Bonati o pitanjima

 • 4 Odgovora
 • 9070 Pregleda
*

Van mreže Tanja

 • *****
 • 310
  • AstroSensa
Bonati o pitanjima
« poslato: Mart 09, 2013, 11:29:09 posle podne »
Pristup tumačenju

S pravom se može reći da je Liber Astronomiae najdetaljniji astrološki izvor srednjevekovne Evrope kojim je Gvido Bonati obuhvatio sve grane astrologije, učenje preneto iz helenističkog perioda preko Bliskog Istoka, dopunivši ga bogatom praksom. Horarnoj astrologiji je posvetio VI traktat, objašnjavajući pravila karakteristična za tu prediktivnu tehniku, uz ilustraciju pojedinih konkretnim primerima.

Pored ovog obimnog dela, Bonatijeve konsideracije, koje je svojevremeno preveo i sistematizovano Vilijem Lili u astrološki vodič, opravdano nazvanim Anima Astrologiae, daju kraća, ali vrlo direktna pojašnjenja mnogih pojmova.

Pa tako, 143. konsideracija u potpunosti opisuje pristup tumačenju horarnih pitanja kroz razmatranje 14 tačaka neophodnih za, kako sam autor kaže, razumevanje istinskog metoda prosuđivanja i načina na koji se dolazi do određenih rezultata.

Citat
1. Da li pitač postavlja pitanje sa iskrenom namerom ili ne? Jer, ako su vladar Ascendenta i vladar sata isti, ili su ti signifikatori postavljeni u znacima istog tripliciteta ili prirode, pitanje je ozbiljno; u suprotnom, ili ako je Ascendent na kraju bilo kog znaka, pitanje nije radikalno.

Utvrđivanje iskrenih namera pitača, odnosno da li se raspituje za ono što je od velike važnosti za njega, predstavlja prvu i zanačajnu fazu u razmatranju horarne karte, jer ukoliko se pita u cilju zadovoljenja obične znatiželje, provere, pa čak i zloupotrebe astrologa, samo pitanje postaje neradikalno, a tumačenje se lako može pokazati kao delimično ili potpuno neispravno.

Pravila koja služe za proveru radikalnosti pitanja uglavnom su vezana za poklapanje prirode znaka Ascendenta ili njegovog vladara sa prirodom planete koja vlada satom u kome je pitanje postavljeno, kao i za poziciju stepena Ascendenta u odnosu na početak i kraj znaka u kome se nalazi. Ovo razmatranje je često kritikovano od strane pojedinih autora današnjice uz argument da se u njima traži izgovor za pogrešno dato tumačenje. Međutim, kada je pitač toliko “budalast da ne zna kako da pita, niti šta želi” ili kada smišljeno dovodi astrologa u zabludu, on ne nanosi štetu samo praktikantu, već i celoj astrologiji, posebno u današnje vreme kada je astrološko znanje sastavni deo svakodnevnice, a neretko i puke zabave.

Citat
2. Pogledaj Ascendent i njegovog vladara, Mesec i planetu od koje se odvaja, pa ih dodeli Pitaču kao signifikatore; sedma [kuća] i planeta s kojom se Mesec spaja predstavljaće osobu o kojoj se pita; ali, ako je potrebno, uzmi duge pokazatelje osoba, jer stvari su predstavljene kućama od prve do dvanaeste.

Sledeći korak u tumačenju horarne karte predstavlja određivanje signifikatora. Ascendent, po pravilu, prikazuje osobu koja je zainteresovana za ishod pitanja, konkretnog pitača, mada postoje slučajevi kada se dodeljuje i drugim ljudima. To se najčeće dešava kada situacija ima uticaja na više osoba, pa će I kuća predstavljati grupu ljudi sa zajedničkim interesom ili, pak, kada se pitač poistovećuje sa interesima drugih iako celokupna dešavanja nemaju direktnog uticaja na njega. Pored Ascendenta, Mesec i planeta od koje se on odvaja prikazuju delom pitača, a delom samu situaciju i događaje koji su joj prethodili.

Descendent uglavnom predstavlja osobe na koje se pitanje odnosi ili cilj kojem pitač teži, a analogno tome i planeta ka kojoj Mesec aplicira. Pored toga, ljudi i stvari mogu biti prikazani bilo kojom od preostalih jedanaest kuća, odnosno njihovim vladarima, pa je zato vrlo važno ispravno razumeti situaciju i odrediti koje planete treba posmatrati pri procenjivanju ishoda pitanja.

