Škola astrologije

Š

Nataša Karalić Koprivica pomaže zainteresovanima za ozbiljno izučavanje tradicionalne astrologije kroz svoju onlajn školu astrologije koja se sastoji od zasebnih kurseva:

  • početni kurs astrologije
  • kurs horarne astrologije
  • kurs natalne astrologije
  • kurs mundane astrologije
  • napredni kurs tradicionalne astrologije

Detaljnije informacije o tome šta se izučava na pojedinim kursevima, načinu na koji su kursevi organizovani i mnoge druge informacije, možete pronaći na Natašinom vebsajtu.

Kategorije

Najnoviji tekstovi

Najnoviji komentari

Arhiva

Tagovi

Meta