Archivejun 2019

Šta je katarhai, a šta horarna astrologija?

Š

U radu sa ljudima koji sa mnom uče astrologiju primetila sam da je jedna od tema koje teže savladavaju podela astrologije na astrološke grane, odnosno, razlikovanje katarhai i horarne. Zapažam da ljudi za Grke površno vezuju horarnu astrologiju u užem smislu, a istina je da ona, kao zasebna grana, nije postojala do srednjeg veka i da je, u tom smislu, najmlađa astrološka grana. Katarhai je skup...

Doriforija

D

Ovaj pojam se odnosi na kvalifikovanu snagu horoskopskog faktora i od posebnog je značaja u delineacijama pitanja profesije i društvenog statusa. Kako je materija razbacana u dva milenijuma pisane astrološke tradicije neophodno je proći kroz većinu relevantnih izvora da bi se pravilo objasnilo na sistematičan i dosledan način. Tri, odnosno, četiri doriforijske situacije se navode u izvorima...

Kako su znaci Zodijaka dobili imena

K

Jedno od pitanja iz drugog plana koje se sporadično javlja u modernoj i tradicionalnoj astrologiji jednako jeste ono koje se tiče značenja podeoka ekliptike u južnoj Zemljinoj hemisferi. Neki tradicionalni astrolozi pozivaju se na izvore  iz 17. veka prema kojima znaci ispod ekvatora obrću uloge. Drugi su mišljenja da se radi o grešci koja potiče još od vremena Ptolomeja i da je Zodijak...

Horoskopski faktori braka i ljubavi prema Vetiju Valensu

H

Vetije Valens je izrazito autentičan antički astrološki pisac. Njegova specifičnost se odražava u duboko kontemplativnom pristupu metodskim pitanjima. Jedno od takvih je da tačke uzima za polazne faktore pitanja koja se tiču ljubavnih partnerstava. Tačke konstruiše u zavisnosti od pola rođenog. Ženska tačka braka, pored tačke fortune, dobija se na osnovu distance između Meseca i Marsa koja se...

Solarni povratak na starogrčki način

S

Pošto odredimo poziciju zvezda na dan rođenja u godini koju analiziramo, ascendent povratka godine izračunavamo na sledeći način: dok Sunce jos uvek boravi u znaku u kojem je bilo u vreme rođjenja, tragamo za trenutkom u kojem će Mesec u odnosnoj godini doći do stepena na kojem je bio u natalu. Taj trenutak odrediće i ascendent u toj godini.Vetije Valens, V knjiga Antologije Ovo je kvalifikovan...

Kategorije

Najnoviji tekstovi

Najnoviji komentari

Arhiva

Tagovi

Meta