Citat
3. Razmotri prirodu onoga o čemu se pita, kuću i znak kojima je predstavljeno.
4. Aspekte planeta sa signifikatorima onoga o čemu se pita, kako dobre, tako i loše.
5. Na kom se mestu u odnosu na domicil svaki signifikator nalazi, tj. da li je u sopstvenoj [kući] ili drugoj, trećoj, ili četvrtoj, itd., ili je na spaljenom putu i sličnim mestima.
6. Da li su na uglovima, u padajućim ili sledujućim kućama.

Nakon što su signifikatori određeni, važno je proceniti njihovo stanje, a potom utvrditi da li među njima postoji bilo kakav aspekt. Što su signifikatori snažniji, kako prema zodijačkom, tako i prema mundanom položaju, veće su šanse za ispunjenjem željenog kada se za to steknu i ostali uslovi. Sa druge strane, slabost signifikatora može da ospori i pokvari stvari čak i posle njihovog, naizgled povoljnog, okončanja.

Treba imati na umu da signifikatore prvenstveno oslabljuju spaljenost, retrogradnost, spor hod, izgon, pad, kadentnost, ali i spojenost sa nekom planetom koja je u takvom stanju, opsada malefika, konjunkcija sa mesečevim čvorovima, položaj u dvanaestom znaku od domicila ili spaljenom putu, a za Mesec još nedostatak svetlosti i prazan hod.

Citat
7. Pažljivo pogledaj odakle pitačevi pomoćnici moraju doći, tj. da li od oca, sina, kralja, srodnika ili prijatelja, itd.
8. Na radost pitača, ako je vladar Ascendenta u petoj ili negde drugde, a spojen s njenim vladarom; neaflikovan nesrećnim planetama. Ili, na njegovu žalost, ako mu se signifikator nađe u šestoj, sedmoj, osmoj ili dvanaestoj, izuzev kada se samo pitanje odnosi na stvari predstavljene tim kućama; kako otkrijes, tako i sudi.
9. Po srećnim i nesrećnim planetama, shodno tome na kakvim ih mestima nađeš, ako se odnose na stvari koje zanimaju pitača; ako je više srećnih planeta, to je dobro; ako ne, onda nije; ako su pokazatelji izjednačeni, onda je osrednje.

Osnovno je pravilo da konjunkcija, trigon i sekstil ukazuju na povoljan ishod situacije, dok kvadrat i opozicija nisu uvek nosioci ispunjenja, bar ne potpunog i uz zadovoljstvo pitača, posebno kada se signifikatori nalaze u međusobno neodgovarajućim znacima.

Najmanje izgleda za ispunjenje imaju ona pitanja gde signifikatori nisu u aspektu. Ipak, i kod ovih slučajeva postavka u odgovarajućim mundanim poljima ili postojanje neke treće planete koja ih indirektno povezuje može stvari okrenuti u pravcu povoljnog rešenja. U tim planetama se traži pomagač koji obično predstavlja određenu osobu. Takođe, planete koje se nameću svojom pozicijom mogu ukazivati na to da li će se situacija odvijati pozitivno ili negativno u odnosu na želje pitača.

Citat
10. Da li je vladar Ascendenta u kući onoga o čemu se pita, ili s njenim vladarom.
11. U kojoj kući je vladar prve spojen sa signifikatorom onoga o čemu se pita; jer, po signifikatoru te kuće, ili njegovim okolnostima, možes suditi da ce doći do ostvarenja.
12. Ako signifikatori nisu spojeni, onda da li ima prenosa svetlosti između njih preko bilo koje planete, ili ih ona prima, i tada možes suditi isto.
13. Po prirodi samih signifikatora, ako se međusobno slažu po svojim prirodama i značenjima.
14. Prema tome da li je primalac vrline ili dispozicije signifikatora srećna ili nesrećna planeta, snažna ili slaba i da li posmatra signifikator ili Mesec, preko aspekta ljubavi ili neprijateljstva, tako ćes izreći svoj sud.

Dakle, kroz razmatranje ovih osnovnih postavki horarne slike neba, stvara se preduslov za donošenje suda o ishodu pitane situacije.


