 pre podne od strane Natasa »
astrološki tekstovi, izrada horoskopa, škola astrologije
www.tradicionalnaastrologija.com

*

Van mreže mina

 • *****
 • 192
Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #13 poslato: Jul 03, 2013, 10:40:51 pre podne »
Savrseno razumljivo i tacno. O tome sam ne samo razmisljala vec uveliko zakljucivala, cak i ne znajuci koliko tu ima istine. Svaka cast na tekstu. Ziv primer neuspeha zbog silnog magijskog ili nemagijskog, vec mi je svejedno kako ga okarakterisali, uplitanja u tu moju jadnu emotivnu sferu koja kosta svaki put sa sve vecom ranom koja je u stvari ista rana koja se samo ponovo produbljuje.

Kada sam se sama pocela baviti astrologijom nikako ne duboko u ono vreme pre 20 i vise godina, nekako sam bila ne samo radoznala vec i ubedjena kako sam "mnogo" pametna. Onda sam godinama prestala da je citam, da se osvrcem na istu, da pratim bilo kakve tranzite i direkcije i zivot je isao svojim tokom.

No nastupi opet bedasto stanje psihe, i ja sam dugo iscitavala forume dok se nisam i sama posle ukljucila ne samo na forume vec i u samu materiju, sad vec TA, horarna itd...i tek onda otisla u bedak (da ne budem bas vulgarna, a slatko bih upotrebila drugu rec). Moj je natal ne samo bio javan vec izvakan na milion mesta i nacina. Krivica? Zabluda? Vise mi je svejedno jer sam davnih dana zakljucila da to ne treba, pa me neki da ne kazem djavo opet terao i tera. Merkur na ASC? Prevelika radoznalost i zudnja za tim - Sta ce i da li ce biti? Unapred daleko...a vreme je proslo i prolaze godine.

Tako je bilo i sa obilascima raznih "vidovnjaka" pre 16 godina, pa prekid pa pre 2 godine. Naravoucenije svako/svaka je davala svoju verziju, misao, energiju, i ja sam sve vise se gubila, svesno vrlo ponekad ali bez snage odupiranja.

Moj svaki horarac to vec poslovicno znamo je bio "ostvaren" ali kako? I to znamo. Nebitno sto je to istina vec sto je i to vec unapred misaono odredjeno jer ga tumace astrolozi koji jako jako dobro znaju moju pricu. Hteli ne hteli i da su hteli biti objektivni, ipak se subjektivizam tesko prevalizali kod svih nas, pa su svojim odgovorima uticali na moju svest i podsvest, ma koliko ja to htela da opovrgnem i opet naglasavam predupredim.

Tako da se negde kajem za sve, jos odavno, jer je sve krenulo nizbrdo u tom pravcu koji je meni bio najvazniji, a opet sama sam kriva jer sam previse htela da znam.

Simboli ne simboli sve nosi energiju, i ne umemo svi istom da baratamo niti cemo umeti. Zvali mi to magija, sila, potencijal, energija potpuno je nebitno. Znamo da funkcionise. Ko je pametan to ume da prepozna. Ko je glup kao ja oseti i opece se.


*

Van mreže Natasa

 • *****
 • 1570
  • www.tradicionalnaastrologija.com
Re: Tradicionalna astrologija
« Odgovor #14 poslato: Jul 03, 2013, 11:10:34 pre podne »
Svi smo mi prosli kroz slicna iskustva mada vidim da si ti bas "iskusna" sa caranjima :D Ja sam odavno okoncala kompulsiju svakodnevnog samogatanja, ne cinim nista slicno tome, imam jednog dopisnog kolegu s one strane Atlantika i njemu saljem pitanja kada treba i to retko, vrlo retko, a za uzvrat ja gledam njemu. Nismo licno involvirani u medjusobne zivote i super. Odavde nikoga vise ne konsultujem jer me svi, prakticno, znaju. Sta ces, to je internet, svi to kusamo i svi smo doprineli ovoj epidemiji, ja medju prvima. Internet je zaista poput visokorizicne bolesti. Ne mogu da zamislim astrologa iz davnih vremena sa ovolikim brojem kontakata i prezvakavanja na astroloske teme. Broj blogova, sajtova, narocito fb grupa, se toliko umnozio da se postavlja pitanje radi li astrologija uopste u uslovima takve masovne transparentnosti. Da li bi zlato bilo vredno da raste na grani svakog drveta. Ne bi normalno. Problem je u tome sto i medju tradicionalnim astrolozima danas ova finesa izostaje i siri se prica o tome kako samo treba ispravno primeniti tehnike i zakljucak ce doci. Cak je i Froli govorio tako, mada je znao da opovrgne diskretno u nekim pisanjima jer zna o cemu se radi, ali ti do ucenika i klijenata ne mozes bez da izadjes u javnost. Takva su danasnja pravila. Prilicno tesko za svakog astrologa danas. I jos nesto, svaka naznaka da bi kocnice trebalo da se potegnu izaziva agresivnost i osudu od strane ljubitelja i profesionalnih astrologa. Cudna su ovo vremena, koncentrisala se cela istorija u deset godina i sve se zbrkalo. Rascivijati to je tezak posao i neki bi samo time morali da se bave, neki upucueniji u istorijske finese i to iz socioloske perspektive.
astrološki tekstovi, izrada horoskopa, škola astrologije
www.tradicionalnaastrologija.com