Direktna aplikacija

Citat
Prikaz prvog načina ispunjenja pitanja je kada se vladar Ascendenta i Mesec pridružuju vladaru onog čemu se teži, a kad se to desi pitanje će se ostvariti.

Drugim rečima, možemo biti gotovo sigurni u povoljan ishod situacije ukoliko imamo aplikaciju i vladara Ascendenta i Meseca sa signifikatorom pitanja.


Kao primer Bonati navodi pitanje vezano za nepokretnu imovinu. Ascendent je na 13° Bika, njegov vladar Venera na 7° Blizanaca, Mesec na 9° Ovna, a Sunce, kao vladar IV kuće, na 12° Blizanaca. Venera aplicira Suncu preko konjunkcije, a Mesec preko sekstila. Dodatno, Mesec je u znaku egzaltacije Sunca, pa ovako snažna recepcija pojačava povoljnost ishoda pitanja. Bonati napominje da bi zahvaljući tome moglo doći do ispunjenja čak i da je u pitanju neki drugi aspekt, ali uz mnogo više muke, brige i napora.


Prenos svetlosti

Citat
Prikaz drugog načina je kada se jedna planeta odvaja od druge planete i pridružuje se trećoj predavajući dispoziciju primljenu od druge onoj planeti kojoj se pridružuje.

Ovde imamo povezivanje signifikatora preko planete koja je u separaciji sa jednim signifikatorom, a u aplikaciji sa drugim. Kao uslov se javlja da prenosnik bude u recepciji sa signifikatorom od kojeg se odvaja.


Bonati navodi primer pitanja koje mu je bilo postavljeno, a ticalo se mogućnosti da pitač nasledi imovinu strica koji nije imao dece. Ascendent je na 16° Škorpije i njegov vladar Mars u istom znaku na 20°. Stric bi bio prikazan VI kućom, ali kako pitača zanima njegova imovina razmatra se VII (druga od VI) koja je u Biku, a vladar Venera u istom znaku na 12°. Među signifikatorima postoji aplikaciona opozicija koja je slab pokazatelj povoljnog ishoda. Međutim, Merkur na 17° Riba se preko sekstila odvaja od Venere, a pošto je u znaku njene egzaltacije, “obavezao” se da prenese svetlost Marsu kome aplicira preko trigona.

Postojanje prenosnika svetlosti obično ukazuje na to da će pitač imati pomagača u ostavrenju željenog, a on se određuje na osnovu toga kojom kućom vlada prenosnik. Pošto Merkur vlada Blizancima u kojima se nalazi VIII kuća, Bonati je naveo da bi to mogao biti bliski saradnik pitačevog partnera, neprijatelja ili žene, ukoliko sa njim ne živi u istoj kući ili bratovljev sluga. Ujedno, Merkur vlada i Devicom gde je smeštena XI kuća, pa bi pomagač mogao biti pitačev prijatelj, bliski saradnik kralja i sl. Ukoliko se desi da pitač ne prepozna pomagača u nekom od prethodnih opisa, stvar će se ispuniti uz pomoć one osobe koju prikazuje kuća u kojoj se nalazi Mesec u trenutku pitanja.


Sakupljanje svetlosti

Citat
Prikaz trećeg načina je kada planeta koja je signifikator onog čemu se teži nije združen sa vladarom Ascendenta pitanja, ali se oba pridružuju nekoj drugoj planeti dosta sporijoj od njih, predavajući joj svoje vrline, i time ta dosta sporija planeta ostvaruje pitanje.

Ovo je prikaz povezivanja gde signifikatori apliciraju trećoj planeti koja mora biti sporija od njih i sa kojom oba imaju recepciju.


Za primer je uzeto pitanje osobe koju je zanimalo da li će izdejstvovati parohijsku crkvu koju je želeo. Ascendent je na 14° Strelca i Jupiter u istom znaku na 15°. Sunce kao signifikator crkve je na 14° Blizanaca. I ovom primeru imamo aplikaciju signifikatora preko opozicije koju Bonati zanemaruje, već se odmah osvrće na Saturn koji se nalazi na 18° Ovna i kome oba signifikatora apliciraju preko povoljnih aspekta. Saturn se nalazi u znaku egzaltacije Sunca, što je snažna recepcija, dok sa Jupiterom ima znatno slabiju pošto je u pitanju samo triplicitet. Iz tog razloga Bonati smatra da bi bilo bolje da je pitač pitao za nekog drugog, a ne u svoje ime.

Kao i u prethodnom primeru, pomagač je tražen među onim osobama koje bi mogle biti prikazane II ili III kućom kojima vlada Saturn: pitačev brat, brat pitačevog tajnog neprijatelja, prijateljev sin, sluga neke jako uticajne osobe, neprijatelj crkve, prijatelj pitačevog sina, skriveni neprijatelji pitačevog oca, i sl.


Hijerarhija aspekata

Priroda aspekta i recepcija među signifikatorima pokazuju okolnosti, način i brzinu ispunjenja, kao i da li se stvar okončava u skladu sa željama i interesima pitača ili ne. Pa tako, Bonati razlikuje nekoliko “kombinacija” koji govore o ishodu situacije.

1. Konjunkcija, trigon sa recepcijom.
2. Trigon bez recepcije, sekstil sa recepcijom.
3. Sekstil bez recepcije, kvadrat sa recepcijom.
4. Kvadrat bez recepcije, opozicija sa recepcijom.
5. Opozicija bez recepcije.

U prva dva slučaja stvari će se odvijati povoljno, brzo, bez odlaganja i poteškoća, naročito ako nema nekih ometajućih faktora vezanih za stanje samih signifikatora. Ovo je posebno izraženo ukoliko aplicirajuća planeta predstavlja predmet pitanja, a još je veća prednost ako je smeštena na Ascendentu. Zapravo, u takvim slučajevima ispunjenje dolazi samo od sebe bez većeg zalaganja pitača. Povoljna je situacija i u trećem slučaju, jer donosi ispunjenje, ali se mogu očekivati određene poteškoće u vidu zahtevanja, išekivanja i ulaganja napora pitača kako bi ostvario željene namere. Kada imamo horarnu sliku opisanu kao u četvrtom i petom slučaju podrazumeva se veliki napor pitača da stvar okonča u svoju korist. Sama situacija donosi brige i prinuđenost otklanjanja mnogih prepreka, dok je ishod do kraja neizvestan ili ide uz odlaganje i štetu, pa samim tim ne može se govoriti o zadovoljstvu njime.


Zapravo, recepcija je opisni faktor aplikacionog aspekta među signifikatorima. Ona sama po sebi ne donosi ispunjenje, ali njeno odsustvo u određenim slučajevima delimično ili potpuno osujećuje povoljan ishod, pa je otuda veoma važna za pravilno prosuđivanje.

Na kraju bi trebalo napomenuti da su tekstom uglavnom prikazani preduslovi za dobijanje pozitivnog odgovora, odnosno onih koji podrazumevaju neko dešavanje, što i jeste suština najvećeg broja pitanja. Naravno, nije teško zaključiti da loše stanje signifikatora, odsustvo povezanosti ili ometanje postojećeg aspekta među njima ukazuje na nedostatak događaja što obično nagoveštava da se stvari neće odvijati u skladu sa željama pitača, osim kada je u njegovom interesu negativan odgovor.
"Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razloge." M. Selimović

*

Van mreže Nataša

 • *****
 • 1570
  • www.tradicionalnaastrologija.com
Re: Bonati o pitanjima
« Odgovor #1 poslato: Mart 10, 2013, 01:21:31 pre podne »
Srce si Tanjice  :goodjob:  :-*
astrološki tekstovi, izrada horoskopa, škola astrologije
www.tradicionalnaastrologija.com

Re: Bonati o pitanjima
« Odgovor #2 poslato: Mart 10, 2013, 09:48:45 posle podne »
Odlican tekst Tanja, taman kao podsetnik da mi sluzi :)

*

Van mreže alea

 • *****
 • 160
Re: Bonati o pitanjima
« Odgovor #3 poslato: Mart 30, 2013, 11:36:47 pre podne »
A ja sve citam tekstove na forumu, i pitam se ko je Tanja?!
Kako je nigde nisam sretala na forumima haha!
E, Tanja da znas, nisam te uopste ovako zamisljala!

I da dadam, tvoje tekstove uvek je lepo procitati kao i blog.  :smiley:

Re: Bonati o pitanjima
« Odgovor #4 poslato: Jul 10, 2013, 10:07:47 posle podne »
Super je ovaj text,moracu kasnije opet da ga procitam. Bas je lepo napisano cak i za pocetnike.